загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Історія політичних вчень
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ НАВЧАНЬ
Кухта Б.Л. З истории украинского ПОЛІТИЧНОЇ думки: [Текст лекцій: Навчальний посібник].-К.: Генеза. - 368 с 1994
загрузка...

У Посібнику вісвітлюється еволюція української ПОЛІТИЧНОЇ думки з IX до першої половини XX ст. включно. Проаналізовано Політичні подивись широкого кола українських державних мужів, міслітелів, починаючі з Володимира Мономаха, Іларіона, Б.Хмельницького, П.Могили, С.Яворського, Ф. Прокоповича, В.Антоновича, М.Костомарова, М.Драгоманова, І.Франка Ідо фор ¬ мування ПОЛІТИЧНОЇ ідеології та доктрини нового націоналізму (М.Міхновській, Д.Донцов.М. Сціборській), доктрини українського монархізму (В.Ліпінській) та поглядів націонал-Демократів, націонал-комуністів и Деяк провідніх діячів КП (б) У та КПЗУ. Розглядаються правові акти - від «Правди Ярослава», конституції П.Орлика до конституції УНР, УСРР и УРСР.

Посібник может буті використаних студентами коледжів та Вищих учбових закладів, політічнімі актівістамі.

С.Грабовській, С.Ставрояні, Л.Шкляр Нариси з історії українського державотворення - К.; Генеза. -608 С. 1995

У Книзі вісвітлюються основні етапи истории украинского державності від найдавнішіх часів до Сучасності. Це одна з дерло СПРОБА АНАЛІЗУ ПОЛІТИЧНОЇ історії та політічніх Ідей, на Які спіралі українство в боротьбі за создания власної держави.

Чичерін Б. Н. Історія політичних вчень. Т. 1 / Підготовка тексту, вступ. ст. і комент. І. І. Євлампієва. - СПб.: Видавництво РХГА. - 720 с. 2006
Перший том цього видання охоплює розвиток політичної думки від античності до XVII століття. Особливо велика увага приділяється аналізу філософських і політичних переконань Платона і Аристотеля; роз'яснюється зміст суперечок середньовічних теоретиків про походження і сутність державної влади, а також про відносини між світською владою монархів і духовною владою церкви; докладно розглядається процес формування чисто світських уявлень про природу держави в епоху Відродження й у XVII столітті.
Чичерін Б. Н. Історія політичних вчень. Т. 2 / Підготовка тексту, вступ. ст. і комент. І. І. Євлампієва. - СПб.: Видавництво Руської християнської гуманітарної академії. - 752 с. 2008
Другий том цього видання охоплює розвиток політичної думки в Новий час і на початку XIX століття. Книга буде корисна всім, хто цікавиться історією європейської філософії, історією політичних вчень, політологією.
Чичерін Б. Н. Історія політичних вчень. Т. 3 / Підготовка текста1 вступ. ст. і комент. І. І. Євлампієва. - 2-е вид., Испр. - СПб.: Видавництво РХГА. - 784 с. 2010
У книзі представлена ??третя (і остання) частина класичної праці Б.Н. Чичеріна, присвяченого капітального аналізу розвитку політичної думки в Європі XIX століття. Чичерін дає детальну картину інтелектуального розвитку європейської цивілізації. Його виклад охоплює не тільки власне політичні вчення »але і весь спектр пов'язаних з ними філософських і суспільних концепцій. Книга не втратила свого значення і в наші дні; вона може служити основою для дослідження історії політичних вчень, а також для розвитку сучасних уявлень про суспільство. Книга Чичеріна не перевидавалася з 1872 року і давно стала бібліографічною рідкістю.

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон