Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Міжнародне право
ЗМІСТ:
Куркін Б.А.. Міжнародне право: Навчальний посібник. - М.: МГИУ. - 192 с., 2008
загрузка...

Цей навчальний посібник відповідає вимогам державного освітнього стандарту і призначене для вивчення і викладання курсу міжнародного права в ІДО МГИУ.

У навчальному посібнику розглядаються основні поняття, інститути і галузі сучасного міжнародного права, показана їх еволюція. При підготовці підручника використані новітні нормативні матеріали і документи зовнішньої політики, акти міжнародних організацій.

Для студентів, аспірантів, викладачів ІДО, а також для тих, хто працює у сфері міжнародних відносин і в суміжних областях.

Введення
Глава 1 ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ І СИСТЕМА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
1.1. Поняття міжнародного права і його особливості
1.2. Система міжнародного права
Глава 2 НОРМИ І ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
2.1. Норми міжнародного права
2.2. Принципи міжнародного права
Глава 3 ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
3.1. Загальна характеристика джерел міжнародного права
3.2. Міжнародні договори
3.3. Міжнародний звичай
3.4. Рішення міжнародних організацій і конференцій
3.5. Допоміжні засоби для визначення міжнародно-правових норм
3.6. Кодифікація міжнародного права
Глава 4 СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ТА внутрішньодержавного права
4.1. Теорії співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права
4.2. Сутність і механізм взаємодії міжнародного та внутрішньодержавного права
Глава 5 СУБ'ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
5.1. Загальні питання міжнародної правосуб'єктності
5.2. Міжнародно-правове визнання
5.3. Правонаступництво в міжнародному праві
Глава 6 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
6.1. Загальне поняття відповідальності
6.2. Елементи міжнародно-протиправного діяння
6.3. Кваліфікація діяння як міжнародно-протиправного
6.4. Міжнародно-правова відповідальність суб'єктів за дії своїх органів і посадових осіб
6.5. Види і форми міжнародно-правової відповідальності
6.6. Обставини, що виключають міжнародну протиправність
6.7. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб
Глава 7 ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ
7.1. Принцип сумлінного дотримання міжнародних договорів
7.2. Юридичний зміст принципу дотримання міжнародних договорів
7.3. Поняття міжнародного договору
7.4. Класифікація міжнародних договорів
7.5. Висновок міжнародного договору і його вступ в силу. Дія міжнародного договору
7.6. Толковніе міжнародного договору
7.7. Естоппель: втрата права посилатися на підстави припинення, зупинення чи недійсності міжнародних договорів
Глава 8 дипломатичних і консульських ПРАВО
8.1. Органи зовнішніх зносин як суб'єкти дипломатичного права
8.2. Консульські зносини
Глава 9 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
9.1. Поняття і види міжнародних організацій
9.2. Правова природа міжнародних організацій
9.3. Організація об'єднаних націй
9.4. Спеціалізовані установи ООН та інші організації
Глава 10 НАСЕЛЕННЯ І ПИТАННЯ ГРОМАДЯНСТВА В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
10.1. Придбання і втрата громадянства. Подвійне громадянство
10.2. Іноземці, біженці, вимушені переселенці. Право притулку
Глава 11 МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО
11.1. Поняття міжнародного морського права, джерела
11.2. Внутрішні морські води
11.3. Територіальне море
11.4. Прилегла зона
11.5. Відкрите море
11.6. Континентальний шельф
11.7. Виняткова економічна зона
11.8. Морське дно за межами національної юрисдикції
11.9. Архіпелажние води
11.10. Міжнародні протоки
Глава 12 ТЕРИТОРІЯ І МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
12.1. Територія. Поняття державної території
12.2. Правовий режим державної території
12.3. Міжнародно-правовий режим Антарктики
Глава 13 МІЖНАРОДНЕ ПОВІТРЯНЕ ПРАВО
13.1. Поняття, принципи і джерела міжнародного повітряного права
13.2. Роль міжнародних організацій в регулюванні діяльності міжнародної цивільної авіації
Глава 14 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ
14.1. Поняття і джерела міжнародного космічного права
14.2. Правовий режим космічного простору і небесних тіл
14.3. Правовий статус космічних об'єктів і космонавтів
14.4. Обмеження використання космосу у військових цілях
14.5. Відповідальність у міжнародному космічному праві
Глава 15 СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВ У БОРОТЬБІ З ЗЛОЧИННІСТЮ
15.1. Поняття міжнародного злочину
15.2. Співробітництво держав у боротьбі з кримінальними злочинами міжнародного характеру в рамках міжнародних організацій
Глава 16 міжнародного гуманітарного права
16.1. Поняття та особливості міжнародного гуманітарного права
16.2. Військові дії: початок, територія, учасники, методи і засоби, закінчення
Висновок
Список літератури
Міжнародне право:
 1. Лютов Н. Л., Морозов П. Е.. Міжнародне трудове право: навчальний посібник / Москва: Проспект.-216 с. - 2011 рік
 2. С.Ю. Марочкін. ДІЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В ПРАВОВОЇ СИСТЕМІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ / Монографія. М.: Норма, Инфра-М. 288 с. - 2011 рік
 3. Валєєв Р.М, Курдюков Г.І.. Міжнародне право. Особлива частина: Підручник для вузів. - М.: Статут. - 624 с. - 2010 рік
 4. А. В. Попова. Міжнародне приватне право. Завтра іспит. - СПб.: Пітер - 192 - 2010 год
 5. Ю. М. Колосов, Е. С. Кривчикова. Міжнародне право: підручник / відп. ред. А. Н. Вилегжаніна. - М.: Вища освіта, Юрайт-Іедат. - 1012 с. - 2009 рік
 6. Чепурнова Н.М. . Міжнародне право: Навчально-методичний комплекс. - М.: Изд. центр ЕАОІ. - 295 с. - 2008 рік
 7. І. М. Хужокова. Короткий курс по міжнародному праву: навч. посібник. - М.: Видавництво «Окей-книга». - 128 с. - (Швидка допомога студенту. Короткий курс). - 2007
 8. Шлянцев Д.А. . Міжнародне право: курс лекцій. - М.: Юстіцінформ. - 256 с. - 2006
 9. Бордунов В. Д.. Міжнародне повітряне право. Навчальний посібник. - М.: НОУ ВКШ «Авіабізнес»; вид-во «Наукова книга». - 464 с - 2006
 10. І. Н. Глєбов. Міжнародне право / Видавництво: Дрофа; 368 стор - 2006
 11. Фархутдинов І.З. . Міжнародне інвестиційне право-теорія і практика - Волтерс Клувер - 2005 р.
 12. Лукашук І.І.. Міжнародне право: особлива частина: підручник для студентів юридичних факультетів і вузів. - Вид. 3-е, перераб. і доп. - М.: Волтерс Клувер. - 517 с. - 2005 р.
 13. Бекяшев К.А, Л. П. Ануфрієва, Устинов. Міжнародне публічне право: навч. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект. - 784 с. - 2005 р.
 14. Рузакова О.А.. Міжнародне приватне право / Московська фінансово-промислова академія. - М. - 178 с. - 2005 р.
 15. Бушев А.Ю. та ін. Міжнародне торгове право: навч. Посібник / під заг. ред. В.Ф. Попондопуло. - М.: Омега-Л. - 472 с. - 2005 р.
 16. Шаповалова М.М. . Міжнародне право / Московська фінансово-промислова академія. - М. - 120 с. - 2004
 17. Л. П. Ануфрієва, К.А Бекяшев, Г. К. Дмитрієва та ін. Міжнародне приватне право: Підручник / Відп. ред. Г. К. Дмитрієва. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект. - 688 с. - 2004
 18. Бекяшев К.А. . Міжнародне публічне право. - М., 640с - 2003
 19. І. Г. Соломоненко, Кибальник А. Г.. Сучасне міжнародне кримінальне право: поняття, завдання та принципи / Під наук. ред. докг. юрид. наук А. В. Наумова. - СПб.: Видавництво «Юридичний центр Пресс». - 252 с. - 2003
 20. К. Г. Борисов. Міжнародне митне право, Видання друге, доповнене - 2001 рік