загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Регіональна економіка
РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Дульщіков Ю.С. Регіональна політика та управління. - М.: Изд-воРАГС, -257 с. 2001
загрузка...

Узагальнюється матеріал регіональної економіки Росії за 1992-2000р. При дослідженні основних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів, республік, країв і областей використані Укази Президента РФ, документи і правові акти Уряду Російської Федерації, програмні рішення федеральних і регіональних органів управління. Розкриваються політекономічні аспекти взаємодії федеральних і регіональних органів виконавчої влади в процесі виведення економіки з кризи та реалізації Програми «Стратегія розвитку Російської Федерації до 201 Ого так», а також нормативно-правових актів, пов'язаних з переведенням економіки регіонів до ринкових відносин.

Для слухачів, аспірантів і викладачів РАГС, міжрегіональних центрів підготовки державних службовців, економістів і учених, що займаються регіональними соціально-економічними проблемами.


енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон