Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління організацією
УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
Тебекін А.В., Касаєв Б.С. Менеджмент організації. М. - 260 с. 2008
загрузка...
Електронний підручник.
Юрій Миколайович Лапигін Теорія організації. М.: Инфра-М. - 311 с. 2007

У навчальному посібнику розглядаються основи системного підходу до управління організаціями, який дозволяє формувати філософію бізнесу і будувати стратегічні моделі його розвитку.

Для студентів, аспірантів, керівників організацій та викладачів вузів, а також економістів, бухгалтерів.

Румянцева З.П. Загальне управління організацією. Теорія і практика: Підручник. - М.: ИНФРА-М. - 304 с. - (Вища освіта). 2007

Підручник являє собою подальшу розробку питань теорії і практики загального управління організацією, яким були присвячені раніше видані роботи автора. Нові глави і додаткові матеріали відображають теорію і практику управління у вітчизняних та зарубіжних компаніях (організаціях), що зумовило назву підручника.

Для студентів, аспірантів, фахівців, що вивчають сучасні проблеми і можливості організацій.

Н.Л. ЗАХАРОВ, А.Л. КУЗНЕЦОВ Управління соціальним розвитком організації: Учеб нік. - М.: ИНФРА-М. - 263 с. - (Вища образова ня). Управління соціального розвитку ОРГАНІЗАЦІЇ 2006

Підручник дає системне уявлення про способи, формах і методах управління соціальним розвитком організацій. Особливу увагу приділено проблемі формування та реалізації соціальних стратегій підприємств, установ, спільнот в умовах трансформаційної економіки. Теоретичний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду дозволив авторам дати рекомендації з широкого кола соціальних проблем управління, вирішення яких вимагає врахування «соціальної відповідальності бізнесу», рівня соціального розвитку кожної організації, а також мотиваційних моделей на основі соціальних факторів виробництва.

Підручник підготовлено відповідно до Державного освітнього стандарту і призначений для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю 080505 «Управління персоналом», а також для вчених, аспірантів, студентів, що займаються питаннями соціального управління, керівників організацій та фахівців в області планування соціального розвитку.

Л.І. Лукичева Управління організацією: навч. посібник за спеціальністю «Менеджмент організації» - 3-е вид., стер. - М.: Омега-Л. - 360 с: ил., Табл. - (Вища школа менеджменту). 2006

Навчальний посібник включає три розділи: основи менеджменту, розробку та прийняття управлінських рішень, управління персоналом - і містить короткий виклад теоретичних основ управління організацією і комплекс практичних завдань з рекомендаціями щодо їх виконання.

Принциповою відмінністю даного навчального посібника є побудова практичних завдань таким чином, що при їх виконанні студенти повинні, з одного боку, проявити самостійність в обгрунтуванні вибору рішень, а з іншого - навчитися колегіальному підходу до вирішення проблем управління організацією.

Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, молодих фахівців і управлінців, які підвищують кваліфікацію з метою успішного оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для ефективної діяльності менеджерів.