Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Контролінг
КОНТРОЛЛІНГ
Horvath & Partners Концепція контролінгу: Управлінський облік. Система звітності. Бюджетування; Пер. з нім. - 2-е вид. - М.: Альпіна Бізнес Букс. - 269 с. - (Серія «Моделі менеджменту провідних корпорацій») 2006
загрузка...

Контролінг - сучасна методологія координації управлінської де ¬ ності, подальший розвиток управлінського обліку. Добре поставлена ??система контролінгу допомагає правильно і своєчасно оцінювати ситуацію в компанії і планувати дії з підвищення ефективності її роботи.

Це покрокове керівництво з впровадження системи контролінгу містить приклади використання цієї методики в різних галузях (промисло ¬ ність, послуги, торгівля). У книзі представлені як класичні інструменти контролінгу (управлінський облік витрат, бюджетування), так і нові раз ¬ ництва (збалансована система показників, управління вартістю, само-контролінг), розказано про тенденції в цій області.

Видання адресоване керівникам підприємств, співробітникам відділів пла ¬ нування, а також всім, хто цікавиться новими концепціями управління.