Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
І. І. Мазур, В . Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге. Управління проектами, 2010 - перейти до змісту підручника

ДОДАТОК 3-1 ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО директор і КОМАНДІ ПРОЕКТУ

загрузка...

Частина 1. Загальні положення 1.1.

Управління проектами формує комплекс організаційно-структурних, управлінських та фінансово-економічних механізмів, узгоджена робота яких дозволяє:

С) найкращим чином організувати інвестиційний процес,?

Збалансувати на всіх рівнях інвестиційні програми з матеріальних, фінансових і трудових ресурсів,?

Скоординувати діяльність всіх учасників проекту,?

Використовувати найбільш ефективні схеми фінансування. 1.2.

Ключовою фігурою в інвестиційному процесі є директор проекту (ДП, проект-менеджер) - юридична або фізична особа, що забезпечує виконання завдань, перерахованих в п. 1.1., І несе відповідальність за успіх проекту в цілому. Характер і міра відповідальності визначаються умовами контракту і прийнятої схемою управління проектом. 1.3.

Залежно від розміру і складності проекту ДП формує групу - т. н. «Команду» проекту, кожен член якої відповідає за певний елемент / фазу проекту і працює в рамках визначених термінів і бюджету. 1.4.

Керівництво Компанії, в залежності від обсягу, складності та району реалізації проекту, приймає рішення про статус (структурний підрозділ Компанії або самостійний підрозділ) і місце базування команди проекту.

1.5.

До початку робіт за проектом керівництво Компанії видає наказ, що регламентує характер взаємин команди з функціональними підрозділами апарату. Цим же наказом може бути призначений т.зв. адміністратор проекту, відповідальний за координацію робіт за проектом в апараті Компанії. 1.6.

По закінченні проекту команда проекту розформовується.

Частина 2. Директор проекту 2.1.

Директор проекту (далі - ДП) призначається генеральним директором з числа найбільш кваліфікованих працівників компанії і за посадовим положенням відповідає начальнику департаменту. За окремим - найбільш пріоритетним, проектам статус ДП може, за рішенням генерального директора, відповідати посаді заступника генерального діректора10. 2.2.

ДП працює за контрактом з Замовником, що укладається на період Реа ^ зації проекту. У контракті детально обумовлюються права, обов'язки і відповідь венность ДП. 2.3.

Основними функціями ДП є:

^ координація проекту на всіх етапах його здійснення - від предінвестіці них обгрунтувань до висновку проекту на заплановані характеристики,

^ контроль за забезпеченням планових характеристик проекту, «

Про узгодження поточних змін тимчасових, витратних та інших показат проекту, що не.

Та інформування керівництва та учасників проекту про поточний стан і необхідних корегувань проекту, забезпечення нормальної роботи команди проекту. 2.4.

ДП має право: до мпаніі і формувати команду проекту - як з числа штатних працівників ко

і його дочірніх підприємств, так і залучених з боку,?

Представляти Компанію в зовнішніх організаціях по будь-яких питань, що належать до очолюваного проекту,?

Вирішувати виникаючі по проекту питання з будь-яким працівником Компанії,?

Візувати (погоджувати) всі рішення, пов'язані з проектом, на будь-якій стадії його здійснення. Склад питань, що підлягають узгодженню з ДП, затверджується правлінням по кожному конкретному проекту,?

Робити подання про заохочення або покарання будь-якого учасника проекту з числа працівників Компанії.

Частина 3. Команда проекту 3.1.

Команда проекту створюється за поданням ДП, погоджує з генеральним директором Замовника на період реалізації проекту і формується з числа кваліфікованих фахівців, є штатними співробітниками Компанії, а також запрошених за контрактом / трудовою угодою. Орієнтовна структура команди проекту показана на рис. 21.1.4. 3.2.

Професійно-кваліфікаційний і чисельний склад команди, а також умови роботи визначаються проектом і контрактом. У всіх випадках слід при комплектуванні команди проводити тестування за існуючими методиками, має метою визначити професійну та психологічну придатність кандидатів.

З метою стимулювання ефективної роботи команди повинна розроблятися відповідна система оплати праці, безпосередньо погоджує розміри винагороди з результатами праці. Всі ймовірності рівні 50%. Або трапиться, або млості.

Логічні пропозиції Кольварда

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =