Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Теорія управління >
« Попередня Наступна »
Пивнев Е.С.. Теорія управління. Томськ: ТМЦДО. - 246 с. , 2005 - перейти до змісту підручника

9.8 Система функцій органів державної влади та управління

загрузка...

У зв'язку з різким скороченням сектору державної власності та переходом до ринкових відносин, місцеве самоврядування знайшло своє відображення у функціях, методах і формах державного управління.

Виявляються два аспекти проблем:

- функції державного управління;

- функції його суб'єктів.

Відбулися перетворення в суспільстві та державному управлінні не збагатили уявлень про сутність і види його функцій в головному, принциповому. З'явилися лише нові елементи в їх зміст і механізм реалізації. Тепер вони проектуються з урахуванням наявності державних і недержавних секторів і різного ступеня впливу на них держави.

Більшою мірою зазнають змін функції органів державного управління. Звужені деякі традиційні для радянського періоду функції (наприклад, планування, матеріально-технічного постачання та ін.) З'явилися нові, зумовлені переходом до ринкової економіки (наприклад, здійснення антимонопольних заходів, функції, пов'язані з появою безробіття, роздержавленням підприємств та установ у різних сферах та ін.)

Серед функцій на перший план виступають прогнозування, координація, регулювання і контроль. Значення планування як функції управління ослаблено і обмежується як би в ізольованому вигляді двома сферами: з одного боку, центральної, з іншого - локальною. Планування перестало бути провідною формою і стрижнем директивного і адресного централізованого управління.

Однак дискредитація планування при переході до ринкових відносин, відмова від нього безпідставні. Відмова від планування взагалі - велика помилка. Планування - об'єктивна необхідність нормальної організації державної роботи.

Державне регулювання - одна з функцій державного управління. Зараз дана функція є пріоритетною не тільки в управлінні економікою, а й соціально-культурною сферою.

Зміст і механізм здійснення цієї функції включають:

- нормативне регулювання шляхом встановлення загальних правил;

- його оперативну коригування відповідно до реальними завданнями, які належить вирішувати управлінню;

- контроль за виконанням правових норм, що регулюють ті чи інші відносини;

- державний захист прав та інтересів учасників суспільних відносин, врегульованих відповідними правилами;

- координацію і загальний напрямок їх діяльності;

- сприяння її зовнішньому здійсненню;

- визначення пріоритетів у структурній політиці ;

- державні контракти (договори);

- реєстрацію;

- ліцензування та ін

Традиційними інструментами державного регулювання є податки, стандарти, державні замовлення, митні тарифи і мита. Вони наділяються в ті чи інші правові форми.

У сучасних умовах своєрідним вираженням державного регулювання є приватизація, застосування процедур неспроможності (банкрутства) підприємств і т.

д.

Державний контроль - функція, пов'язана не тільки із забезпеченням дисципліни і законності, а й державного регулювання. Контроль, з властивими йому методами і в притаманних йому формах, сприяє дотриманню режиму діяльності суб'єктів управлінських відносин, комерційних організацій державного та недержавного типу.

Залежно від суб'єктів, які здійснюють контроль, і характеру їх повноважень можна виділити:

- контроль Президента Російської Федерації;

- контроль органів законодавчої (представницької) влади;

- контроль органів виконавчої влади;

- контроль органів судової влади.

Президентський контроль у сфері управління здійснюється в двох основних формах:

а) безпосередній контроль Президента Російської Федерації;

б) президентський контроль через відповідні президентські структури.

Контроль органів представницької влади здійснюється на рівні Російської Федерації, її суб'єктів.

Контрольні повноваження Державної Думи виявляються в тому, що вона дає згоду Президенту Російської Федерації на призначення Голови Уряду Російської Федерації; вирішує питання про довіру Уряду Російської Федерації; призначає та звільняє з посади Голови Центрального банку Російської Федерації.

Державна Дума здійснює контроль за діяльністю уряду Російської Федерації з розробки федерального бюджету, який воно подає на розгляд Державною Думою.

Контроль органів виконавчої влади покликаний забезпечувати законність і дисципліну на доручених їм ділянках робіт по керівництву господарським, соціально-культурним та адміністративно-політичним будівництвом в системі підвідомчих їм органів, підприємств, установ і організацій.

Контрольні питання

1. У чому полягає механізм планування?

2. Що таке прогнозування?

3. Чим відрізняється прогнозування від планування, або яку роль відіграє прогнозування в плановому процесі?

4. Яке призначення організаційної функції?

5. Чи може функція організації передувати функції планування?

6. Яка функція управління надає стан упорядкованості і стійкості системі виробництва?

7. Яка функція управління надає злагодженість роботі структурних підрозділів організації?

8. Які дві групи стимулів Ви знаєте?

9. Які дві групи функцій системи державного управління Ви знаєте?

10. У чому полягає головне призначення функції управління?

11. Назвіть суб'єкти державного контролю.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =