Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Основи менеджменту
ЗМІСТ:
Семенов А. К., Набоков В. І.. Основи менеджменту: Підручник. - 5-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К °». - 556 с. , 2008
загрузка...

У підручнику розглядаються історичні, теоретичні та методологічні основи сучасного менеджменту. Висвітлюються питання планування організації, мотивації, контролю, координації ¬ нації. Особливу увагу приділено ролі менеджера в системі управ ¬ ління організацією в умовах ринкової економіки.

Для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закла ¬ дений, викладачів, практичних працівників, а також тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління фірмою (пред ¬ ством).

Глава 1. Історія розвитку і сучасний стан менеджменту
1.1. Історичні передумови менеджменту
1.2. Наукові школи менеджменту
1.3. Розвиток вітчизняного управління
1.4. Сучасний російський менеджмент
1.5. Зарубіжні моделі менеджменту
Глава 2. Методологічні основи менеджменту
2.1. Управління та менеджмент
2.2. Сутність, види і система управління (менеджменту)
2.3. Наукові підходи і принципи менеджменту
2.4. Методи управління
2.5. Менеджмент та підприємництво
Глава 3. Технологія менеджменту
3.1. Процес і функції управління
3.1.2. Організація
3.1.3. Мотивація
3.1.4. Контроль
3.1.5. Координація
3.2. Комунікації в системі управління
3.3. Управлінська інформація
3.4. Управлінські рішення
Глава 4. Організації та управління ними
4.1. Поняття та сутність організації
4.2. Класифікація організацій
4.3. Самоорганізація і самоврядування господарюючих суб'єктів
4.4. Внутрішнє та зовнішнє середовище організацій
4.5. Структуризація діяльності організацій
4.6. Організаційно-правові форми управління організаціями
4.7. Організаційні форми інтеграції господарюючих суб'єктів
4.8. Сучасні тенденції в розвитку організацій
4.9. Нові типи організацій
4.10. Стратегічне управління організацією
Глава 5. Ефективність менеджменту організації
5.1. Поняття і сутність ефективності менеджменту
5.2. Підходи до оцінки та показники економічної ефективності менеджменту Економічна ефективність менеджменту висловлює економічну сутність управлінських
5.3. Соціальна ефективність менеджменту
Глава 6. Державне регулювання діяльності господарюючих суб'єктів
6.1. Об'єктивна необхідність, сутність і цілі державного регулювання
6.2. Основні напрями регулювання діяльності господарюючих суб'єктів
6.3. Регулювання міжфірмових відносин
Глава 7. Сучасний менеджер
7.1. Менеджер: поняття, особисті та ділові якості, функції
7.2. Стиль та імідж менеджера
7.3. Етика сучасного бізнесу
7.4. Діловий етикет менеджера
7.5. Управління стресами
Глава 8. Організація управлінської праці
8.1. Управлінська праця: характеристика, особливості, види
8.2. Наукова організація управлінської праці
8.3. Самоменеджмент керівника
8.4. Робота менеджера з інформацією
8.5. Інструментарій планування та організації діяльності менеджера
Глава 9. Групова динаміка
9.1. Трудовий колектив: поняття і види
9.2. Неформальні колективи (групи)
9.5. Участь працівників в управлінні
9.6. Управління конфліктами
Словник термінів
Основи менеджменту:
 1. Конспект лекцій. Основи менеджменту. - 2012 рік
 2. Лекції з основ менеджменту - 2011 рік
 3. Друкер Пітер Ф.. Менеджмент.: Пер. з англ. - М.: ООО "І.Д. Вільямс ". - 704 с. - 2010 рік
 4. І. П. Деревяго. МЕНЕДЖМЕНТ. Відповіді на екзаменаційні питання - 2008 рік
 5. Л.І. Дорофєєва, М . В. Бгашев. Менеджмент: Підручник для студентів, що навч. за спец. «Математика», «Механіка», «Прикладна математика в економіці». - Саратов: Изд-во Сарат. ун-ту. - 403 с. - 2008 рік
 6. М.П. ПЕРЕВЕРЗЄВ Н.А. Шайденко Л.Є. Басовська. Менеджмент: Підручник. - 2-е вид., доп. і перероб. / За заг. ред. проф. М . П. Переверзєва. - М.: ИНФРА-М. - 330 с. - (Вища освіта). - 2008 рік
 7. Дорофєєв В.Д., Шмельова О.М., Шестопал Н. Ю.. Менеджмент: Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М. - 440 с. - (Вища освіта »). - 2008 рік
 8. Вачугова Д.Д.. Основи менеджмента2-е вид., перераб. і доп. - М.: Вища школа. - 376 с. - 2005 р.
 9. Либкинд Є.В., Рябикова Н.Є., Чепурин В.А.. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ТЕМИ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ» Оренбург: ГОУ ОДУ. - 42 с. - 2003
 10. А.Шнейдер, Ph.D., Я.Кацман, Г.Топчішвілі. Наука Перемагати в інвестиціях, менеджменті та маркетингу - 2003
 11. Н. Е. Ревська. ПСИХОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ. Конспект лекцій. - СПб.: Альфа.-240 с. - 2001 рік