загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Міжнародне право
ЗМІСТ:
Ю. М. Колосов, Е. З . Кривчикова. Міжнародне право: підручник / відп. ред. А. Н. Вилегжаніна. - М.: Вища освіта, Юрайт-Іедат. - 1012 с., 2009
загрузка...

Зміст підручника в дусі традицій науково-педагогічної школи МДІМВ охоплює базовий понятійно-термінологіческнй апарат міжнародного права і стрижневі проблеми його сучасного тлумачення і застосування. Цілісне виклад загальних і галузевих питань міжнародного права, в тому числі складних, поєднується з ясністю тексту і доступністю.

Передмова
Скорочення
Введення
ГЛАВА 1 Поняття міжнародного права, його предмет, об'єкти, система
1.1. Поняття міжнародного права і його предмет
1.2. Міжнародне та національне (внутрішньодержавне) право
1.4. Термін «міжнародне приватне право»
1.5. Система міжнародного права
Контрольні питання і завдання
Література
ГЛАВА 2 Історія міжнародного права і його науки
2.1. Питання про виникнення міжнародного права та періодизації його історії
2.2. Міжнародне право в давнину
2.3. Міжнародне право в середні століття (з V ст. До Вестфальського миру 1648 р.)
2.4. Міжнародне право в період з 1648 до 1815 р.
2.5. Міжнародне право в період з 1815 р. до закінчення Першої світової війни
2.6. Міжнародне право в період з 1919 р. до створення Організації Об'єднаних Націй
2.7. Сучасне міжнародне право (період Статуту ООН)
Контрольні питання і завдання
Література
ГЛАВА З Джерела міжнародного права
3.1. Норми міжнародного права
3.2. Поняття джерел міжнародного права
3.3. Міжнародні звичаї
3.4. Міжнародні договори
3.5. Загальні принципи права, визнані цивілізованими націями
3.6. Судові рішення
Міжнародно-правова доктрина
3.7. Рішення міжнародних організацій. Термін «м'яке право»
3.8. Односторонні акти держав
3.9. Прогресивний розвиток міжнародного права і його кодифікація
Контрольні питання і завдання
Література
ГЛАВА 4 Принципи міжнародного права
4.1. Поняття принципів міжнародного права
4.2. Принцип суверенної рівності держав
4.3. Принцип утримання від загрози силою або її застосування в міжнародних відносинах
4.4. Принцип вирішення міжнародних суперечок мирними засобами
4.5. Принцип невтручання в справи, по суті входять, у внутрішню компетенцію інших держав
4.6. Обов'язок держав співробітничати один з одним
4.8. Принцип непорушності державних кордонів
4.9. Принцип територіальної цілісності держав
4.10. Принцип поваги прав людини та основних свобод
4.11. Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань
Контрольні питання і завдання
Література
ГЛАВА 5 Міжнародна п ра восуб'ектн ость
5.1. Поняття і зміст міжнародної правосуб'єктності
5.2. Первинні та вторинні суб'єкти міжнародного права
5.3. Держави як суб'єкти міжнародного права
5.4. Особливості міжнародної правосуб'єктності простих (унітарних) і складних держав
5.5. Правосуб'єктність постійно нейтральних держав
5.6. Міжнародна правосуб'єктність націй і народів
5.7. Питання міжнародної правосуб'єктності державно-подібних утворень
5.8. Правосуб'єктність міжнародних організацій
5.9. Питання міжнародної правосуб'єктності індивідів і юридичних осіб
Контрольні питання і завдання
Література
ГЛАВА 6 міжнародноправовому визнання і правонаступництво держав
6.1. Міжнародноправовому визнання
Міжнародно-правова характеристика інституту визнання держав
6.1.2. Визнання урядів
6.1.3. Визнання нації, яка бореться за самовизначення, воюючою і повсталої сторони
6.1.4. Форми визнання
6.2. Правонаступництво держав
Контрольні питання і завдання
Література
ГЛАВА 7 Територія (загальні міжнародноправовому питання)
7.1. Державна територія
7.3. Правові підстави зміни державної території
Контрольні питання і завдання
Література
ГЛАВА 8 Правовий режим Арктики
8.1. Поняття «Арктика» і «арктичні держави»
8.2. Полярні сектора арктичних держав як об'єкт міжнародного звичаєвого права
8.3. Північний Льодовитий океан і режим плавання в ньому
8.4. Права арктичних держав на надра дна Північного Льодовитого океану
Контрольні питання і завдання
Література
ГЛАВА 9 міжнародноправовому режим Антарктики
9.1. Становлення режиму Антарктики ІСТОРІЯ
9.2. Система Договору про Антарктику
Контрольні питання і завдання
Література
ГЛАВА 10 Міжнародно-правовий статус Каспію
10.1. Статус Каспію до 1991 р.
10.2. Статус Каспію після 1991 р.
Література
ГЛАВА 11 міжнародноправовому питання громадянства, захисту прав і свобод людини
11.1. Поняття населення
11.2. Міжнародно-правові питання громадянства
Законодавство РФ про громадянство
11.3. Правове становище іноземців в Російській Федерації
11.4. Правове становище біженців і вимушених переселенців
11.5. Право притулку
11.7. Міжнародне право захисту та заохочення прав людини як галузь міжнародного права
11.8. Галузеві принципи міжнародного права захисту і заохочення прав людини
11.11. Особливості міжнародного права захисту і заохочення прав людини як галузі міжнародного права
11.12. Механізми універсального співробітництва та контролю в галузі захисту прав людини
11.13. Механізми регіонального співробітництва та контролю в галузі прав людини
11.14. Захист і заохочення прав людини в Росії
Контрольні питання і завдання
Література
ГЛАВА 12 Право міжнародних договорів
12.1. Поняття права міжнародних договорів і його джерела
12.2. Поняття міжнародного договору
12.3. Класифікація міжнародних договорів
12.4. Укладення міжнародних договорів
12.5. Вступ договору в силу. Дія міжнародного договору
12.6. Тлумачення міжнародних договорів
12.7. Недійсність міжнародних договорів
12.8. Припинення і призупинення міжнародних договорів
12.10. Забезпечення виконання міжнародних договорів
Контрольні питання і завдання
Література
ГЛАВА 13 Право міжнародних організацій
13.1. Загальні питання ІСТОРІЯ
13.2. ООН і організації, що входять в систему ООН
13.3. Регіональні міжнародні організації
13.4. Міжрегіональні організації
Контрольні питання і завдання
Література
ГЛАВА 14 Міжнародні конференції (міжнародноправовому питання)
14.1. Міжнародні конференції як засіб багатосторонньої дипломатії
14.2. Підготовка міжнародної конференції
14.3. Правила процедури
14.5. Правовий статус делегацій на міжнародних конференціях
Контрольні питання і завдання
Література
ГЛАВА 15 Мирне вирішення міжнародних суперечок
MtlJk 15.1. Поняття «міжнародний спір» і зобов'язання його мирно врегулювати
15.2. Переговори і консультації
15.3. Добрі послуги і посередництво
15.5. Міжнародна погоджувальна процедура
15.6. Міжнародний арбітраж
15.7. Міжнародні суди ІСТОРІЯ
15.8. Мирне вирішення спорів в рамках СНД
Контрольні питання і завдання
Література
ГЛАВА 16 Відповідальність у міжнародному праві
16.1. Поняття і загальна характеристика міжнародно-правової відповідальності
16.2. Джерела і суб'єкти міжнародно-правової відповідальності -
16.3. Підстави міжнародноправовому відповідальності
16.4. Поняття міжнародного правопорушення
16.5. Обставини, що виключають протиправність діяння
16.6. Види і форми міжнародноправовому відповідальності
16.7. Здійснення міжнародноправовому відповідальності
16.8. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організацій
16.9. Міжнародно-правова відповідальність фізичних осіб
16.10. Міжнародно-правова відповідальність за шкідливі наслідки дій, не заборонених міжнародним правом
Контрольні питання і завдання
Література
ГЛАВА 17 Дипломатичне право
17.1. Поняття і джерела дипломатичного права
17.2. Державні органи зовнішніх зносин
17.3. Початок і припинення дипломатичної місії
17.4. Дипломатичний корпус
17.5. Склад і функції дипломатичного представництва
17.6. Імунітети і привілеї дипломатичного представництва і його персоналу
17.7. Правовий статус спеціальних місій
17.8. Правовий статус представництв держав при міжнародних організаціях універсального характеру
17.9. Правоздатність, привілеї та імунітети ООН
Контрольні питання і завдання
Література
ГЛАВА 18 Консульська право
18.1. Поняття консульського права і його джерела
\ 18.2. Встановлення консульських відносин і відкриття консульських установ
18.3. Консульські функції
18.4. Консульські привілеї та імунітети
18.5. Почесні консули
Контрольні питання і завдання
Література
ГЛАВА 19 міжнародноправовому основи охорони навколишнього середовища
19.1. Основні міжнародноправовому принципи і підходи у сфері охорони навколишнього середовища
19.2. Міжнародні договори, спрямовані на розвиток раціонального природокористування та охорону навколишнього середовища
19.3. Сучасні правові механізми, що забезпечують поєднання соціально-екологічних та економічних інтересів
19.4. Міжнародні конференції з навколишнього середовища
19.5. Концепція екологічної безпеки
Контрольні питання і завдання
Література
гуманітарне право
20.1. Поняття і джерела міжнародного гуманітарного права
20.2. Правове регулювання початку військових дій
20.3. Учасники збройних конфліктів
20.4. Театр війни
20.5. Міжнародне гуманітарне право про захист жертв війни
20.6. Захист цивільних об'єктів і культурних цінностей
20.7. Заборонені методи і засоби ведення війни
20.8. Міжнародно-правове регулювання закінчення воєнних дій і стану війни
20.9. Норми міжнародного гуманітарного права і російське законодавство
Контрольні питання і завдання
Література
ГЛАВА 21 Право міжнародної безпеки
21.1. Поняття права міжнародної безпеки
21.2 Правове регулювання застосування сили і тлумачення п. 4 ст. 2 Статуту ООН в практиці держав
21.3. Міжнародно-правові аспекти роззброєння
21.4. Заходи зміцнення довіри
21.5. Система колективної безпеки ООН і стратегічна концепція НАТО
21.6. Регіональна безпека
21.7. Операції з підтримання миру
 21.8. Без'ядерні зони
 Контрольні питання і завдання
 Література
 ГЛАВА 22 Міжнародноправовому основи боротьби з злочинністю
 22.1. Міжнародні злочини
 22.2. Міжнародно-правові підсумки діяльності Нюрнберзького і Токійського трибуналів
 22.3. Поняття «міжнародна боротьба зі злочинністю»
 22.4. Кодифікація і прогресивний розвиток застосовного міжнародного права
 22.5. Відповідальність фізичних осіб за міжнародні злочини
 Діяльність міжнародних трибуналів ad hoc (по колишній Югославії, Руанді, Сьєрра-Леоне)
 22.5.1. Міжнародний кримінальний суд
 22.6. Боротьба з міжнародним тероризмом
 22.7. Правові основи боротьби з злочинами міжнародного характеру
 22.8. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол)
 22.9. Інститут видачі осіб, скоїли злочини (екстрадиція)
 Контрольні питання і завдання
 Література
 ГЛАВА 23 Міжнародне право масової інформації
 23.1. Поняття і принципи міжнародного права масової інформації
 23.2. Міжнародно-правове регулювання розповсюдження масової інформації
 23.3. Використання масових комунікацій в економічних відносинах
 23.4. ООН і масова інформація
 23.5. Роль Міжнародного союзу електрозв'язку у сфері масової інформації
 23.6. Обмеження на розповсюдження масової інформації
 23.7. Міжнародна інформаційна безпека
 Контрольні питання і завдання
 Література
 морське право
 24.1. Поняття міжнародного морського права і його джерела
 24.2. Правовий режим внутрішніх морських вод
 24.3. Правовий режим територіального моря
 24.4. Прилегла зона
 24.5. Протоки, використовувані для міжнародного судноплавства
 24.6. Архіпелажние води
 24.7. Виняткова економічна зона
 24.8. Континентальний шельф
 24.9. Відкрите море
 24.10. Морське дно за межами континентального шельфу
 24.11. Міжнародні канали
 24.12. Міжнародно-правовий режим морських природних ресурсів
 Література
 повітряне право
 25.1. Поняття, предмет міжнародного повітряного права
 25.2. Джерела міжнародного повітряного права
 25.2. Джерела міжнародного повітряного права
 25.3. Принципи міжнародного повітряного права
 25.4. Міжнародні польоти в межах державної території
 25.5. Гармонізація національних систем організації повітряного руху держав - учасниць СНД
 25.6. Польоти над відкритим морем, міжнародними протоками і архіпелажнимі водами
 25.7. Правове регулювання міжнародних повітряних сполучень
 25.8. Правовий статус повітряного судна і екіпажу
 25.9. Боротьба з актами незаконного втручання в діяльність цивільної авіації
 25.10. Надання допомоги повітряним суднам і за допомогою повітряних суден
 25.11. Адміністративні формальності при міжнародній аеронавігації
 25.12. Міжнародні авіаційні організації
 Контрольні питання і завдання
 Література
 космічне право
 26.1. Становлення міжнародного космічного права
 26.2. Нові тенденції розвитку міжнародного космічного права
 26.3. На шляху до міжнародного космічному приватному праву
 Контрольні питання і завдання
 Література
 ГЛАВА 27 Почала міжнародного економічного права
 27.1. Поняття «міжнародне економічне право»
 27.2. Термін «новий міжнародний економічний порядок»
 27.3. Міжнародне торгове право
 27.4. Міжнародне інвестиційне право
 27.6. Міжнародне митне право
 27.7. Міжнародно-правовий режим туризму і послуг у цій галузі
 27.8. Міжнародно-правовий режим охорони результатів інтелектуальної діяльності
 27.9. Міжнародне трудове право
 Контрольні питання і завдання
 Література
 Міжнародне право:
 1. page
 2. page
 3. page
 4. page
 5. page
 6. page
 7. page
 8. page
 9. page
 10. page
 11. page
 12. page
 13. page
 14. page
 15. page
 16. page
 17. page
 18. page
 19. page
 20. page