Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент ( іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Контролінг
ЗМІСТ:
Horvath & Partners. Концепція контролінгу: Управлінський облік. Система звітності. Бюджетування; Пер. з нім. - 2-е вид. - М.: Альпіна Бізнес Букс. - 269 с. - (Серія «Моделі менеджменту провідних корпорацій»), 2006
загрузка...

Контролінг - сучасна методологія координації управлінської де ¬ ності, подальший розвиток управлінського обліку. Добре поставлена ??система контролінгу допомагає правильно і своєчасно оцінювати ситуацію в компанії і планувати дії з підвищення ефективності її роботи.

Це покрокове керівництво з впровадження системи контролінгу містить приклади використання цієї методики в різних галузях (промисло ¬ ність, послуги, торгівля). У книзі представлені як класичні інструменти контролінгу (управлінський облік витрат, бюджетування), так і нові раз ¬ ництва (збалансована система показників, управління вартістю, само-контролінг), розказано про тенденції в цій області.

Видання адресоване керівникам підприємств, співробітникам відділів пла ¬ нування, а також всім, хто цікавиться новими концепціями управління.

Т ОСНОВИ КОНЦЕПЦІЇ КОНТРОЛЛІНГА
1.1. Чому контролінг?
1.2. Завдання системи контролінгу
1.3. Контролер в організації
1.4. Контролінг - для кого?
1.4.1. Контролінг в торгових компаніях
1.4.2. Контролінг у страхових компаніях
1.4.3. Контролінг в банках
1.4.4. Контролінг у сфері громадського управління
1.4.5. Контролінг в неприбуткових організаціях
1.4.6. Контролінг у сфері охорони здоров'я
1.4.7. Інші «нові» споживачі контролінгу
2 ДІАГНОСТИКА СИСТЕМ ОБЛІКУ ТА ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Етапи проведення
2.2. Що для цього необхідно
2.2.1. Основи системи обліку
2.2.1.1. Завдання і області застосування системи обліку
2.2.1.2. Розрахунок витрат та обсягів виробництва як центральний елемент контролінгу
2.2.1.3. Організаційні принципи Система обліку з точки зору організаційної структури.
2.2.2. Основи планування діяльності підприємства
2.2.2.1. Поняття і функції планування
2.2.2.2. Тимчасові рамки та рівні планування
2.2.2.З. Організаційні принципи
3 ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ КОНТРОЛЛІНГА
3.1. Етапи визначення вимог
3.2. Що для цього необхідно
3.2.1. Контекстні фактори систем контролінгу
3.2.2. Вимоги до контролінгу
4 ПЕРЕТВОРЕННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ В УПРАВЛІНСЬКИЙ УЧЕГ
3.2. Етапи перетворення системи обліку
3.3. Що для цього необхідно
3.3.1. Поняття і завдання управлінського обліку
3.3.2. Елементи управлінського обліку
4.2.2.2. Інвестиційні розрахунки
4.2.2.З. Фінансові розрахунки
4.2.3. Які можливості виникають при інтеграції різних систем обліку?
5 ВІД УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ДО СИСТЕМИ РІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА БЮДЖЕТУВАННЯ
5.1. Послідовність кроків
5.2. Що для цього необхідно
5.2.1. Процес реалізації річного планування
5.2.2. Система бюджетування в рамках планування
5.2.2.1. Система бюджету
5.1.2.2. Спеціальні інструменти бюджетування
5.2.2.З. Процес бюджетування
5.2.2А. Органи бюджетування
5.2.2.5. Ділова ситуація: бюджет прибутку АТ «Альфа»
5.3. Сучасне планування і бюджетування
5.3.1. Недоліки традиційного планування та бюджетування
5.3.2. «Просунуте бюджетування» - об'єднання «поліпшеного бюджетування» і «поза бюджетування»
ПОДАЛЬШЕ РОЗВИТОК до планування НА КІЛЬКА РОКІВ
6.1. Основні кроки
6.2. Що для цього необхідно
6.2.1. Взаємозв'язок між стратегічним плануванням, плануванням на кілька років і річним плануванням
6.2.2. Планування на кілька років на прикладі інвестиційного планування
7 РОЗРОБКА І РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ
7.1. Алгоритм роботи
7.2. Що для цього необхідно
7.2.1. Стратегічний та оперативний контролінг
7.2.2. Реалізація стратегії за допомогою інструментів управління, орієнтованого на вартість
7.2.3. Економічна додана вартість як система показників, яка використовується в рамках концепції «акціонерної вартості»
7.2.3.1. Розрахунок показника EVA ™
7.2.3.2. Розрахунок прибутку
7.2.3.3. Розрахунок операційних активів
7.2.3.4. Розрахунок ставки витрат на капітал
7.2.4. Інструменти стратегічного контролінгу
7.2.5. Реалізація стратегії за допомогою збалансованої системи показників
7.2.6. Завдання контролера в системі вартість-орієнтованого управління компанією
в ПОБУДОВА всеосяжної системи ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
8.1. Основні кроки
8.2. Що для цього необхідно
8.2.1. Складові частини системи інформаційного забезпечення
8.2.2. Методи визначення потреб в інформації
8.2.3. Збір та обробка інформації за допомогою показників і систем показників
8.2.4. Приклади показників і систем показників
8.2.4.1. Вимірювані величини в збалансованій системі показників
8.2.4.2. Індикатори ризиків як інструмент контролінгу
8.2.5. Система звітності
8.2.5.1. Вимоги до звітів і до ієрархії звітів
8.2.5.2. Вимоги до сучасних систем звітності
8.2.6. 1Т-підтримка контролінгу
8.2.6.1. І-підтримка при плануванні та обліку
8.2.б0 Вибір стандартного програмного забезпечення
8.2.6.3. Практичний приклад: застосування програмного стандартного забезпечення mySAP Financials фірми SAP AG
9 ОРГАНІЗАЦІЯ (ВПРОВАДЖЕННЯ) КОНТРОЛЛІНГА
9.1. Основні кроки
9.2. Що для цього необхідно
9.2.1. Детермінанти організації контролінгу
9.2.2. Оформлення контролінгу в ієрархії підприємства
9.2.2.1. Оформлення контролінгу без підрозділів
9.2.2.2. Оформлення контролінгу при створенні спеціальних підрозділів
9.2.2.З. Самоконтроллінг
9.2.3. Процес контролінгу
9.2.4. Приклади з практики Видавнича група ТОВ «Медіен»
9.2.5. Контролінг персоналу
ifl ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ f I / КОНТРОЛЛІНГА
10.1. Сучасні тенденції розвитку оточення, компанії та контролінгу
10.2. «Новий контролінг»
10.3. Найважливіші аспекти подальшого розвитку контролінгу
10.3.1. Контролінг і мережеві рішення
10.3.3. Нематеріальні фактори
10.4. Підвищення результативності контролінгу
Контролінг: