загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Митна справа
МИТНА СПРАВА
Молчанова О.В. Митна справа: навчальний посібник. - 2-е вид., Доп. і испр. - Ростов н / Д: Фенікс. - 317 [1] с. - (Вища освіта). 2007
загрузка...

У навчальному посібнику представлений короткий огляд та практичні заняття з основних тем навчальної дисципліни «Митна справа», які повністю відображають структуру сучасного митного справи Росії. У посібнику використані положення Конституції РФ, Митного кодексу РФ, введеного в дію з 1 січня 2004 р., інші федеральні закони та нормативні правові акти. Обрана авторами форма викладу дозволяє досить швидко засвоїти матеріали курсу, систематизувати і конкретизувати знання, отримані під час лекцій, підготуватися до успішної здачі іспиту (заліку) з даної навчальної дисципліни.

Призначено для студентів, що навчаються за спеціальністю «Комерція (торгова справа)», але може становити інтерес для студентів економічних спеціальностей, які вивчають «Митна справа», викладачів вузів, керівників комерційних підприємств і підприємців.