загрузка...
Головна >
Маркетинг, реклама і торгівля >
Міжнародний маркетинг
МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ
Акуліч, І.Л. Міжнародний маркетинг: навч. посібник / І.Л. Акуліч. - Мн. Обчислюємо. шк.,. - 544 с. 2006
загрузка...

Розглядається сучасна концепція міжнародного маркетингу. Докладно описуються середу міжнародного маркетингу, інформаційне забезпечення прийняття рішень, можливості виходу фірми на зовнішні ринки, показана важливість врахування поведінки споживачів і покупців, викладаються специфіка товарної політики на зовнішніх ринках, методи розподілу товарів і цінова політика на зовнішніх ринках, описується організація міжнародних маркетингових комунікацій, управління міжнародним маркетингом. У кінці кожного розділу даються завдання для самостійної роботи (контрольні запитання, тести, ситуації).

Для студентів економічних спеціальностей вузів, може бути використано учнями ссузів, фахівцями

Н.І. Перцовський, І.А.Спірідонов, С.В. Барсукова Міжнародний маркетинг: Учеб. посібник / За ред. Н.І.Перцовского-М.: Вища школа.-239 с. 2001

У посібнику розглядаються сучасна система міжнародного маркетингу та її відмінність від маркетингу, здійснюваного на внутрішньому ринку країни;

опис зовнішнього середовища , в якій діють підприємства і фірми за кордоном, процес управління міжнародним маркетингом; проблеми міжнародної конкуренції та конкурентоспроможності, у тому числі російських організацій і підприємств, а також сучасна міжнародна маркетингова діяльність.

Спеціальні розділи присвячені використанню сучасних інформаційних технологій, і зокрема, Інтернету, в міжнародної маркетингової діяльності.

Для студентів економічних вузів і факультетів університетів.