Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Теорія управління
ЗМІСТ:
В. І. Кнорринг. Теорія, практика та мистецтво управління. Підручник для вузів за фахом "Менеджмент". - 2-е вид., Змін. і доп. - М.: Видавництво НОРМА (Юрінком ИНФРА - М). - 528 с., 2001
загрузка...
p> У книзі дійсного члена Міжнародної академії наук (Мюнхен, Німеччина), професора В. І. Кнорринга вперше у вітчизняній і зарубіжній педагогічній літературі процеси управління розглядаються не тільки з позиції теорії, але і мистецтва впливу на будь-який соціум: суспільство, виробничий колектив, сім'ю, особистість. Сформульовано принципи управління як теоретичної основи державного і виробничого управління, методи мистецтва управління особистістю і колективом.

На тлі багатьох переведених за останні роки книг іноземних авторів з проблем управління, безумовно корисних і цікавих, але відображають далекий від нашої російської дійсності зарубіжний досвід, підручник В. І. Кнорринга присвячений формуванню російської моделі управління, відповідає специфіці економічного розвитку нашої країни.

Підручник призначений для студентів вузів, слухачів академій і системи підвищення кваліфікації за спеціальностями "Теоретичні основи управління", "Управління персоналом", "Менеджмент", "Маркетинг" та з інших суміжних дисциплін.

Частина I Методологічні основи управління Глава 1. Проблеми управління в умовах політичної та економічної кризи Росії
1.1. Розвал системи управління - основна причина політичної та економічної кризи в Росії
1.2. Нові вимоги до управління
1.3. Порочність дилетантських методів в управлінні
1.4. Деякі термінологічні тонкощі
Глава 2. Характерні особливості теорії та практики управління
2.1. Управління - наука і мистецтво
2.2. Особлива складність і актуальність теорії і практики управління
2.3. Управління як система
2.4. Кібернетика
2.5. Державне та регіональне управління
Глава 3. Функції управління виробництвом
3.1. Основні функції управління
3.2. Організація управління
3.3. Планування
3.4. Мотивація і стимулювання праці
3.5. Контроль та облік
3.6. Маркетинг як функція управління
Глава 4. Організація і технологія маркетингу
4.1. Сутність і цілі маркетингової діяльності
4.2. Товар і ринок
4.3. Ринкове ціноутворення
4.4. Організація і канали збуту продукції
4.5. Реклама і стимулювання збуту
4.6. Міжнародний маркетинг
Частина II Технологія, технічні засоби та структура управління
Глава 5. Технологія управління
5.1. Стратегія і тактика управління
5.2. Інформаційне забезпечення управління
5.3. Технічні засоби управління, обробки і передачі інформації
Глава 6. Організаційні структури управління виробництвом
6.1. Роль організаційних структур в управлінні
Частина III Еволюція і досягнення світової управлінської думки Глава 7. Сучасні теорії управління
7.1. Еволюція управління як науки
7.2. Етапи розвитку теорії та практики управління в XX столітті
7.3. Школа людських відносин
7.4. Теорія X і теорія Y
7.5. Метод дослідження операцій
7.6. Теорія систем
7.7. Метод аналізу ситуацій
7.8. Теорія і практика управління в СРСР
Глава 8. Теоретичні основи управління - принципи управління
8.1. Об'єктивність і універсальність принципів управління
8.2. Принцип мети
8.3. Принцип правової захищеності управлінського рішення
8.4. Принцип оптимізації управління
8.5. Принцип делегування повноважень
8.6. Принцип відповідності
8.7. Принцип автоматичного заміщення відсутнього
8.8. Принцип перший керівники
8.9. Принцип одноразового введення інформації
8.10. Принцип нових завдань
8.11. Принцип підвищення кваліфікації
8.12. Принцип "монтера Мечникова"
Частина IV Соціально-психологічні аспекти управління Глава 9. Вплив зовнішнього середовища на формування та реалізацію управлінського рішення
9.1. Держава, нація
9.2. Вплив зовнішнього середовища на формування управлінських рішень
9.3. Внутрішня середовище організації та її вплив на особистість
9.4. Релігія і наука як системи впливу на особистість і суспільство
Глава 10. Психологічні аспекти управління
10.1. Найголовніший і дефіцитний ресурс
10.2. Теорія психоаналізу
10.3. Теорія навчання
10.4. "Злочинна особистість" Ломброзо
10.5. Психологічні типи
Глава 11. Трудовий колектив як об'єкт управління
11.1. Особливості праці керівника
11.2. Соціально-психологічний статус члена колективу
11.3. Проблема лідерства
11.4. Зміна керівника
11.5. Таємне братство бюрократії
11.6. Мистецтво управління конфліктами
Частина V Мистецтво впливу на особистість і колектив Глава 12. Ораторське мистецтво, культура мови
12.1. Мистецтво як вища ступінь майстерності
12.2. Ораторське мистецтво
12.3. Антична і середньовічна риторика, сучасні тенденції її розвитку
12.4. Проблеми і форми ділового спілкування
12.5. Мистецтво соціально-політичної аргументації
12.6. Культура мови
Глава 13. Неповторність особистості, пріоритети потреб людини, етика та етикет
13.1. Чоловік і жінка
13.2. Пріоритети потреб людини
13.3. Влада і відповідальність керівника
13.4. Стиль керівництва
13.5. Етика ділових відносин
13.6. Етикет в сучасному суспільстві
13.7. Світоглядне і культурне виховання
Частина V Методи мистецтва управління особистістю і колективом Глава 14. Методи впливу на особистість
14.1. Універсальність методів мистецтва управління
14.2. Методи самовиховання
14.3. Метод Сократа
14.4. Метод трьох раундів
14.5. Метод Штірліца
14.6. Метод "жаба в сметані '
14.7. Метод" S "
Глава 15. Культура ділового спілкування
15.1. Обережно - ім'я власне
15.2. Амбіції і лестощі
15.3. Прояв інтересу до людей
15.4. Уміння слухати
15.5. У суперечці чи народжується істина?
15.6. Привітність та особиста чарівність
15.7. Як виправити свою помилку!
Глава 16. Етапи розвитку та сучасний стан теорії, практики і мистецтва управління за кордоном
16.1. "Економічне диво XX століття" - німецька модель управління
16.2. Американський менеджмент
16.3. Японський менеджмент
16.4. Формування російської моделі державного та господарського управління
Література
алфавітно-предметний покажчик
Словник основних термінів
Теорія управління:
 1. М. Н. Кондратьєва. Організація і управління житлово-комунальним господарством : До 64 навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів - Ульянівськ: УлГТУ. - 160 с. - 2009 рік
 2. Олена Миколаївна Кабкова. Шпаргалка з теорії організації. Вид.: Аллель. - 2009 рік
 3. А. М. Мухамедьяров. Інноваційний менеджмент: навчальний посібник М.: Инфра-М. - 176 с. - 2008 рік
 4. С. Ю. Трапіцин. Мотивація персоналу в сучасній організації: Навчальний посібник. ТОВ «Книжковий Дім». - 240 с - 2007
 5. Балдін К. В.. Ризик-менеджмент: Навчальний посібник. - М.: Ексмо. - 368 с. - (Ризик-менеджмент). - 2006
 6. A.M. Букрєєв, І.В. Рощупкина. Кризовий менеджмент в акціонерних товариствах-Воронеж: Воронезький державний університет. - 323 с. - 2006
 7. маршем В.І. . Історія управлінської думки: Підручник. - М.: Інфйра-М,. - 731с. - 2005 р.
 8. Пивнев Е.С.. Теорія управління. Томськ: ТМЦДО. - 246 с. - 2005 р.
 9. В.А. Василенко, В.І. Шостка. СИТУАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК, Сімферополь - 2003
 10. Е.Н. Камишев. Менеджмент організації (практичний менеджмент в умовах Росії). - Томськ: ТПУ. - 174 с. - 2002 рік
 11. Шишкова Г. А.. Менеджмент (Управлінські рішення): навчально-методичний модуль / Міністерство освіти РФ. Російський державний гуманітарний університет. Факультет управління; М.: Видавництво Іпно-літів. 352 с. (Серія "Я йду на заняття") - 2002 рік
 12. В.А. Костін. ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ - рік
 13. ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ. Конспект лекцій. - Рік