загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Теорія управління >
« Попередня Наступна »
В.А. Василенко, В.І. Шостка. СИТУАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК, Сімферополь, 2003 - перейти до змісту підручника

1.3. Виникнення проблемних ситуацій в організації

загрузка...
Кожна організація має свій потенціал розвитку, свої умови його здійснення і підкоряється законам і закономірностям, в тому числі і закономірностям циклічного розвитку всієї соціально-економічної системи. Тому вона перебуває в стані певного ставлення до загальних циклам економіки, маючи при цьому власні цикли і кризовий розвиток.

Якщо економіка країни перебуває в стані системної кризи, то ця обставина не може не відбитися на стані окремої організації, хоча характер цього відображення може бути різним (у тому числі і позитивним). Все залежить виду діяльності, галузевої приналежності, форми власності, розміру організації, її економічного і ресурсного потенціалу, внутрішнього психологічного клімату і т. п.

Можливо і таке положення, коли організація входить в глибоку кризу здавалося б за сприятливих зовнішніх економічних обставинах. У таких випадках домінуючими причинами (в даному випадку і факторами) напевно будуть внутрішні обставини, пов'язані з якістю управління, некомпетентністю персоналу, помилками при прийнятті рішень, низькою якістю організації виробництва, праці і т.

п. При цьому важливо своєчасно помітити симптоми небезпечного розвитку в організації з тим, щоб своєчасно відреагувати і запустити механізм ситуаційного управління. У зв'язку з цим слід розрізняти симптоми, фактори та причини появи проблемних ситуацій на підприємстві.

10

Симптоми проявляються, як правило, в показниках діяльності підприємства і, що особливо важливо, в тенденціях їх зміни. Так, наприклад, аналіз показників фондовіддачі, продуктивності, ефективності, фінансового стану можуть характеризувати наступ проблемної ситуації. Крім того, насторожували симптомами можуть бути: зростання плинності персоналу, падіння виробничої дисципліна, незадоволеність працею, конфліктність у колективі, часті кадрові перестановки.

Симптомом настання проблемних ситуації може бути або невідповідність показників закономірним співвідношенням чи тимчасові параметри, наприклад темп зростання продуктивності праці повинен випереджати темп зростання заробітної плати.

Якщо цього не відбувається, збільшується небезпека появи проблемних ситуацій.

Симптоми не завжди відображають небезпека кризи [1]. Причини нерідко криються глибше зовнішнього прояву кризових ознак. Симптом - це первісне, зовнішній прояв настання проблемних ситуацій. Оцінювати проблемні ситуації, їх глибину і небезпеку слід не тільки за симптомами, але і з причин і реальним факторам.

Під фактором у даному випадку слід розуміти - подія, зафіксоване стан або встановлена ??тенденція, яка свідчить про настання кризи.

Причина появи кризової ситуації - події або явища, внаслідок яких з'являються фактори кризи.

Наприклад, в організації симптомом появи проблемних ситуацій може бути зниження якості продукції, а фактором - порушення технологічної дисципліни. Причиною ж в даному випадку може бути низька кваліфікація персоналу і (або) його велика плинність (рис .1.1).

З точки зору системного підходу організація (підприємство), як система, в процесі своєї життєдіяльності може перебувати в стійкому, або в нестійкому стані. При цьому розрізняють її статичну і динамічну стійкість. Фактори, що впливають на стійкість системи

10

можуть зовнішніми і внутрішніми. Якщо стійкість в основному диктується зовнішніми факторами, її називають зовнішньою, якщо внутрішніми факторами, то внутрішньою.

Виникнення проблемної ситуації

Причина

Фактори

I

Симптоми

I

Розпізнавання ситуації

I

I

Засоби розпізнавання

тр

с

у о п

р е

м м

е л б о р п

ю

і н

е

н

Рис.1.1. Виникнення і розпізнавання проблемної ситуації

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =