Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Стратегічний менеджмент
СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Сидорова Н. А, Анісінкова Є. Б. Тайм-менеджмент.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К °». - 220 с. 2008
загрузка...

Останнім часом проблема браку часу стає все більш актуальною. Стреси і перевантаження на цьому грунті переслідують сучасної людини. Дана книга допоможе уникнути цієї ситуації. У ній наводяться конкретні рекомендації щодо підвищення е ф-фективности планування, координації та оптимізації роботи.

Для керівників усіх рівнів, підприємців, психологів, студентів усіх спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу. Книга також призначена для всіх, хто вирішив перейти від хаотичного просування в бік поставлених цілей до чітко вибудуваного і працюючому стратегічному плану дій.

Аакер Д. Стратегічне ринкове управління. 7-е вид. - 496 с: ил. - (Серія «Теорія менеджменту»). 2007

«Стратегічне ринкове управління» - одна з найбільш значних робіт визнаного класика менеджменту Девіда Аакера. Нове, 7-е видання зберегло кращі традиції цієї прославленої книги: його відрізняють простота викладу і охоплення всіх істотних аспектів створення, оцінки та реалізації бізнес-стратегій. Поряд з цим в книзі відображені новітні тенденції в галузі стратегічного менеджменту, додані свіжі приклади та кейси, показані способи застосування стратегічних розробок на практиці. Прочитавши цю книгу, ви зможете правильно розуміти і контролювати динамічну навколишнє оточення, пропонувати далекоглядні та творчі підходи, адекватні умовам із змінами, з якими стикається фірма, створювати стратегії, засновані на стійких конкурентних перевагах.

Видання буде корисним менеджерам, які розробляють стратегії розвитку підприємства, слухачам програм МВА та інших навчальних курсів зі стратегічного маркетингу, стратегічного менеджменту та стратегічного ринкового планування.

Вигман С. Л. Стратегічне управління в питаннях і відповідях: навч. посібник. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект. - 296 с. 2004

У посібнику розглянуто теоретичні питання та практичні проблеми стратегічного управління підприємством, розкрито концепції, елементи і функції стратегічного управління. Описана весь ланцюжок стратегічного управління - від виникнення ідеї розробки стратегії до її реалізації.

У посібнику представлені основні положення шкіл стратегій, різноманітні методи дослідження ринку, підвищення конкурентоспроможності товарів, управління людськими ресурсами, створення торгової марки та багато інших питань. Окремий розділ присвячений міжнародним і глобальним стратегіям. Для студентів, аспірантів і викладачів вузів.

А.Н. Люкшинов Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 375 с. 2000

Висвітлено теоретичні аспекти стратегічного менеджменту стосовно до умов реформи і ринкових перетворень в Росії. Розглядаються різні підходи до проблеми управління підприємством в довгостроковій перспективі, з урахуванням національної специфіки та зростаючій невизначеності навколишнього середовища підприємства.

Практичні завдання, засновані на конкретному вітчизняному підприємстві, проводять читача через всю технологію сучасного стратегічного менеджменту.

Для студентів і викладачів економічних вузів і спеціальностей, слухачів бізнес-шкіл, керівників підприємств і організацій, підприємців.