загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Міжнародне право
ЗМІСТ:
Шлянцев Д.А. . Міжнародне право: курс лекцій. - М.: Юстіцінформ. - 256 с., 2006
загрузка...
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Тема 1. ВСТУП У МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ПОНЯТТЯ І СУТЬ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
1.1. Історія розвитку міжнародного права
1.2. Поняття і сутність міжнародного права
1.3. Функції міжнародного права
1.4. Співвідношення міжнародного і міжнародного приватного права
1.5. Міжнародне право, зовнішня політика і дипломатія: співвідношення цих понять
Тема 2. СУБ'ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
2.1. Поняття і види суб'єктів міжнародного права
2.2. Міжнародна правосуб'єктність держав
2.3. Правосуб'єктність міжнародних організацій
2.4. Міжнародно-правовий статус суб'єктів Російської Федерації
2.5. Статус індивіда в міжнародному праві
Тема 3. ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
3.1. Поняття і види джерел міжнародного права
3.2. Міжнародний договір як джерело міжнародного права
3.3. Звичай як джерело міжнародного права
3.4. Інші джерела міжнародного права
Тема 4. ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
4.1. Поняття принципів міжнародного права
4.2. Принцип суверенної рівності держав
4.3. Принцип незастосування сили і погрози силою
4.4. Принцип непорушності державних кордонів
4.5. Принцип територіальної цілісності (недоторканності) держав
4.6. Принцип мирного вирішення міжнародних суперечок
4.7. Принцип невтручання у внутрішні справи
4.8. Принцип загальної поваги прав людини
4.9. Принцип самовизначення народів і націй
4.10. Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань
Тема 5. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ВИЗНАННЯ ДЕРЖАВ І УРЯДІВ
5.1. Поняття і сутність міжнародно-правового визнання
5.2. Види і форми визнання
5.3. Значення визнання в сучасному міжнародному праві
Тема 6. МІЖНАРОДНЕ ПРАВОНАСТУПНИЦТВО
6.1. Сутність і поняття правонаступництва в міжнародних відносинах
6.2. Міжнародно-правове регулювання питань правонаступництва. Об'єкти правонаступництва
6.3. Правонаступництво у зв'язку з припиненням існування СРСР. Континуїтет Росії
Тема 7. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ
7.1. Поняття та ознаки міжнародного договору
7.2. Класифікація міжнародних договорів
7.3. Стадії висновку міжнародних договорів
7.4. Вступ договору в силу
7.5. Недійсність міжнародних договорів. Підстави, порядок припинення та зупинення міжнародних договорів
Тема 8. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
8.1. Поняття і суб'єкти міжнародно-правової відповідальності
8.2. Поняття і види міжнародних правопорушень
8.3. Види і форми міжнародно-правової відповідальності держав
8.4. Обставини, що виключають відповідальність держав. Відповідальність за правомірну діяльність як особливий вид міжнародної відповідальності
8.5. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб і міжнародних організацій
Тема 9. МІЖНАРОДНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
9.1. Поняття і джерела міжнародного кримінального права
9.2. Міжнародні злочини та злочини міжнародного характеру
9.3. Відповідальність за злочини міжнародного характеру
1. Відповідальність за легалізацію доходів, отриманих незаконним шляхом ("відмивання")
2. Боротьба з підробкою грошових знаків
3. Боротьба зі злочинами проти осіб, що користуються міжнародним захистом
4. Боротьба проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин
5. Боротьба проти незаконних дій з радіоактивними речовинами
6. Боротьба із захопленням заручників
7. Боротьба з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації
8. Боротьба з піратством
9. Боротьба з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства
10. Боротьба з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами
9.4. Правова допомога у кримінальних справах
9.5. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол)
Тема 10. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
10.1. Поняття і джерела права міжнародних організацій. Види міжнародних організацій
10.2. ООН: статут, цілі, принципи, членство
10.3. Система органів ООН. Спеціалізовані установи ООН
10.4. Регіональні міжнародні організації: Співдружність Незалежних Держав, Рада Європи, Європейський Союз, Організація з безпеки і співробітництва в Європі
Тема 11. Права зовнішніх зносин
11.1. Поняття і джерела права зовнішніх зносин
11.2. Дипломатичне право. Початок дипломатичного представництва
11.3. Привілеї та імунітети дипломатичних представництв. Особисті привілеї та імунітети співробітників дипломатичних представництв
11.4. Консульське право
11.5. Постійні представництва держав при міжнародних організаціях. Спеціальні місії
Тема 12. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ
12.1. Система міжнародного права збройних конфліктів. Поняття збройного конфлікту
12.2. Початок війни та його правові наслідки
12.3. Правове становище учасників збройних конфліктів
12.4. Заборонені засоби і методи ведення війни. Режим військового полону. Режим військової окупації
12.5. Закінчення війни і його міжнародно-правові наслідки
НОРМАТИВНІ ПРАВОВІ АКТИ І ДОКУМЕНТИ
Міжнародне право:
 1. Лютов Н. Л., Морозов П. Е.. Міжнародне трудове право: навчальний посібник / Москва: Проспект.-216 с. - 2011 рік
 2. С.Ю. Марочкін. ДІЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В ПРАВОВОЇ СИСТЕМІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ / Монографія. М.: Норма, Инфра-М. 288 с. - 2011 рік
 3. Валєєв Р.М, Курдюков Г.І.. Міжнародне право. Особлива частина: Підручник для вузів. - М.: Статут. - 624 с. - 2010 рік
 4. А. В. Попова. Міжнародне приватне право. Завтра іспит. - СПб.: Пітер - 192 - 2010 год
 5. Ю. М. Колосов, Е. С. Кривчикова. Міжнародне право: підручник / відп. ред. А. Н. Вилегжаніна. - М.: Вища освіта, Юрайт-Іедат. - 1012 с. - 2009 рік
 6. Чепурнова Н.М. . Міжнародне право: Навчально-методичний комплекс. - М.: Изд. центр ЕАОІ. - 295 с. - 2008 рік
 7. Куркін Б.А.. Міжнародне право: Навчальний посібник. - М.: МГИУ. - 192 с. - 2008 рік
 8. І. М. Хужокова. Короткий курс по міжнародному праву: навч. посібник. - М.: Видавництво «Окей-книга». - 128 с. - (Швидка допомога студенту. Короткий курс). - 2007
 9. Бордунов В. Д.. Міжнародне повітряне право. Навчальний посібник. - М.: НОУ ВКШ «Авіабізнес»; вид-во «Наукова книга». - 464 с - 2006
 10. І. Н. Глєбов. Міжнародне право / Видавництво: Дрофа; 368 стор - 2006
 11. Фархутдинов І.З. . Міжнародне інвестиційне право-теорія і практика - Волтерс Клувер - 2005 р.
 12. Лукашук І.І.. Міжнародне право: особлива частина: підручник для студентів юридичних факультетів і вузів. - Вид. 3-е, перераб. і доп. - М.: Волтерс Клувер. - 517 с. - 2005 р.
 13. Бекяшев К.А, Л. П. Ануфрієва, Устинов. Міжнародне публічне право: навч. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект. - 784 с. - 2005 р.
 14. Рузакова О.А.. Міжнародне приватне право / Московська фінансово-промислова академія. - М. - 178 с. - 2005 р.
 15. Бушев А.Ю. та ін. Міжнародне торгове право: навч. Посібник / під заг. ред. В.Ф. Попондопуло. - М.: Омега-Л. - 472 с. - 2005 р.
 16. Шаповалова М.М. . Міжнародне право / Московська фінансово-промислова академія. - М. - 120 с. - 2004
 17. Л. П. Ануфрієва, К.А Бекяшев, Г. К. Дмитрієва та ін. Міжнародне приватне право: Підручник / Відп. ред. Г. К. Дмитрієва. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект. - 688 с. - 2004
 18. Бекяшев К.А. . Міжнародне публічне право. - М., 640с - 2003
 19. І. Г. Соломоненко, Кибальник А. Г.. Сучасне міжнародне кримінальне право: поняття, завдання та принципи / Під наук. ред. докг. юрид. наук А. В. Наумова. - СПб.: Видавництво «Юридичний центр Пресс». - 252 с. - 2003
 20. К. Г. Борисов. Міжнародне митне право, Видання друге, доповнене - 2001 рік