загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Теорія та історія держави і права
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
А. А. Еришев Історія політичних і правових вчень: Учеб. посібник. - 3-е изд., Стереотип. - К.: МАУП, -152 с. 2002
загрузка...

У пропонованому посібнику з всесвітньої історії політичних і правових вчень про державу і право, написаному за авторською програмою, містяться 27 глав, дев'ять з яких присвячені історії політичної і правової думки України.

Висвітлюються основні політико-правові теорії стародавнього світу, середніх віків, нового і новітнього часу. Наводиться загальна характеристика сучасних політико-правових концепцій.

Для студентів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться актуальними питаннями історії політико-правових вчень.

Комаров С. А., Малько А. В. Теорія держави і права. Навчально-методичний посібник. Короткий підручник для вузів. - М.: Видавнича група НОРМА-ИНФРА-М - 448 с.

Це видання являє собою зразковий (модельний) навчально-методичний комплекс з теорії держави і права. Воно включає в себе короткий підручник, словник основних понять, схеми, інші навчально-методичні розробки. Практична цінність даного посібника полягає в тому, що в ньому містяться всі необхідні для вивчення і викладання теорії держави і права навчально-методичні матеріали, взяті в системі, в комплексі. Видання буде особливо корисно для вузів, які тільки починають формувати власну навчально-методичну базу.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів.

Г.А. Гаджієв КОНСТИТУЦІЙНА ЕКОНОМІКА - 256 с. 2010

Конституційна економіка як новий науковий напрям, що базується на комплексному і одночасному конституційно-правовому та економічному аналізі проблем економічного розвитку та економічного забезпечення конституційних прав і свобод громадян, зародилася у другій половині XX сторіччя в США і отримала повне визнання в 1986 році, коли її засновник, економіст Джеймс Б'юкенен, був удостоєний Нобелівської премії.

У Росії на початку XXI століття склалася своя школа конституційної економіки, заснована ректором Академії народного господарства при Уряді РФ Володимиром May; ректором Московської державної юридичної академії Олегом Кутафіним; суддею Конституційного Суду РФ Гадіса Гаджиєва, які організували в 2009 році Лабораторію конституційної економіки в ДУ «Вища школа економіки»; адвокатом Петром Баренбойм, який організував спільно з економістом Олександром Захаровим Лабораторію конституційної економіки в 2003 році в Інституті економіки перехідного періоду; заступником директора

Груздєв В.В. Людина і право: історичні, загальнотеоретичні та цивілістичні нариси :: монографія. - Кострома: КДУ ім. Н. А. Некрасова. - 463 с 2010

Видання присвячене актуальним проблемам взаємодії людини і права. У книзі досліджуються історичні, загальнотеоретичні та цивілістичні аспекти правового становища, правового статусу та правового стану особистості в правовій системі суспільства, розкривається співвідношення правоздатності, дієздатності і суб'єктивних прав громадян, аналізуються питання розуміння правового інтересу, правової поведінки, ефективності права та особистих прав. Всім розглянутих проблем дається авторська інтерпретація.

Для викладачів, аспірантів і студентів юридичних факультетів вузів, юристів, що займаються практичною роботою, а також усіх, хто цікавиться проблемами права.

А.Н. Головістікова, Ю.А. Дмитрієв Проблеми теорії держави і права: Підручник. - М.: ЕКСМО. - 649 с. 2005

У підручнику систематично излогать основні теми і проблеми за програмою загальної теорії держави і права, надані різні наукові напрямки вітчизняної та зарубіжної юридичної думки.

Висвітлюються мовременние тенденції розвитку науки про державу і право, її стан, предмет і цілі, а також шляхи їх досягнення. Розкриваються основні поняття і категорії держави і права, правові системи сучасності. Розглядаються проблеми глобалізації, прав людини, її відчуження від державно-політичної сфери взаємовідносин громадянина і влади, особливості правової системи Росії.

Дане видання містить списки наукової та навчальної літератури (по всіх розділах), короткий словник термінів і контрольні питання для самопідготовки.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів, фахівців у галузі юриспруденції та інших суспільних наук. Книга буде корисна державним і муніципальним службовцям та всім, хто цікавиться проблемами правознавства та державознавства.

Нікофорова Н.А. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник. - Москва: Окей-книга. - 160 с. - (Швидка допомога студенту). 2007

Це видання являє собою навчальний посібник, підготовлене відповідно до загальнодержавних освітнім стандартом з дисципліни «Держава і право зарубіжних країн».

- Матеріал викладено коротко, але чітко і доступно, що дозволить у короткі терміни його вивчити, а також успішно підготуватися і здати іспит або залік з даного предмету.

Видання призначене для студентів вищих і середніх навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Юриспруденція».

А.І. Лясковський Теорія держави і права - Конспект лекцій 2010
Розділ I: Теорії держави.
Тема № 1: Предмет і методологія Теорія держави і права. Теорія держави і права в системі юридичних та суспільних наук. Співвідношення Теорії держави і права з юридичними науками.
Тема № 2: Товариство, форми його реалізації. Соціальна влада і соціальне регулювання. Суспільство Соціальна влада Звичай Традиція Закономірності формування держави та права:
Тема № 3: Теоретичні концепції формування, функціонування, сутності і соціального призначення держави.
Тема № 4: Форми держави Форма держави Форма державного пристроїв
Тема № 5: Функції та забезпечує їх структура держави, механізм держави і апарат держави, органи держави та їх класифікація. Функції держави Класифікація і еволюція функцій держави
Розділ II: Теорія права.
Тема № 1: Поняття і сутність права. Поняття права як особливого соціального регулятора, теорії виникнення, сутність, соціальне призначення права. Основні правові теорії.
Тема № 2: Правові норми, їх структура і класифікація.
Тема № 3: Юридична сила і дія правових норм і актів. Межі дії норм права та актів.
Тема № 4: Джерела і форма права.
Тема № 5: Правовідносини. Структура правовідносини. Юридичні факти і їх класифікація.
Тема № 6: Реалізація права.
Тема № 7: Правомірне поведінку.
Тема № 8: Юридична відповідальність.
Тема № 9: Правосвідомість і його види.
Тема № 10: Правове регулювання і його механізми.
Тема № 11: Громадянське суспільство і правова держава.
Тема № 12: Законність, громадський порядок і правопорядок.
Тема № 13: Легалізація та легітимізація державної влади.
Абдулаєв М.І. Теорія держави і права: Підручник для вищих навчальних закладів. - М.: Фінансовий контроль, 410 с. 2004

У підручнику в доступній формі розглядаються основні питання загальної теорії держави і права, викладені наукові уявлення про соціальну природу, сутність і призначення держави і права, розкриваються узагальнені систематизовані знання про функціонування і розвиток правових явищ та інститутів суспільного життя. Центральна ідея книги - пріоритет і забезпечення прав і свобод людини. З позицій захисту прав людини і громадянина як найвищої соціальної цінності розглядаються основні положення загальної теорії держави і права.

Видання призначене студентам юридичних вузів, аспірантам, науковцям і викладачам, а також усім, хто цікавиться питаннями загальної теорії права і держави.

Лясковський Олександр Іванович ЛЕКЦІЇ З ПРОБЛЕМ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 2011
ЗМІСТ
ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ 3
ПОНЯТТЯ І СУТЬ ДЕРЖАВИ 9
ФОРМА ДЕРЖАВИ 13
Режим 16
Форма правління 20
Принцип поділу влади 24
Форма державного устрою 28
ФУНКЦІЇ І СТРУКТУРА ДЕРЖАВИ. 30
Дія системи соціального регулювання. 37
Поняття і сутність права 38
Співвідношення права і закону 43
СУБ'ЄКТИВНІ ПРАВА І ЗАКОНННИЕ ІНТЕРЕСИ. ФОРМИ І СПОСОБИ ЇХ ЗАХИСТУ, МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ 45
ДЖЕРЕЛА І ФОРМИ ПРАВА 49
НОРМИ ПРАВА: СТРУКТУРА, МЕЖІ ДІЇ 53
СИСТЕМА ПРАВА І ЗАКОНОДАВСТВА, ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ І ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК 58
Співвідношення системи права та законодавства 63
Правове конструювання 66
Законодавство 69
Правові системи. Їх класифікації. 75
Косарєв А Історія держави і права зарубіжних країн

Виходячи з цивілізаційного підходу до розуміння історичного процесу і на основі використання порівняльного методу , виклад історії держави і права в підручнику не обмежується описом окремих подій.

Активне осмислення історії держави і права наближає вивчення минулого до кращого розуміння сучасних завдань правознавства:

- націлює на усвідомлення природи, призначення, різноманіття форм держави і права, їх ціннісного змісту;

- формує світогляд, правову культуру юриста;-допомагає оволодінню методологією вивчення правового

матеріалу, зокрема орієнтує на розвиток такого необхідного новому часу дивергентного типу мислення, здатного аналізувати варіанти, висувати

Земцов Б.Н. ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ДЕРЖАВИ І ПРАВА: Навчально-методичний комплекс. - М.:. - 336 с. 2009

Навчальний посібник написаний відповідно до програми курсу «Історія держави і права України» та з урахуванням останніх досягнень юридичної та історичної наук. У ньому показано еволюцію держави і права з моменту їх виникнення і до початку XXI в.

Посібник призначений для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів.


енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон