загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Міжнародне право
ЗМІСТ:
Фархутдинов І.З. . Міжнародне інвестиційне право-теорія і практика - Волтерс Клувер, 2005
загрузка...

Книга становить практичний інтерес для тих, що професійно пов'язаний з питаннями правового забезпечення гарантій іноземних інвестицій.

Матеріали цього видання можуть бути використані в юридичних та економічних вузах країни при вивченні курсів: "Міжнародне публічне право", - а також спецкурсів з різних проблем правового регулювання іноземних інвестицій у Росії і за кордоном.

Передмова
Глава I. Тенденції та проблеми правового регулювання іноземних інвестицій в умовах глобалізації
1.1. Глобалізація і геоекономіка: нові парадигми світоустрою
1.1.1. Глобалізація і геоекономіка: проблеми і перспективи
1.1.2. Неоліберальний міжнародний економічний порядок - основа глобалізації
1.1.3. Роль іноземних інвестицій в глобалізації світової економіки
1.2. Міжнародне право в умовах глобалізації
1.2.1. Міжнародне право і міжнародне економічне право: проблеми взаємодії і взаємовпливу
1.2.2. Міжнародне право чи глобальне право
1.2.3. Транснаціональні корпорації та міжнародне інвестиційне право
Глава II. Міжнародне інвестиційне право як галузь права, галузь науки та галузь навчальної дисципліни
2.1. Міжнародне інвестиційне право, як галузь права
2.1.1. Ускладнення структури нормативної системи міжнародного права в умовах глобалізації
2.1.2. Міжнародне інвестиційне право - комплексна галузь права
2.1.3. Джерела міжнародного інвестиційного права
2.1.4. Принципи і норми міжнародного інвестиційного права
2.2. Міжнародне інвестиційне право як наукова дисципліна
2.2.1. Особливе місце міжнародного інвестиційного права як наукової дисципліни
2.2.2. Історія вивчення міжнародного інвестиційного права як науки
2.2.3. Теоретико-пізнавальні основи міжнародного інвестиційного права як науки
2.3. Міжнародне інвестиційне право як навчальна дисципліна
Глава III. Формування і розвиток міжнародно-правового регулювання іноземних інвестицій
3.1. Генезис і еволюція міжнародно-правових інвестиційних відносин
3.1.1. Поява зачатків міжнародних інвестиційних відносин
3.1.2. Міжнародний мінімальний стандарт цивілізованості
3.1.3. Доктрина Кальво
3.2. Становлення і розвиток міжнародно-правового регулювання іноземних інвестицій на багатосторонній основі
3.2.1. Багатостороннє регулювання іноземних інвестицій
3.2.2. Договір до Енергетичної Хартії - глобальний підхід до створення міжнародного інвестиційного режиму
3.3. Правове регулювання іноземних інвестицій на двосторонній основі
3.3.1. Двостороння міждержавне регулювання іноземних інвестицій
3.3.2. ДЕХ і ДІД: порівняльний аналіз
3.4. Міжнародне регіональне співробітництво у сфері правового регулювання іноземних інвестицій
3.4.1. Глобалізація та регіоналізація: дві ключові тенденції сучасних міжнародних економічних відносин
3.4.2. Європейський Союз, ОЕСР
3.4.3. АСЕАН
3.4.4. САРС
3.4.5. БІМСТЕК, АРС-СІО, ЕСО
3.4.6. Регіональне інвестиційне співробітництво на Африканському континенті (ЦЕСВС, ЗЕВС, ЮСР та ін)
3.4.7. Міжарабська компанія з гарантування інвестицій
3.4.8. Західні субрегіональні інтеграційні утворення
Глава IV. Юридична природа основних понять у міжнародному інвестиційному праві
4.1. Загальні положення
4.2. Іноземні інвестиції
4.3. Іноземні інвестори
4.4. Інвестиційні угоди
4.5. Сутність правового механізму угод про розділ продукції (УРП)
4.6. Лізинг як одна з форм залучення іноземних інвестицій
Глава V. Забезпечення правових гарантій іноземних інвестицій шляхом гармонізації міжнародних і внутрішніх правових норм
5.1. Допуск, заохочення та захист іноземних інвестицій в міжнародному інвестиційному праві
5.2. Правові режими іноземних інвестицій
5.3. Стабілізаційна застереження - важлива гарантія іноземних інвестицій
5.4. Націоналізація у міжнародному інвестиційному праві: теорія і практика застосування
5.4.1. Історичні аспекти
5.4.2. Примусове вилучення іноземної власності: проблеми понятійного апарату
5.4.3. Приховані (повзучі) форми націоналізації
5.4.4. Міжнародне право про компенсацію при націоналізації
5.4.5. Російське законодавство про націоналізацію
5.4.6. Двосторонні угоди про компенсацію
5.5. Гарантія переказу платежів, пов'язаних з іноземною інвестиційною діяльністю
5.6. Інститут суброгації в міжнародному інвестиційному праві
Глава VI. Співвідношення міжнародно-правового та внутрішньодержавного регулювання іноземних інвестицій у Росії
6.1. Юридична природа міжнародних договорів та їх роль в російській правовій системі
6.2. Міжнародні двосторонні угоди Росії як правовий регулятор іноземних інвестицій
6.3. Особливості реалізації норм міжнародного інвестиційного права в російському законодавстві
Глава VII. Міжнародно-арбітражний механізм врегулювання інвестиційних спорів
7.1. Еволюція системи міжнародно-правового врегулювання інвестиційних спорів
7.2. ІКСІД * (570) - механізм гармонізації міжнародного та національного права
7.3. ДІД - двосторонній договірний механізм вирішення інвестиційних спорів
7.4. Міжнародні регіональні арбітражні механізми
Література
Міжнародне право:
 1. Лютов Н. Л., Морозов П. Е.. Міжнародне трудове право: навчальний посібник / Москва: Проспект.-216 с. - 2011 рік
 2. С.Ю. Марочкін. ДІЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В ПРАВОВОЇ СИСТЕМІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ / Монографія. М.: Норма, Инфра-М. 288 с. - 2011 рік
 3. Валєєв Р.М, Курдюков Г.І.. Міжнародне право. Особлива частина: Підручник для вузів. - М.: Статут. - 624 с. - 2010 рік
 4. А. В. Попова. Міжнародне приватне право. Завтра іспит. - СПб.: Пітер - 192 - 2010 год
 5. Ю. М. Колосов, Е. С. Кривчикова. Міжнародне право: підручник / відп. ред. А. Н. Вилегжаніна. - М.: Вища освіта, Юрайт-Іедат. - 1012 с. - 2009 рік
 6. Чепурнова Н.М. . Міжнародне право: Навчально-методичний комплекс. - М.: Изд. центр ЕАОІ. - 295 с. - 2008 рік
 7. Куркін Б.А.. Міжнародне право: Навчальний посібник. - М.: МГИУ. - 192 с. - 2008 рік
 8. І. М. Хужокова. Короткий курс по міжнародному праву: навч. посібник. - М.: Видавництво «Окей-книга». - 128 с. - (Швидка допомога студенту. Короткий курс). - 2007
 9. Шлянцев Д.А. . Міжнародне право: курс лекцій. - М.: Юстіцінформ. - 256 с. - 2006
 10. Бордунов В. Д.. Міжнародне повітряне право. Навчальний посібник. - М.: НОУ ВКШ «Авіабізнес»; вид-во «Наукова книга». - 464 с - 2006
 11. І. Н. Глєбов. Міжнародне право / Видавництво: Дрофа; 368 стор - 2006
 12. Лукашук І.І.. Міжнародне право: особлива частина: підручник для студентів юридичних факультетів і вузів. - Вид. 3-е, перераб. і доп. - М.: Волтерс Клувер. - 517 с. - 2005 р.
 13. Бекяшев К.А, Л. П. Ануфрієва, Устинов. Міжнародне публічне право: навч. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект. - 784 с. - 2005 р.
 14. Рузакова О.А.. Міжнародне приватне право / Московська фінансово-промислова академія. - М. - 178 с. - 2005 р.
 15. Бушев А.Ю. та ін. Міжнародне торгове право: навч. Посібник / під заг. ред. В.Ф. Попондопуло. - М.: Омега-Л. - 472 с. - 2005 р.
 16. Шаповалова М.М. . Міжнародне право / Московська фінансово-промислова академія. - М. - 120 с. - 2004
 17. Л. П. Ануфрієва, К.А Бекяшев, Г. К. Дмитрієва та ін. Міжнародне приватне право: Підручник / Відп. ред. Г. К. Дмитрієва. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект. - 688 с. - 2004
 18. Бекяшев К.А. . Міжнародне публічне право. - М., 640с - 2003
 19. І. Г. Соломоненко, Кибальник А. Г.. Сучасне міжнародне кримінальне право: поняття, завдання та принципи / Під наук. ред. докг. юрид. наук А. В. Наумова. - СПб.: Видавництво «Юридичний центр Пресс». - 252 с. - 2003
 20. К. Г. Борисов. Міжнародне митне право, Видання друге, доповнене - 2001 рік