загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент ( іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління організацією >
« Попередня
Юрій Миколайович Лапигін. Теорія організації. М.: Инфра-М. - 311 с. , 2007 - перейти до змісту підручника

Контрольні питання

загрузка...

1. Що означає слово «стратегія»?

2. Назвіть достоїнства стратегії як явища.

3. Наскільки складною має бути хороша стратегія?

4. У чому полягає проблема інтеграції стратегії?

5. У чому полягає проблема стандартизації стратегії?

6. У чому полягає проблема процесу контролю створення ефективної стратегії?

7. Охарактеризуйте проблему колективної взаємодії в процесі створення стратегії.

8. У чому полягає проблема змін в стратегічному управлінні?

9. Яка проблема вибору в стратегічному управлінні?

10. Бачення в очах підприємця - це конкретний образ або змінюється мета?

11. Наведіть загальну схему розробки стратегії.

12. Перерахуйте фактори, що визначають стратегію організації.

13. Поясніть графічну модель взаємозв'язків основних категорій стратегиче-ського управління.

14. Опишіть схему формування стратегії організації.

15. Чи існують універсальні стратегії розвитку будь-якої організації?

16. Що розуміється під управлінням змінами?

17. Як відбуваються революційні зміни в організаціях - безперервно або дискретних?

18. Уявіть схематично процес змін в організаціях.

19. Яка послідовність дій процесу змін?

20. Назвіть етапи стратегічних змін.

21. Від чого залежить процес змін в організації?

22. Які аспекти слід враховувати при реалізації стратегії?

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =