загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Юридична антропологія
ЮРИДИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ
Пучков, Олег Олександрович Юридична антропологія та розвиток науки про державу і право. 2003
загрузка...
Ковлер А. І. Антропологія права: Підручник для вузів. - М.: До 86 Видавництво НОРМА (Юрінком ИНФРА - М). - 480 с. 2002

Підручник присвячений антропології права (юридичної антропології), порівняно молодої галузі правової науки на стику історії, теорії права, етнології, біоправа. Висвітлюються предмет і метод антропології права, її еволюція як наукової галузі та навчальної дисципліни; окремі розділи присвячені становленню правового буття людини, особливостям правового статусу особистості в традиційних суспільствах (індуїзм, конфуціанство, іслам), в системі європейського права, а також у міжнародно-правовому вимірі. Особлива увага приділяється правовим проблемам, що виникають у зв'язку з новими явищами в сімейному житті, біологічному бутті сучасної людини.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних та філософських вузів і факультетів, для антропологів, етнологів, істориків, які цікавляться проблемами права в історико-сравнітель-ном аспекті.

Н. Рула Юридична антропологія 1999

Підручник містить систематичний виклад основних проблем юридичної антропології . Загальнотеоретичні положення даної дисципліни спираються в книзі на результати конкретних юридико-антропологічних досліджень правових систем різних суспільств (архаїчних, традиційних, сучасних). Детально висвітлені історія формування та розвитку юридичної антропології, юридико-антропологічні характеристики різних народів і суспільств минулого і сучасності, місце і значення юридичної антропології в процесі вивчення та вдосконалення права і держави в сучасному світі.


енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон