Головна
загрузка...
Головна >
Бізнес, підприємництво >
Оцінка і оціночна діяльність
ЗМІСТ:
Рутгайзер В.М.. Оцінка вартості бізнесу. Навчальний посібник. - М.: Маросейка,. - 448 с., 2007
загрузка...
Автору належать гучні оцінки ринкової вартості «Связьинвеста», «Норильського нікелю», «Апатиту», «Роснефти». Своєрідність монографії в тому, що вперше в спеціальній літературі теорія проведення оцінки розглядається крізь призму поступово накопичується досвіду. Актуальність книги те саме що газетній. Ряд робіт В.М. Рутгайзера пройшов через горнило судових процесів, а його оцінка, скажімо, акцій «Апатиту» різко розходилася з резонами відомого слідчого Карімова. Книга буде корисна як для практикуючих оцінювачів, потенційних продавців і покупців бізнесу, так і для тих, хто ще тільки опановує теорією оціночних робіт. З цікавістю познайомляться з нею юристи, економісти, бізнесмени, топ-менеджери і взагалі читачі серйозних рубрик російської преси. Книга незамінна у вузівських бібліотеках, на книжкових полицях керівників, на ділових курсах типу МВА.
Глава І Предмет оцінки і показники вартості бізнесу
Загальна характеристика
Відкриті та закриті акціонерні товариства
Для чого необхідні оцінки вартості бізнесу?
Стандартизовані показники вартості бізнесу
нестандартизованное показники вартості
Російські стандарти оцінки вартості
Питання оцінки вартості бізнесу в Законі про приватизацію
Висновки
Глава 2 Премії та знижки
Загальна характеристика
Премія за контроль. Знижка за брак контролю
Права «міноритаріїв»
Знижки за низьку ліквідність. Роль IPO
Оцінка пакету акцій (25% + 1 акція) ВАТ «Связьинвест»
Висновки
Глава 3 Ідентифікація ризиків
Загальна характеристика
Оцінка сукупного ризику за допомогою ставки дисконтування
Систематичний ризик
Несистематичний ризик
Безризикова ставка
Дідовій ризик
Фінансовий ризик
WACC - середньозважена вартість капіталу
Оптимальна величина запозичень
Мінливість ставки дисконтування: оцінки компаній ВАТ «Норс-Ойд» і ВАТ «Лукойл-Ніжегороднефтепродукт»
Висновки
Глава 4 Підходи, методи і моделі
Загальна характеристика
Вимоги російських стандартів
Міжнародні стандарти оціночних робіт
Сформована практика
Факторні моделі оцінки вартості бізнесу (пакетів акцій)
Порівняльна характеристика трьох підходів
Модель Блека- Шоулза (Black-Scholes)
Глава 5 Витратний підхід, або підхід, заснований на активах
Загальна характеристика
Витратний підхід до оцінки вартості бізнесу. Підхід на основі активів (інтерпретація А. Грегорі)
Оцінки діючого підприємства
Витратний метод і облік впливу небезпечних речовин (екологічних факторів)
Особливості оцінки активів в холдингу
Ліквідаційна вартість
Реструктуризація заборгованості та реорганізація компанії (виділення)
Висновки
Порівняльний (ринковий) підхід
Загальна характеристика
Які показники слід враховувати в мультипликаторе?
Мультиплікатори по закордонним компаніям (метод ринку капіталів)
Зіставлення з російськими компаніями (метод ринку капіталів)
Порівняння з проданими пакетами акцій нафтової компанії-аналога (метод ринку капіталів)
Ринок злиттів і поглинань (приєднань)
Метод «Попередні угоди з продажу акцій оцінюваної компанії»
Глава 7 Прибутковий підхід
Загальна характеристика
Пояснення оціночних стандартів № 2 (USPAP 2005)
Загальне в двох методах: капіталізації доходу та дисконтованого грошового потоку
Метод капіталізації доходу
Обгрунтування ставки дисконтування (САРМ)
Альтернативи САРМ і спроби удосконалення моделі
Техніка розрахунків за моделлю DCF для власного капіталу
Проміжна модель: модель Ольсона
Зіставлення результатів двох звітів про оцінку вартості 20-процентного пакету акцій ВАТ «Апатит»
Методологія та результати розрахунків оцінювачів та експертів
вступних зауважень
ЧИ Є правомірна постановка питання про оцінку вартості ЧАСТИНИ ПРИДБАНОГО ПАКЕТУ не автономні, А У СКЛАДІ КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТУ?
ДО ЧОГО ПРОВОДЯТЬ неправомірно і помилково ігнорування вимог ОБЛІКУ «КОЕФІЦІЄНТА КОНТРОЛЮ»
суперечливі позиції ЕКСПЕРТІВ ЩОДО ОБЛІКУ ЗНИЖКИ ЗА недостатня ліквідність
помилковим ВИБІР ЕКСПЕРТАМИ МЕТОДУ дисконтованих грошових потоків В рамках дохідного підходу
ПОМИЛКИ ЕКСПЕРТІВ У прогнозі інфляції І ВАЛЮТНОГО КУРСУ
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОМИЛКИ ЕКСПЕРТІВ У РАСЧЕТАХ З ДОПОМОГОЮ МОДЕЛІ дисконтованих грошових потоків. СІМ ПОМИЛОК ЕКСПЕРТІВ
ЗАГАЛЬНЕ (ПЕРВИННЕ) УТОЧНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЕКСПЕРТІВ
РОЗРАХУНКИ ЕКСПЕРТІВ У РАМКАХ Витратний підхід
РОЗРАХУНКИ ЕКСПЕРТІВ У РАМКАХ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПІДХОДУ
Розрахунки оцінювачів ТОВ «ВС-оцінка»
Моя коректування розрахунків ТОВ «ВС-оцінка»
Оцінка журналу «Експерт»
Оцінка 20-процентного пакета звичайних акцій ВАТ «Апатит» на основі даних рейтингового агентства журналу «Експерт»
Висновки
Глава 7 Оцінка ринкової вартості РАО «Норільський нікель»: 1995-1996 гг. [385]
Загальна характеристика
Заставні аукціони: російський винахід
Спроби повернути пакет акцій і організація дій комісіонера
Співвідношення заставної вартості та ринкової ціни пакета акцій
Метод ринку капіталів
Прибутковий підхід
Оцінки відбулася продажу пакета акцій
Зіставлення з російськими оцінками
Висновки
Глава Оцінка вартості ВАТ «Роснефть» в 2001 р.: судові розгляди з приводу гудвілу
Загальна характеристика
Зав'язка конфліктної ситуації влітку 2002 р.
Як розгорталися події?
Нанесла чи збиток «Роснефти» публікація фахівців ІК «Олма»?
Як далі розвивалися події: миролюбна поведінка «Роснефти» і непримиренна позиція «Олми»
Справа «Роснефти» - перший прецедент захисту гудвілу
Глава II Міноритарії проти «Роснефти» в Арбітражному суді м. Москви
Загальна характеристика
Замовлений звіт Міжнародного центру оцінки
Були Чи в Росії в той час умови формування внутрішніх цін на сиру нафту на ринковій основі?
Непридатність методика розрахунку придуманої авторами з Міжнародного центру оцінки «індикативної ринкової вартості»
Гудвіл ВАТ «НК« Роснефть »як фактор підвищення вартості акцій ВАТ та його дочірніх компаній
Підтекст позовної заяви - чи став багатшим позивач або зазнав збитків?
Висновки, сформульовані мною в січні 2002 р.
Глава Нове законодавство про оціночну діяльність
Загальна характеристика
Перша версія
Органи саморегулівної організації оцінювачів
Стандарти оцінки
Компенсаційний фонд
Членство в СРО
«Оцінювачі не хочуть бути тільки фізичними особами»
Глава Назрілі зміни в цивільному законодавстві
Цивільний кодекс - «священна корова »?
Оцінкою майна займаються не тільки оцінювачі
Митна вартість
Спроби поліпшення методів визначення митної оцінки
Глава 14 Митна вартість та її оцінка
Взаємозв'язок раціональної організації митної справи та ефективної економічної політики (макроекономічні аспекти імпортозаміщення та експортної орієнтації)
Законодавчі умови оцінки митної вартості
Фактори встановлення митної вартості. Митна оцінка
Нові підходи до оцінки вартості товарів ФМС Росії
Умови визначення митної вартості в Податковому кодексі РФ
Митний брокераж
Умови митного союзу Європейського союзу
Тарифна компонента Генеральної угоди про тарифи й торгівлю Світової організації торгівлі та Спільного митного тарифу країн Європейського союзу
Експертний висновок на переклад «Міжнародних стандартів оцінки» (VII видання 2005 р.), виконаний на замовлення Російського товариства оцінювачів
Умови, які рекомендується враховувати при виборі методів оцінки вартості бізнесу
Приклад обміну вимог на інші цінні папери
Модель Дж. Ольсона
Застосування характеристики кліентелликомпаніі для прогнозування її доходів (в рамках моделі DCF [ДДП])
Відгук про оцінку ринкової вартості ВАТ «НК« Роснефть », виконаної ЗАТ« ЕконІнвестОценка »
Відгук про експертизу ЗАТ« ЕконІнвестОценка »розрахунків вартості ВАТ« НК «Роснефть», виконаних ВАТ ІФ « Олма »
Ринкова капіталізація компаній і оцінка збитку капіталу; втіленому в репутації: американський та британський досвід
Митна політика Росії в XIX - початку XX вв.
Оцінка і оціночна діяльність: