загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Судова психіатрія
СУДОВА ПСИХІАТРІЯ
Н. М. Жаріков, Г. В. Морозов, Д. Ф. Хрітінін Судова психіатрія-3-е вид., перераб. і доп. - М.: Норма, - 528 с. 2004
загрузка...

У підручнику розглядаються основні практичні та теоретичні питання судової психіатрії, а також основні форми психічних розладів, причини їх виникнення, діагностика та лікування.

Питання, що стосуються правового становища осіб з психічними розладами, а також проведення судово-психіатр-чеський експертизи у кримінальному та цивільному процесах, виконання рішень експертизи щодо осіб, визнаних неосудними і недієздатними, розглянуті з урахуванням законодавчих актів, що регламентують практику надання психіатричної допомоги.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних та медичних вузів і факультетів, а також для юристів, працівників правоохоронних органів і лікарів-психіатрів.

Н.Н. ВЕЛИЧКО Основи судової медицини та судової психіатрії. Підручник. - М.: 325c. 2000

У підручнику на основі чинного законодавства, літературних джерел і практики розкриваються основні питання в галузі судової медицини та судової психіатрії.

Підручник призначений для початкового навчання та перепідготовки осіб, призначених на посади середнього начальницького складу органів внутрішніх справ, курсантів і слухачів освітніх установ середньої професійної освіти, а також практичних працівників органів внутрішніх справ.