загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Організаційна поведінка
ЗМІСТ:
Г. Р. Латфуллін, О. Н. Громова. «Організаційна поведінка: Підручник для вузів»: ЗАТ Видавничий дім «Пітер»; Санкт-Петербург, 2004
загрузка...

Підручник підготовлено викладачами кафедри теорії організації та управління одного з провідних вузів країни. Зміст розділів навчальної дисципліни «Організаційна поведінка» докладно розкрито у відповідності з державним освітнім стандартом. Матеріал викладено наочно і доступно. Теоретичні положення супроводжуються прикладами з російської практики. Автори розглядають проблеми поведінки індивідів, груп, організацій у конкурентному середовищі і дають практичні поради щодо підвищення ефективності їх діяльності.

Допущено Міністерством освіти РФ як підручник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю 061100 «Менеджмент організації». Книга буде корисна аспірантам, викладачам, студентам суміжних спеціальностей, особам, які отримують другу вищу освіту, а також менеджерам-практикам.

Глава 1 Основи організаційної поведінки
1.1. Поняття та напрямки розвитку організаційної поведінки
1.2. Історія становлення організаційної поведінки
1.3. Поняття і види організації
1.4. Поведінка індивіда
1.5. Ефективність діяльності організації
Глава 2 Сприйняття і атрибуція
2.1. Сутність і значимість сприйняття
2.2. Властивості і процес сприйняття
2.3. Закони та ефекти сприйняття
2.4. Атрибуція
2.5. Формування вражень і керування враженнями
Глава 3 Особистість і організація
3.1. Теорії поведінки особистості
3.2. Процес формування та розвитку особистості
3.3. Особистість і робота
3.4. Цінності
3.5. Установки
3.5.1. Поняття, компоненти і функції установок
3.5.2. Функції установок
3.5.3. Зміна установок
3.5.4. Когнітивний дисонанс
3.5.5. Задоволеність працею
3.5.6. Залученість в роботу і прихильність організації
Короткий зміст глави
Глава 4 Мотивація і результативність
4.1. Сутність і зміст мотивації
4.2. Самоорганізація індивіда
4.3. Мотивація і стимулювання
4.4. Механізм мотивації
4.5. Результативність мотивації
Короткий зміст глави
Глава 5 Формування групової поведінки в організації
5.1. Природа групи
5.1.1. Поняття групи. Класифікація груп
5.1.2. Причини створення груп
5.1.3. Стадії розвитку груп
5.2. Характеристики групи
5.2.1. Основні характеристики групи
5.2.2. Ситуаційні характеристики групи
5.2.3. Групова згуртованість
5.3. Формальні і неформальні групи, їх взаємодія в організації
5.3.1. Формальні групи
5.3.2. Неформальні групи
5.4. Потенційні переваги і недоліки роботи в групі
5.4.1. Переваги роботи в групі
5.4.2. Основні потенційні недоліки роботи в групі
5.5. Команди в сучасних організаціях
5.5.1. Робоча група і команда: схожість і відмінність
5.5.2. Модель розвитку команди
5.5.3 Самоврядна команда
5.5.4. Управлінська команда (команда менеджерів вищого рівня управління)
5.6. Умови та фактори ефективності групової роботи
5.6.1. Критерії ефективності групової роботи
5.6.2. Умови діяльності організації
5.6.3. Підтримуюче оточення
5.6.4. Особистісні характеристики співробітників, що входять до групи
5.7. Управління міжгруповими конфліктами
5.7.1. Особливості і причини міжгрупових конфліктів
5.7.2. Причини міжгрупових конфліктів
5.7.3. Управління міжгруповими конфліктами
Короткий зміст глави
Глава 6 Лідерство в організації
6.1. Витоки і класичні дослідження лідерства
6.1.1. Теорія особистісних рис
6.1.2. Поведінковий підхід
6.1.3. Ситуаційні теорії
6.2. Організаційне лідерство або лідер організації
6.3. Владний аспект організаційного лідерства
6.4. Управлінський аспект лідерства
6.4.1. Делегування повноважень і відповідальності
6.4.2. Проблеми делегування повноважень
6.5. Сучасні оцінки феномена лідерства
Короткий зміст глави
Глава 7 Комунікативна поведінка в організації
7.1. Процес комунікації
7.1.1. Поняття і значення комунікацій
7.1.2. Етапи та елементи процесу комунікації
7.2. Види комунікацій в організації. Класифікація комунікацій
7.3. Невербальні комунікації
7.4. Бар'єри на шляху ефективних комунікацій
7.5. Активне слухання як засіб ефективного спілкування
7.6. Комунікаційні мережі
Короткий зміст глави
Глава 8 Управління поведінкою організації
8.1. Особливості поведінки організації на різних етапах життєвого циклу
8.1.1. Поняття життєвого циклу організації. Особливості окремих стадій
8.1.2. Деталізація стадій життєвого циклу
8.2. Корпоративна культура і поведінку організації
8.2.1. Складові корпоративної культури
8.2.2. Типи корпоративної культури
8.2.3. Фактори, що впливають на формування корпоративної культури
8.2.4. Формування і підтримка корпоративної культури
8.2.5. Зміна корпоративної культури
8.2.6. Сучасна ситуація і перспективи розвитку корпоративної культури в Росії
8.3. Формування репутації організації
8.3.1. Складові репутації організації
8.3.2. Поняття бренду товару
8.3.3. Пастки репутації
8.3.4. Управління репутацією організації
Короткий зміст глави
Запитання для повторення
Глава 9 Зміни в організації
9.1. Організаційний розвиток
9.2. Зміни в організації
9.3. Подолання опору нововведенням
9.4. Індивідуальний стрес
9.4.1. Сутність індивідуального стресу
9.4.2. Динаміка стресу
9.4.3. Чинники, що викликають стреси
9.4.4. Управління стресом
Короткий зміст глави
Запитання для повторення та обговорення
Глава 10 Соціалізація індивіда в організації
10.1. Сутність процесу соціалізації
10.2. Навчання при входженні в організацію
10.3. Методологічне уявлення соціалізації особистості в організації
10.4. Проблематика організаційної соціалізації
10.5. Фактори, що сприяють девіації
10.6. Класифікація злочинів та девіацій на роботі
10.7. Взаємодія людини і організаційного оточення
Короткий зміст глави
Запитання для повторення та обговорення
Глава 11 Управління кар'єрою
11.1. Сутність кар'єри
11.2. Життєвий цикл працівника як об'єкт управління
11.3. Склад і зміст кар'єри працівника
11.4. Управління кар'єрою працівника
11.5. Ефективність кар'єри
Глава 12 Формування поведінки індивіда
12.1. Поведінковий маркетинг
12. 2. Компетенція персоналу
12.3. Управління поведінкою індивідів всередині організації
Глава 13 Організаційна поведінка в міжнародному бізнесі
13.1. Фактори міжнародного середовища, що впливають на організаційну поведінку та організаційну культуру компаній
13.2. Моделі міжкультурних відмінностей
13.2.1. Модель ціннісної орієнтації А. Клукхона і Ф. Стродтбека
13.2.2. Виділення груп країн за ознакою подібності культурних цінностей
13.2.3. Модель вивчення культурних цінностей Г.Хофстеде
13.3. Особливості формування організаційної культури російських компаній
13.4. Адаптація організацій в міжкультурному середовищі
Короткий зміст глави
Запитання для повторення та обговорення
Глосарій
Організаційна поведінка:
  1. В. А. Співак. Організаційна культура і лідерство. - СПб: Пітер. - 336 с: ил. - (Серія «Теорія і практика менеджменту»). - 2002 рік