Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Цивільний процес
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Коваленко А . Г. Цивільний процес. 2-е вид., Доп. і перераб. - М.:. - 512 с. 2010
загрузка...
На основі нового законодавства у підручнику висвітлюється порядок судочинства по цивільних справах, в тому числі світовими суддями, з урахуванням дослідження проблем теорії і правозастосовчої практики. Викладаються стадії розвитку процесу, порядок оскарження та виконання судових та інших актів, судочинство за участю іноземних осіб, розгляд справ третейськими судами. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і факультетів, а також для практикуючих юристів.
Діордієва О.М. Цивільне процесуальне право: Навчально-методичний комплекс. - М.: Изд. центр ЕАОІ. - 284 с. 2008

Мета даної дисципліни - виробити у студентів уявлення про цивільному процесі як галузі права, що є кодифікаційної і відрізняється від інших процесуальних галузей права, при цьому нерозривно пов'язаної з такими галузями права, як цивільне, сімейне, житлове, трудове (тобто процесуальне право тісно пов'язане з матеріальними правами). Серед цілей даної дисципліни виділимо також вивчення процесу відправлення правосуддя у цивільних справах - в широкому сенсі цього слова (житлові, трудові, сімейні справи, податкові спори, справи за заявами (скаргами) і т.п.), руху процесу від стадії до стадії, пізнання діяльності суду, вивчення прав і обов'язків учасників процесу, засвоєння понять, якими оперує цивільне процесуальне право.

Під загальною редакцією заступника Голови Верховного Суду Російської Федерації В. І. НЕЧАЄВА

Коментар до Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації 2008

Коментар підготовлений колективом кафедри цивільного процесу Уральської державної юридичної академії - однієї з найстаріших і авторитетних юридичних шкіл нашої країни, відомої як своїми фахівцями і випускниками, так і видаються глибокими і змістовними книгами.

Видання адресоване суддям, професійним юристам і студентам юридичних вузів, а також усім громадянам, які бажають отримати поглиблені знання про сучасний цивільному процесуальному праві нашої країни.

Смушкине А.Б., Суркова Т.В., Чернікова О.С. Цивільний процес, Навчальний пособіе.Серія: Бібліотека вищої школи / Видавництво: Омега-Лг., 320 стор 2008

Дане видання являє собою навчальний посібник, підготовлене відповідно до Державного освітнього стандарту за курсом «Цивільний процес», і містить основні теми і питання з даної дисципліни.

Робота з посібником надасть допомогу студентам і слухачам при підготовці до успішної здачі заліків та іспитів, буде корисна державним, муніципальним службовцям та іншим особам, самостійно вивчають або викладають дану дисципліну у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.

Гатин А. М. Шпаргалка з цивільного процесуального права -64 c. 2007
Шпаргалка з цивільного процесуального права
Калинова Л.Г., Четвертакова Є.Г. Цивільний процес. Конспект лекцій. - М.: А-Пріор. - 240 с. 2007

Справжнім виданням ми продовжуємо серію "У допомогу студентові", в яку входять кращі конспекти лекцій з дисциплін, що вивчаються в гуманітарних вузах.

Матеріал приведений у відповідність з навчальною програмою курсу «Цивільний процес».

Використовуючи дану книгу при підготовці до здачі іспиту, студенти зможуть у гранично стислі строки систематизувати і конкретизувати знання, набуті в процесі вивчення цієї дисципліни; зосередити свою увагу на основних поняттях, їх ознаки та особливості; сформулювати приблизну структуру (план) відповідей на можливі екзаменаційні питання. Дана книга не є альтернативою підручникам для отримання фундаментальних знань, але служить посібником для успішної здачі іспитів.

Власова А.А. Цивільний процес Російської Федерації / Під ред. А.А. Власова. - М.: Юрайт-Издат. - 584 с. 2003

Інструкція та практикум підготовлені кафедрою цивільного, арбітражного та адміністративного процесуального права Російської академії правосуддя на основі навчальної програми з граджанском упроцессу для студентів юридичних вузів. У даному підручнику відповідно до положень нового Цивільного процесуального кодексу РФ 2002 року на базі судової практики та сучасних цивільних процесуальних концепцій висвітлені всі основні інститути цивільного процесуального права.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів, а також суддів, прокурорів і адвокатів.

П.В. Алексій, Н.Д. Амаглобелі Цивільне процесуальне право Росії: Підручник для вузів. - М.: ЮНІТІДАНА. - 432 с.
Підручник підготовлено відповідно до Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за спеціальністю «Юриспруденція». Докладно розглянуті всі питання цивільного процесу. Книга незамінна при вивченні дисципліни «Цивільне процесуальне право Росії» і допоможе при підготовці до семінарських занять. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів юридичних спеціальностей, а також для всіх, хто цікавиться питаннями цивільного процесу.