загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Міжнародне право >
« Попередня Наступна »
А. В. Попова. Міжнародне приватне право. Завтра іспит. - СПб.: Пітер - 192, 2010 - перейти до змісту підручника

3.1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ КОЛІЗІЙНІ НОРМ

загрузка...
Колізійні норми - правила поведінки, що встановлюють, право якої держави має бути застосоване до даного конкретного правовідносин. Їх специфічною рисою є те, що колізійні норми безпосередньо не визначають права і обов'язки сторін правовідносини, а лише вказують на компетентний правопорядок для вирішення даного питання. З цієї причини практичне застосування колізійної норми можливе тільки разом з правовою системою тієї країни, до якої вона відсилає. При виборі правової системи застосуванню підлягають ті норми, які прямо відповідають на поставлене правове питання. Тлумачення таких норм повинно проводитися в рамках обраної правової системи, що дає можливість уникати спотворень і правильно вирішувати виникаючі при цьому питання. У будь колізійної нормі можна виділити дві основні частини: обсяг й прив'язку. Обсяг колізійної норми визначає відповідний вид правовідносини, до якого вона застосовна. Прив'язка - це вказівка ??на правову систему (закон), яка підлягає застосуванню до даного виду правовідносин. Залежно від ряду об'єктивних критеріїв, що характеризують суть і зміст колізійних норм, можна виділити такі їх різновиди.
1. За сферою дії колізійні норми поділяються: - на національно-правові) - міжнародно-правовие1. 2. За способом регулювання в міжнародному приватному праві розрізняють такі колізійні норми. - Імперативні колізійні норми - означають неприпустимість відступу від передбачених обставин. Як приклад 1 Сфера дії міжнародно-правових норм значно ширше, так як вони застосовуються всіма учасниками міжнародних договорів при повній тотожності їх редакцій. 34 Тема 3. Коллизионное право можна привести положення п. 4 ст. 156 СК РФ. Обсяг імперативних колізійних норм, як правило, складають правові відносини необязательственного характеру. - Диспозитивні колізійні норми - подразумевают автономію волі сторін при укладанні міжнародних угод. На відміну від імперативних, диспозитивні колізійні норми застосовуються переважно у сфері зобов'язальних взаємовідносин сторін. Прикладом диспозитивної норми може бути ст. 1222 ГК РФ. - Альтернативні (щодо-імперативні) колізійні норми - норми, відступ від яких допускається за наявності певних, заздалегідь зафіксованих умов.
Вони передбачають кілька правил вибору застосовуваного права, обумовлюючи при цьому, як правило, певну послідовність їх використання. Прикладом служить п. 1 ст. 1209 ЦК РФ. 3. За формою колізійної прив'язки в міжнародному приватному праві розрізняють наступні колізійні норми. - Двосторонні колізійні норми - встановлюють межі застосування як вітчизняного, так і міжнародного права. У прив'язці не вказується право конкретної держави, підлягає застосуванню, а формулюється загальний принцип, використовуючи який можна його визначити. З цієї причини прив'язку двосторонньої колізійної норми ще називають «формулою прикріплення». Як приклад можна привести ч. 1 ст. 1205 ГКРФ. - Односторонні колізійні норми - визначають межі застосування тільки одного, зазвичай власного права. З цієї причини в прив'язці колізійної норми прямо вказується право конкретної держави, підлягає застосуванню. Наприклад, п. 2 ст. 1213 ГК РФ. У багатьох випадках в силу своєї негнучкості односторонні колізійні норми не можуть забезпечити вирішення практичних ситуацій. Цю прогалину в деяких зарубіжних державах може бути усунутий судами, які в процесі розгляду справ за допомогою тлумачення формулюють з односторонніх колізійних норм двосторонні. 4. Залежно від ступеня нормативної конкретизації в МПП виділяють наступні норми. - Генеральні колізійні норми - формують найбільш загальне правило вибору права, призначене для переважного застосування. Як приклад генеральної колізійної норми можна навести п. 1 ст. 1210 ГК РФ. 3.2. Основні типи колізійних прив'язок 35 - Субсидіарні колізійні норми - їх характерною особливістю є визначення одного або декількох правил вибору застосовуваного права, тісно пов'язаних з головним. Субсидіарна норма використовується тоді, коли генеральна норма з якої-небудь причини не може бути застосована або виявляється недостатньою для встановлення компетентного правопорядку. Так, ст. 1211 ЦК РФ формулює субсидіарну норму.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =