Головна
загрузка...
Головна >
Маркетинг, реклама і торгівля >
Маркетинг
ЗМІСТ:
Мурашкін Н.В., Тюкіна О.Н., Сеник Н.М., Мурашкін А.Н. , Ялла В. А.. Маркетинг: Навч. посібник для вузів; Під загальною редакцією проф. Мурашкіна Н.В. Псков, 361 с. (Підручники та навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів)., 2000
загрузка...

Робота виконана за чинною навчальною програмою в ВГСХА для підготовки економічних спеціальностей 0604,0605 і 0609 і відповідної вимогам Державного освітнього стандарту.

У роботі розглянуті найважливіші проблеми маркетингу: організаційно-економічні засади переходу до ринкової економіки: система ринків і зміст ринкових відносин: маркетингова діяльність і принципи маркетингу: маркетинг як ринкова концепція управління економікою: маркетинг як система: принципи , методи, функції: планування, стратегія і тактика маркетингу: комплексний аналіз і прогнозування товарних ринків: товар і товарна політика, конкуренція і конкурентоспроможність товару: розробка товару, ціноутворення і цінова політика: рух товару: просування товарів, рекламна справа: організація маркетингової служби підприємства: маркетингова інвестиційна діяльність підприємства і комплексна економічна оцінка інвестицій на підприємстві в умовах ринку.

Робота розрахована на студентів, аспірантів і працівників маркетингових служб підприємств.

Глава 1. Економічні передумови виникнення і розвитку теорії маркетингу
1.1. Організаційно-економічні основи переходу до ринкової економіки
1.2. Поглиблення економічної реформи в Росії та її зв'язок з маркетингом
1.3. Трактування маркетингу в зарубіжній економічній літературі і його реальний зміст
1.4. Правові форми, об'єкти власності та організаційні форми підприємства за ринкової економіки
1.5. Система ринків і зміст ринкових відносин
1.6. Маркетинг як ринкова концепція управління економікою
Глава 2. Маркетинг як система. Сутність, принципи, методи, функції, завдання
2.1. Маркетинг як ринкова концепція, управління економікою і як комплексний системний підхід до організації ринкової діяльності. Становлення і розвиток маркетингу
2.2. Основні елементи, принципи, методи, функції і завдання сучасного маркетингу підприємств
Глава 3. Внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства
3.1. Фактори і змінні зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства
3.2. Ринок і його основні характеристики
3.3. Маркетинг і зовнішнє середовище
Глава 4. Планування, стратегія і тактика маркетингу
4.1. Планування, як основна функція (принцип) маркетингу
4.2. Принципи та методи планування. Методика планових розрахунків
4.3. Розробка та основні напрямки стратегії і тактики маркетингу
4.3.1. Роль маркетингу в стратегічному плануванні підприємства
4.3.2. Економічне управління і стратегічне планування на підприємстві
4.3.3. Маркетинговий синтез і тактичне планування маркетингу
4.3.4. Маркетинговий контроль
4.3.5. Розробка і основні цілі стратегії і тактики програми маркетингу
4.3.5.1. Цілі «Програми»
4.3.5.2. Принципи розвитку малого підприємництва
4.3.5.3. Етапи програми
Пріоритети «Програми»
4.3.5.5 Форми і методи здійснення «Програми»
4.3.5.6. Фінансово-кредитна та матеріальнотехнічна забезпечення програми.
4.4. Планування маркетингового експерименту
4.4.1. Проведення експерименту
4.4.2.Обработка і оцінка результатів експериментів
4.5. Концепції та послідовність розробки плану маркетингу
4.5.1. Довгострокове планування
4.5.2. Стратегічне планування
Глава 5. Комплексний аналіз і прогнозування товарних ринків
5.1. Сутність і структура процесу управління маркетингом
5.2. Дослідження ринку та його можливостей
5.3. Прогнозування комплексу маркетингових досліджень: попиту, цін, витрат, симулювання попиту, фінансових результатів та інноваційною діяльністю
5.4. Система маркетингових досліджень
5.4.1. Роль досліджень в системі маркетингу
5.4.2. Процес маркетингових досліджень
Глава 6. Товар і товарна політика
6.1. Споживчі ринки і купівельна поведінка споживачів
6.2. Процес прийняття споживачем рішення про покупку
6.3. Ринок підприємств і поведінка покупців від імені підприємств
6.4. Оптова та роздрібна торгівля
Глава 7. Конкуренція і конкурентність товару
Конкуренція і конкурентність товару
Глава 8. Розробка товарів, ціноутворення і цінова політика
8.1. Визначення товару і основні види класифікації товарів. Маргінальний продукт і його роль у розвитку підприємства
8.1.1.Определеніе товару. Класифікація товару
8.1.2. Маргінальний продукт і його роль у виробництві
8.2 Товарна політика. Елементи політики товару
8.2.1. Упаковка, презентація і марка товару
8.3. Політика в області цін. Ціноутворення та види цін
8.4. Моделювання ціни товару методом порівняльних продажів
8.5. Ринкова система і роль держави
8.6. Цінова еластичність попиту на товари
Глава 9. Товарознавство. Просування товарів. Рекламна справа
9.1. Організація товарознавства
9.2. Види транспортування. Канали розширення товарів. Роль транспортування
9.3. Значення комунікацій у маркетингу
9.4. Значення реклами, її види і цілі
9.5. Служба «ФОССТИС», її завдання і методи роботи
9.6. Лінія продажів і управління збутом
Глава10. Організація служб маркетингу на підприємстві
10.1. Маркетинг, як новий метод організації роботи
10.2.Організація маркетингу агропромислової продукції
10.2.1.Організація маркетингу
10.2.2. Практичне застосування концепції маркетингу в реалізації основних цілей діяльності підприємства
10.3. Маркетингова діяльність і принципи маркетингу
10.3.1. Маркетингова діяльність
10.3.2.Основние функції і принципи маркетингу
10.4. Маркетинг та управління підприємством
Глава 11. Інвестиційна діяльність підприємства (маркетингу) і комплексна економічна оцінка інвестицій
11.1 Економічна сутність інвестицій
11.2. Інвестиційна діяльність підприємств та її сутність, особливості інвестиційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах
11.3. Інноваційна діяльність на підприємстві і труднощі прийняття рішень по інвестиційним заходам (проектам)
11.3.1. Інноваційна діяльність на підприємстві і труднощі при освоєнні нововведень
11.3.2. Гнучкість виробництва як економічна категорія
11.3.3. Стратегія інвестиційної діяльності як складова частина стратегічної програми техніко-економічного і соціального розвитку підприємства (СПТЕСРП)
11.4. Економічна оцінка інвестицій
11.4.1. Вибір базового варіанту і умови порівнянності варіантів інвестиційних проектів (заходів)
11.4.2. Методичні рекомендації до технології економічних досліджень при комплексній оцінці інвестиційних проектів
11.4.3. Оцінка ефективності розробки інноваційного проекту
11.4.4. Оцінка ефективності впровадження інвестиційного проекту на підприємстві
11.5. Облік фактора невизначеності та оцінка ризику при прийнятті рішень по інвестиційному проекту
11.6. Встановлення комерційного ризику інвестора при інвестуванні інноваційної діяльності підприємства
11.7. Прогнозування можливого банкрутства (запобігання неспроможності) підприємства
ЛІТЕРАТУРА ПО МАРКЕТИНГУ
ЛІТЕРАТУРА перекладна 1.
Маркетинг:
  1. Гай Кавасакі, Мішель Морено. Правила для революціонерів. Створюй як бог, керуй як король, працюй як раб. «Правила для революціонерів»: Companion Group; Київ; - 2007
  2. А. В. Мартишів. МАРКЕТИНГ ВІДНОСИН - 2005 р.
  3. Кобьелл Клаус. Віртуозний маркетинг (Серія-Нестандартний підхід ») / Пер. з нім. - М.: Альпіна Бізнес Букс - 208 с. - 2004
  4. Тесакова H., Тесаков В.. Бренд і торгова марка: розлучення по-російськи. - СПб.: Пітер. - 2004