загрузка...
Головна >
Маркетинг, реклама і торгівля
МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА І ТОРГІВЛЯ
Гай Кавасакі , Мішель Морено Правила для революціонерів. Створюй як бог, керуй як король, працюй як раб. «Правила для революціонерів»: Companion Group; Київ; 2007
загрузка...

«Правила для революціонерів» однозначно не підійдуть тим, хто хоче купити франшизу McDonald's і керуватися строго зумовленими, стабільними правилами. Ця книга для тих, хто шукає нестандартні, епатуючі, «чіпляють» шляху для маркетингу своїх продуктів і послуг. Це видання для тих, хто захоплений тим, як компанія з фруктовим логотипом, виробляє комп'ютери, навчилася продавати шматок білого дряпається пластика, що грає музику, за ціною, багаторазово перевищує продукти конкурентів, з функціональністю багаторазово меншій, ніж продукти конкурентів. І при цьому звертати своїх клієнтів у практично релігійний екстаз від володіння таким продуктом.

Автор структурував свою книгу, слідуючи приказці, приписується румунському скульптуру Костянтину Бранкузі: «Створюй як бог, керуй як король, працюй як раб». Саме це, на думку Гая Кавасакі, - рецепт створення успішного бренду, культового продукту або прибутковою послуги. Саме на ці три частини і розбита книга, що дозволяє читачеві сконцентруватися на головному.

А. В. Мартишів МАРКЕТИНГ ВІДНОСИН 2005

Навчальний посібник «Маркетинг відносин» орієнтоване на підготовку фахівців за спеціальністю 061500 «Маркетинг» всіх форм навчання. Курс розкриває новий підхід до управління маркетингом, заснований на формуванні й утриманні лояльних клієнтів, співробітників і партнерів організації. У посібник зроблений критичний аналіз ключових проблем маркетингу відносин з використанням послідовного і комплексного підходу. Воно містить основний теоретичний матеріал, завдання і методичні вказівки для виконання практичних занять, глосарій, тест, список основної та додаткової літератури.

Кобьелл Клаус Віртуозний маркетинг (Серія-Нестандартний підхід ») / Пер. з нім. - М.: Альпіна Бізнес Букс - 208 с. 2004

Клаус Кобьелл - одна з найбільш яскравих і харизматичних особистостей в бізнесі Німеччини. Його сміливі ідеї з управління персоналом та маркетингу змінили підхід до бізнесу в багатьох компаніях Західної Європи. Дана книга Кобьелл присвячена маркетинговому плануванню. На думку автора, це одна з основ підприємницького успіху. Як і інші книги Кобьелл, «Віртуозний маркетинг» написаний з гумором, у захоплюючій і легкою для розуміння формі і містить практичні рекомендації, багато з яких можна назвати маркетинговими ноу-хау.

Книга орієнтована на підприємців, фахівців в області маркетингу, а також на студентів і викладачів економічних вузів.

Тесакова H., Тесаков В. Бренд і торгова марка: розлучення по-російськи. - СПб.: Пітер. 2004

Як відомо, сьогоднішній споживач і прихильник тієї або іншої марки - дуже примхливий і непостійний супутник. Він вимогливий і вже досить розпещений величезною кількістю пропонованих товарів, тому керівникам фірм і бренд-менеджерам необхідно постійно тримати руку на пульсі ринку і робити все можливе для поповнення марочного портфеля фірми. Дана книга має практичну спрямованість і дозволяє визначити конкретні підходи, технології і методики, придатні для оптимізації поточної маркетингової діяльності компанії.

Завдяки великій кількості прикладів з російської практики та висвітлення непростих питань, пов'язаних із створенням, подальшим розвитком марок і брендів, сме ¬ ної їх імені, визначенням ефективності управління марками, книга буде цікава як керівникам і бренд- менеджерам, так і самим споживачам.

Мурашкін Н.В., Тюкіна О.Н., Сеник Н.М., Мурашкін А.Н., Ялла В. А. Маркетинг: Навч . посібник для вузів; Під загальною редакцією проф. Мурашкіна Н.В. Псков, 361 с. (Підручники та навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів). 2000

Робота виконана за чинною навчальною програмою в ВГСХА для підготовки економічних спеціальностей 0604,0605 і 0609 і відповідної вимогам Державного освітнього стандарту.

У роботі розглянуті найважливіші проблеми маркетингу: організаційно-економічні засади переходу до ринкової економіки: система ринків і зміст ринкових відносин: маркетингова діяльність і принципи маркетингу: маркетинг як ринкова концепція управління економікою: маркетинг як система: принципи , методи, функції: планування, стратегія і тактика маркетингу: комплексний аналіз і прогнозування товарних ринків: товар і товарна політика, конкуренція і конкурентоспроможність товару: розробка товару, ціноутворення і цінова політика: рух товару: просування товарів, рекламна справа: організація маркетингової служби підприємства: маркетингова інвестиційна діяльність підприємства і комплексна економічна оцінка інвестицій на підприємстві в умовах ринку.

Робота розрахована на студентів, аспірантів і працівників маркетингових служб підприємств.

Лідовскій О. П. Оцінка ефективності маркетингу та реклами. Готові маркетингові рішення. - СПб.: Питер,. - 141 с. 2008

Як спрогнозувати і оцінити ефективність витрат на маркетинг і рекламу? Якими засобами можна виміряти результат зусиль по просуванню товару або послуги? Відповідь - у книзі. У ній даються практичні рекомендації і готові рішення для планування маркетингової діяльності, здатної дати максимальну віддачу на вкладені кошти. Викладено реально застосовні методи оцінки ефекту різних способів просування, даються поради щодо формування маркетингового бюджету в відпо вії з поставленими цілями, а також рекомендації щодо складання дієвих рекламних повідомлень.

Книга призначена для фахівців в області маркетингу, реклами і РК, а також для учнів відповідних спеціальностей.

М. Л. Власова Соціологічні методи в маркетингових дослідженнях [Текст]: навч. посібник для вузів / Держ. ун-т - Вища школа економіки. - М.: Изд. дім ГУ ВШЕ. - 710 [2] с. - (Підручники Вищої школи економіки) 2006

У навчальному посібнику розглядається комплекс маркетингу з позиції дослідника, що використовує соціологічні та соціально-психологічні методи збору та аналізу інформації. Книга дає уявлення про те, які методи дослідження найбільш адекватні для вирішення тих чи інших маркетингових завдань.

Для студентів-соціологів, маркетологів, фахівців, в чиї функції входить постановка проблеми перед дослідницькими компаніями і робота з результатами маркетингових досліджень.

Акуліч, І.Л. Міжнародний маркетинг: навч. посібник / І.Л. Акуліч. - Мн. Обчислюємо. шк.,. - 544 с. 2006

Розглядається сучасна концепція міжнародного маркетингу. Докладно описуються середу міжнародного маркетингу, інформаційне забезпечення прийняття рішень, можливості виходу фірми на зовнішні ринки, показана важливість врахування поведінки споживачів і покупців, викладаються специфіка товарної політики на зовнішніх ринках, методи розподілу товарів і цінова політика на зовнішніх ринках, описується організація міжнародних маркетингових комунікацій, управління міжнародним маркетингом. У кінці кожного розділу даються завдання для самостійної роботи (контрольні запитання, тести, ситуації).

Для студентів економічних спеціальностей вузів, може бути використано учнями ссузів, фахівцями

Н.І. Перцовський, І.А.Спірідонов, С.В. Барсукова Міжнародний маркетинг: Учеб. посібник / За ред. Н.І.Перцовского-М.: Вища школа.-239 с. 2001

У посібнику розглядаються сучасна система міжнародного маркетингу та її відмінність від маркетингу, здійснюваного на внутрішньому ринку країни;

опис зовнішнього середовища , в якій діють підприємства і фірми за кордоном, процес управління міжнародним маркетингом; проблеми міжнародної конкуренції та конкурентоспроможності, у тому числі російських організацій і підприємств, а також сучасна міжнародна маркетингова діяльність.

Спеціальні розділи присвячені використанню сучасних інформаційних технологій, і зокрема, Інтернету, в міжнародної маркетингової діяльності.

Для студентів економічних вузів і факультетів університетів.

. В. Єгорова-Гаатман Політична реклама. - М.: Центр політичного консультування «Нікколо М». - 240 с. 1999
Політична реклама в чому визначає наше сприйняття політичної реальності. Політичне сприйняття пронизує наше життя практично з самого дитинства, з того моменту, коли ми дізнаємося, що нашою країною править президент, що у нас є уряд і парламент, мер рідного міста. Вперше ми стикаємося з процесом голосування не в той день, коли самі приймаємо своє перше в житті електоральне рішення, а коли разом з батьками за ручку приходимо на виборчу дільницю і опускаємо за них бюлетень в урну. Саме в цей період життя ми дізнаємося, що потрібно робити політичний вибір. Правда, ми ще не замислюємося: на основі чого, чому саме так голосують наші батьки?
Фредерік Уебстер Основи промислового маркетингу. - М.: Видавничий Дім Гребеннікова,. - 416 с. 2005

Це видання, що стало вже класичним, являє собою вичерпне керівництво по промисловому маркетингу. Автор узагальнює наявні знання про предмет, дає рекомендації щодо практичного використання поданої інформації, а також посилання на додаткову літературу. У даній книзі докладно описані основні відмінності промислового маркетингу від споживчого та вплив цих відмінностей на купівельну поведінку, процес закупівлі, відносини «покупець-продавець», комунікаційні стратегії і т. д.

Ф. І. Шарков. Константи гудвілу: стиль, паблісіті, репутація, імідж і бренд фірми: Навчальний посібник - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К °»;. - 272 с. 2010

У книзі вперше у світовій практиці зроблена спроба систематизувати всі основні структурні складові нематеріального активу організації шляхом введення в обіг поняття "гудвіл" у його розширювальному використанні. Стиль, паблісіті, репутація, імідж і бренд організації розглядаються як константи гудвілу.

Для студентів, які навчаються за спеціальностями "Зв'язки з громадськістю", "Реклама", "Журналістика", "Соціологія", аспірантів, викладачів вузів, а також читачів, які цікавляться даною проблематикою.

Михайлова В. А. Теорія і практика реклами. Підручник / За ред. Тулупова В. В. - СПб.: Изд-во - 528 с. 2006
Підручник підготовлений співробітниками кафедри засобів масової комунікації та реклами і схвалений Вченою радою факультету журналістики Воронезького державного університету.
ВІТ Ценьова ПСИХОЛОГІЯ РЕКЛАМИ 2003
Всім відомо, що реклама в сучасному світі стала потужним вселяє і зомбують інструментом. Споживач реклами в більшій чи меншій мірі піддається її гіпнотичному впливу. Але як тільки перед нами постає завдання отрекламировать конкретну продукцію, то весь гіпноз чомусь відразу перестає працювати. Більше того - якщо при створенні реклами психологічні прийоми використовуються бездумно і навмання, вона стає фактично антирекламою, набуваючи потворних і гротескні риси. Як же звернути логіку рекламної комунікації на свою користь? Цьому можна навчитися ... Книга буде цікава не стільки психологам, скільки рекламістам (дизайнерам, копірайтерам, менеджерам) і всім тим, хто бажає збагатити свій творчий процес знанням прикладної психології.
Елізабет Мерманн Комунікація та комунікабельність. - X.: Вид-во Гуманітарний Центр - 296 с. 2007

Книга Елізабет Мерманн «Комунікація та комунікабельність» розглядає важливу тему - відкриту комунікацію як інструмент вирішення професійних завдань і поведінки в певних життєвих ситуаціях.

Книга містить чіткі і ясні рекомендації про те, як організувати спільну роботу в групі, як вирішити конфлікти, як вислухати співрозмовника і висловити свою думку, критику і зауваження, як задавати питання і використовувати паузи, як вести телефонні переговори і презентації, як аргументувати свою позицію і т.д. Основне гасло книги -. «Професійні цілі та відкрита комунікація».

Книга представляє інтерес для керівників організацій, фахівців-практиків, професіоналів, які ведуть переговори, а також всіх читачів, які за допомогою комунікації хочуть досягти професійних цілей.

Черепанова І.Ю. Змова народу. Як створити сильний політичний текст. Видавництво: КСП +; Стор. : 464 2002
Нове дослідження професора, доктора філологічних наук Ірини Черепанової розкриває таємниці створення сугестивного політичного текста.В книзі наведені основні поняття суггестивной лінгвістики, що забезпечують необхідний теоретичний мінімум фахівця . Пропонується конкретний інструмент для вимірювання та посилення суггестивности тексту - комп'ютерна програма 'Експертиза текстів навіювання', розглядаються основні види маніпуляцій з нею - від синтезу тексту до технології блискавичною цензури.Обсуждени основні параметри героя і масові символи, що дозволяють ефективно 'вписати' політичний міф Переможця в реальну дійсність. І, нарешті, представлені численні приклади текстів передвиборчої коммунікаціі.Кніга адресована тим, хто готовий 'перемагати уменьем': лідерам думок, героям, політикам, фахівцям у галузі виборчих технологій, реклами, PR, журналістам, політологам, лінгвістам, психологам, психотерапевтам і Переможцям .
 М. Ярнелл, Р. Ярнелл  Ваш перший рік в мережевому маркетингу
 Це правдива книга. Її автори, видні лідери мережевого маркетингу, внесли вагомий внесок у розвиток даного бізнесу у світовому масштабі. Справжні віртуози своєї справи, які створили величезну мережеву структуру, отримують багатомільйонні доходи і мають двадцятирічний досвід роботи в цьому бізнесі, вони показали, що значить працювати в мережевому маркетингу і яких успіхів досягають у ньому люди. Більше 200 конкретних рекомендацій дозволять новачкові, перший рік працює в мережі: