загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Виконавче провадження
ВИКОНАВЧЕ ВИРОБНИЦТВО
Валєєв Д . Х Виконавче провадження. - СПб.: "Пітер". - 400 с. 2008
загрузка...

Підручник написаний на основі нового Федерального закону від 2 жовтня 2007 року "Про виконавче провадження", який вступив е чинності 1 лютого 2008 року і значною мірою змінив раніше діюче законодавство про виконавче провадження. У виданні розкривається сутність виконавчого провадження як особливого правозастосовчого процесу, дається характеристика його правового регулювання, розглядаються основні стадії примусового виконання судових та інших прирівняних до них актів, розкривається зміст правового статусу учасників виконавчого провадження, їх права, обов'язки і відповідальність, застосовувані в ході виконавчого провадження процедури. Аналізуються основні проблеми та перспективи розвитку правового регулювання відносин у сфері виконавчого провадження.
Для студентів і викладачів юридичних вузів, а також учасників виконавчого провадження: стягувачів, боржників, співробітників служби судових приставів, працівників судів та інших державних органів і організацій.

Морозова И.Б, Треушніков А.М Виконавче провадження. 3-е изд., Испр. і доп. - М.: Городець. - 528 с. 2004

У цьому виданні розглядаються сучасні проблеми виконавчого провадження з урахуванням історичної спадкоємності його правового регулювання. На основі новітніх нормативних матеріалів, включаючи ЦПК РФ і третю редакцію АПК РФ, аналізуються правовідносини, що виникають при виконанні судових актів і актів інших органів. Досліджується правове становище всіх суб'єктів у стадії виконання судових та інших актів. Приділяється увага питанням подальшого вдосконалення виконавчого провадження та внесення необхідних поправок і доповнень до нині чинне законодавство. Нормативні правові акти дані станом на жовтень 2003 Книга може бути використана як навчально-практичного посібника в юридичних навчальних закладах, а також в цілях підвищення кваліфікації судових приставів-виконавців.