загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Стратегічний менеджмент
ЗМІСТ:
Сидорова Н. А, Анісінкова Є. Б.. Тайм-менеджмент.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К °». - 220 с., 2008
загрузка...

Останнім часом проблема браку часу стає все більш актуальною. Стреси і перевантаження на цьому грунті переслідують сучасної людини. Дана книга допоможе уникнути цієї ситуації. У ній наводяться конкретні рекомендації щодо підвищення е ф-фективности планування, координації та оптимізації роботи.

Для керівників усіх рівнів, підприємців, психологів, студентів усіх спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу. Книга також призначена для всіх, хто вирішив перейти від хаотичного просування в бік поставлених цілей до чітко вибудуваного і працюючому стратегічному плану дій. <

Глава 1 Казка про втрачений тягаря
1.1. Історії про час
1.2. Відчуваючи мить
1.3. Взуття та грані
Глава 2 ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ
2.1. Тайм-менеджмент, його значення в плануванні роботи
2.2. Види планування
2.3. Інструменти успішного планування
Глава 3 ПРИНЦИПИ УСПІШНОГО ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ
3.1. Принцип «Політ орла»
3.2. Принцип «« Поспішай не поспішаючи »
3.3. Принцип мурашки
3.4. Принцип «ABC»
3.5. Принцип «Сон в жарку ніч»
3.6. Принцип «Попелюшка»
3.7. Принцип страуса
Глава 4 ТАЙМ-МЕНЕДЖЕР
4.1. Як стати тайм-менеджером
4.3. Ти, час, структура
4.4. Ти, час, документи
4.5. Ти, час, гроші
4.6. Ти, час, «я»
Глава 5 ОРГАНІЗАЦІЯ І СТВОРЕННЯ ПОТОКУ
5.1. Тактика ведення переговорів, нарад, співбесід
5.2. Телефонне час
5.3. Аналіз інформаційних потоків
5.4. Тягар читати
5.5. Тягар пошти
Глава 6 ГЛОБАЛЬНОМУ
6.1. Тайм-менеджмент відділу
6.2. Тайм-менеджмент офісу
6.3. Тайм-менеджмент корпорації
Глава 7 Про СТИЛІ
Про СТИЛІ
Стратегічний менеджмент:
  1. Аакер Д.. Стратегічне ринкове управління. 7-е вид. - 496 с: ил. - (Серія «Теорія менеджменту»). - 2007
  2. Вигман С. Л.. Стратегічне управління в питаннях і відповідях: навч. посібник. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект. - 296 с. - 2004
  3. А.Н. Люкшинов. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 375 с. - 2000