загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Страхування
СТРАХУВАННЯ
Адамчук Н.Г. Теорія і практика страхування. Навчальний посібник - М.: Анкіл, - с. 704 2003
загрузка...

Цей навчальний посібник розроблений кафедрою Страхування МДІМВ (У) МЗС РФ відповідно до планів навчальної підготовки студентів з дисциплін «Страхування в РФ і за кордоном», «Страхове право», «Організація діяльності страхової компанії». Зміст навчального посібника дає глибоке сучасне уявлення про теорію і практику страхування в умовах ринкової економіки, містить сучасні статистичні дані про діяльність російського і міжнародного страхового ринку, враховує вимоги російського страхового законодавства, а також основні міжнародні угоди в галузі страхування. У матеріалах навчального посібника знайшли відображення різні аспекти організації страхової справи на макроекономічному рівні, а також описані бізнес-процеси в страховій організації.

Навчальний посібник призначений для студентів і науковців при вивченні навчальних дисциплін зі страхування, керівникам і співробітникам страхових організацій, співробітникам органів державного управління.