Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Теорія управління
ЗМІСТ:
В.А. Василенко, В.І. Шостка. СИТУАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК, Сімферополь, 2003
загрузка...

Викладається сучасна концепція ситуаційного управління організацією, що функціонує в умовах ринкової економіки. Розглядаються методологія і практичне застосування деяких методів управління з проблемних ситуацій, які складаються в організації на різних етапах її життєвого циклу. У навчальному посібнику значну увагу приділено джерелам і причин виникнення проблемних ситуацій з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів середовища. Особливу увагу приділено соціально-психологічних факторів, людській природі виникнення і ліквідації небезпечних виробничих ситуацій. Наведено деякі приклади з досвіду роботи відомих компаній світу.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вузів, підприємців і керівників-практиків.

ВСТУП
Розділ 1. Економічні передумови ситуаційного управління Глава 1. Економічні явища і причини виникнення проблемних ситуацій на підприємствах
1.1. Макроекономічні явища, що ведуть до появи проблемних ситуацій на підприємствах
1.2. Вплив макроекономічних проблем на первинні ланки економіки
1.3. Виникнення проблемних ситуацій в організації
1.4.Сущность і завдання ситуаційного (адаптивного) менеджменту
Глава 2. Функціональне (традиційне) управління підприємством як база ситуаційного менеджменту
2.1. Концепція та принципи менеджменту
2.2. Методи менеджменту
2.3. Цілі і основні функції менеджменту
2.4. Об'єкти менеджменту
3.2.Проізводственная (операційна) система і її основні функції
3.3. Організаційно-технологічні компоненти керованих змінних
3.4. Взаємовплив змінних і закон самозбереження організації
3.5.Необходімость і проблеми застосування ситуаційного менеджменту
Висновки по розділу
Розділ 2. Основи ситуаційного менеджменту і його завдання
4.2. Концепції ситуаційного менеджменту
4.3. Сутність, джерела і причини появи проблемних ситуацій
4.4. Роль випадку в зміні позицій фірми на ринку
4.5. Фактори проблемних ситуацій та їх вплив
Глава 5. Облік ризиків у ситуаційному менеджменті
5.1 Суть господарського ризику
5.2 Види і причини втрат у підприємництві
5.3 Облік границь і зони господарського ризику
5.4.Управленіе ризиками в проблемних ситуаціях
Глава 6. Кризові ситуації на підприємстві
6.1 Характеристика кризової ситуації
6.2 Причини кризи й ознаки банкрутства фірми
6.3 Реструктуризація підприємства як спосіб запобігання банкрутства
6.4 Шляхи виходу підприємства з кризової ситуації
Висновки по розділу
Запитання для самоконтролю
Розділ 3 . Психологічні проблеми і моделі ситуаційного лідерства Глава 7. Соціально-психологічні аспекти в ситуаційному менеджменті
7.1. Сутність і завдання психології управління
7.2 Психологічний аналіз управлінської діяльності
7.3 Розвиток компетенції
7.4. Ситуаційне управління і кадрова політика
7.5. Створення сприятливого психологічного клімату в колективі
8.2 Ситуаційний підхід "шлях-мета" Мітчела і Хауса "
8.3 Теорія життєвого циклу Херсі і Бланшарда
8.4 Ситуаційна модель Врума-Йеттона-Яго
Глава 9. Людський фактор і психологічні аспекти управлінських впливів
9.1. Роль людського фактора в управлінні
9.2. Управління як творчий процес
9.3 Психологічні аспекти прийнятих рішень
9.4. Неформальні аспекти в управлінських ситуаціях
Висновки по розділу
Розділ 4. Компоненти ситуаційного менеджменту Глава 10. Основи ситуаційного менеджменту
10.1. Цілі і завдання ситуаційного менеджменту
10.2 Експрес -діагностика фінансової спроможності фірми
10.3 Прогнозування в ситуаційному менеджменті
10.4. Методи вирішення ситуацій
11.1. Моделі та моделювання
11.3 Адаптивні плани роботи фірми
11.4. Рольова поведінка менеджера в проблемних ситуаціях
11.5 Комунікаційне забезпечення й інформаційна підтримка керівника
Висновки по розділу
Розділ 5. Методи і прийоми ситуаційного менеджменту Глава 12. Управління стратегічними ситуаціями
12.1. Моніторинг зовнішнього середовища
12.2. Управління з «слабким сигналам»
12.3. Реактивний менеджмент
12.4. Управління в умовах стратегічних несподіванок
12. 5. Стійкість доходу фірми і стратегічні рішення
Глава 13. Управління в кризовій ситуації
13.1. Стратегії відновлення для кризових ситуацій
13.2. Організація управління по контрольних точках
13.3. Стратегія і тактика антикризового управління
13.4 Управління фірмою в надзвичайних ситуаціях
Глава 14. Аналіз та шляхи підвищення ефективності ситуаційного менеджменту
14.1 Аналіз проблемних ситуацій та їх наслідків
14.2 Заходи щодо підвищення стійкості роботи фірми
14.3. Досвід ситуаційного антикризового управління
Висновки по розділу
ВИСНОВОК
ГЛОСАРІЙ
Список використаних і рекомендованих джерел
Теорія управління:
 1. М. Н. Кондратьєва. Організація і управління житлово-комунальним господарством: До 64 навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів - Ульянівськ: УлГТУ. - 160 с. - 2009 рік
 2. Олена Миколаївна Кабкова. Шпаргалка з теорії організації. Вид.: Аллель. - 2009 рік
 3. А. М. Мухамедьяров. Інноваційний менеджмент: навчальний посібник М.: Инфра-М. - 176 с. - 2008 рік
 4. С. Ю. Трапіцин. Мотивація персоналу в сучасній організації: Навчальний посібник. ТОВ «Книжковий Дім». - 240 с - 2007
 5. Балдін К. В.. Ризик-менеджмент: Навчальний посібник. - М.: Ексмо. - 368 с. - (Ризик-менеджмент). - 2006
 6. A.M. Букрєєв, І.В. Рощупкина. Кризовий менеджмент в акціонерних товариствах-Воронеж: Воронезький державний університет. - 323 с. - 2006
 7. маршем В.І. . Історія управлінської думки: Підручник. - М.: Інфйра-М,. - 731с. - 2005 р.
 8. Пивнев Е.С.. Теорія управління. Томськ: ТМЦДО. - 246 с. - 2005 р.
 9. Е.Н. Камишев. Менеджмент організації (практичний менеджмент в умовах Росії). - Томськ: ТПУ. - 174 с. - 2002 рік
 10. Шишкова Г. А.. Менеджмент (Управлінські рішення): навчально-методичний модуль / Міністерство освіти РФ. Російський державний гуманітарний університет. Факультет управління; М.: Видавництво Іпно-літів. 352 с. (Серія "Я йду на заняття") - 2002 рік
 11. В. І. Кнорринг. Теорія, практика та мистецтво управління. Підручник для вузів за фахом "Менеджмент". - 2-е вид., Змін. і доп. - М.: Видавництво НОРМА (Юрінком ИНФРА - М). - 528 с. - 2001 рік
 12. В.А. Костін. ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ - рік
 13. ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ. Конспект лекцій. - Рік