загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Громадянське право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Цивільний процес
ЗМІСТ:
Смушкине А.Б., Суркова Т.В., Чернікова О.С.. Цивільний процес, Навчальний пособіе.Серія: Бібліотека вищої школи / Видавництво: Омега-Лг., 320 стор, 2008
загрузка...

Дане видання являє собою навчальний посібник, підготовлене відповідно до Державного освітнього стандарту за курсом «Цивільний процес», і містить основні теми і питання з даної дисципліни.

Робота з посібником надасть допомогу студентам і слухачам при підготовці до успішної здачі заліків та іспитів, буде корисна державним, муніципальним службовцям та іншим особам, самостійно вивчають або викладають дану дисципліну у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.

ТЕМА 1. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС, Цивільне процесуальне право та процесуального НАУКА
1.1. Поняття цивільного процесу (судочинства). Мета, завдання, види та стадії цивільного судочинства
1.2. Поняття цивільного процесуального права. Предмет, метод і система
1.3. Джерела цивільного процесуального права
1.4. Поняття, значення і класифікація принципів цивільного процесуального права
1.5. Цивільні процесуальні норми (поняття, види, особливості структури). Дія цивільних процесуальних норм у часі і в просторі
1.6. Сутність, основні риси і значення цивільної процесуальної форми: поняття, риси, значення і наслідки її порушення
1.7. Місце цивільного процесуального права в системі російського права
ТЕМА 2. ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
2.1. Поняття і структура цивільних процесуальних правовідносин
2.2. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин
2.3. Особливості цивільних процесуальних правовідносин
2.4. Суб'єкти цивільних правовідносин
ТЕМА 3. ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СПРАВІ
3.1. Поняття осіб, що у справі
3.2. Цивільна процесуальна правоздатність та цивільна процесуальна дієздатність
3.3 Сторони
3.4. Треті особи
3.5. Участь прокурора в цивільному процесі
3.6. Участь державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій та громадян, які захищають порушені чи оспорювані права, свободи та охоронювані законом інтереси інших осіб.
ТЕМА 4. ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
4.1. Поняття представництва в цивільному процесі
4.2. Види представництва в суді
4.3. Повноваження судових представників та їх оформлення
ТЕМА 5. Підвідомчості і підсудності справ, розглядаються в порядку цивільного судочинства
5.1. Поняття і види судової підвідомчості
5.2. Коло справ, що відносяться до судової підвідомчості
5.3. Поняття і види підсудності
5.4. Порядок вирішення питань про підсудність. Зміна підсудності
ТЕМА 6. СУДОВІ ВИТРАТИ
6.1. Поняття і види
6.2. Джерела, стадії і цілі регулювання судових витрат
6.3. Розподіл судових витрат
ТЕМА 7. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ
7.1. Поняття і призначення процесуальних строків
7.2. Закінчення процесуальних строків
ТЕМА 8. ІБК
8.1. Поняття позову. Предмет, підстава та зміст позову. Види позовів
8.2. Право на пред'явлення позову
8.3. Позовна заява та порядок пред'явлення позову
8.4. Забезпечення позову
ТЕМА 9. СУДОВІ ДОКАЗИ
9.1. Поняття і класифікація судових доказів
9.2. Предмет, суб'єкти та засоби судового доказування
9.3. Процес доказування
ТЕМА 10. ПІДГОТОВКА ЦИВІЛЬНИХ справ до судового розгляду
10.1. Сутність, значення і завдання підготовки справи до судового розгляду
10.2. Процесуальні дії з підготовки справи до судового розгляду
10.3. Призначення справи до слухання. Судові повідомлення і виклики
ТЕМА 11. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
11.1. Значення стадії судового розгляду. Порядок проведення судового засідання
11.2. Відкладення розгляду справи
11.3. Призупинення провадження у справі
11.4. Закінчення справи без винесення рішення
11.5. Протокол
ТЕМА 12. ПОСТАНОВА СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
12.1. Поняття і види судових постанов. Сутність і значення
12.2. Сутність судового рішення, його зміст
12.3. Вимоги, що пред'являються до судового рішення
12.4. Усунення недоліків судового рішення виніс його судом
12.5. Вступ рішення суду законної сили
12.6. Ухвала суду першої інстанції
ТЕМА 13. ЗАОЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
13.1. Поняття і значення заочного виробництва
13.2. Зміст і законна сила заочного рішення
13.3. Захист прав та інтересів відповідача в заочному виробництві
ТЕМА 14. НАКАЗНЕ ВИРОБНИЦТВО
14.1. Поняття і значення наказного провадження
14.2. Порушення наказного провадження
14.3. Порядок винесення та скасування судового наказу
ТЕМА 15. СВІТОВІ СУДДІ
15.1. Світові судді. Федеральне і територіальне законодавство
15.2. Підсудність цивільних справ мировим суддям
15.3. Апеляційне провадження з перегляду рішень і ухвал мирових суддів
ТЕМА 16. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ, виникають з публічних правовідносин
16.1. Захист прав громадян та організацій у публічних правовідносинах. Загальні положення
16.2. Виробництво по справах про визнання нечинними нормативних правових актів
16.3. Виробництво по справах про оскарження рішень, дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних і муніципальних службовців
16.4. Виробництво по справах про захист виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Росії
16.5. Провадження з перегляду постанов і рішень у справах про адміністративні правопорушення
ТЕМА 17. ОСОБЛИВА ВИРОБНИЦТВО
17.1. Поняття і сутність окремого провадження
17.2. Встановлення фактів, що мають юридичне значення
17.3. Справи про встановлення усиновлення (удочеріння) дитини
17.4. Визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення громадянина померлим
17.5. Визнання громадянина обмежено дієздатним, недієздатним, обмеження або позбавлення неповнолітнього права самостійно розпоряджатися доходами
17.6. Оголошення неповнолітнього повністю дієздатним (емансипація)
17.7. Визнання рухомої речі безхазяйне та визнання права муніципальної власності на безхазяйне нерухому річ
17.8. Відновлення прав за втраченим цінних паперів на пред'явника або ордерним цінним паперам (викличний виробництво)
17.9. Примусова госпіталізація громадянина і примусове психіатричний огляд
17.10. Усунення неправильності записів актів громадянського стану
17.11. Відновлення втраченого судового провадження
ТЕМА 18. ВИРОБНИЦТВО У касаційної інстанції
18.1. Поняття і завдання касаційного провадження
18.2. Право на касаційне оскарження
18.3. Порядок подання та розгляду касаційних скарг та подань
18.4. Повноваження суду касаційної інстанції
18.5. Підстави до скасування судових рішень
18.6. Ухвала суду касаційної інстанції
18.7. Оскарження ухвал суду першої інстанції
ТЕМА 19. ВИРОБНИЦТВО В наглядової інстанції
19.1. Поняття і завдання виробництва в наглядовій інстанції
19.2. Порядок порушення провадження у наглядової інстанції
19.3. Порядок розгляду цивільних справ судом наглядової інстанції
19.4. Повноваження суду наглядової інстанції
ТЕМА 20. Перегляд за нововиявленими обставинами рішень, ухвал суду, постанови президії суду наглядової інстанції, що набрали законної сили
20.1. Поняття, значення і підстави перегляду за нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов, що вступили в законну силу
20.2. Процесуальний порядок перегляду рішень, ухвал і постанов за нововиявленими обставинами
Список літератури
Примітки
Цивільний процес:
  1. Коваленко А.Г.. Цивільний процес. 2-е вид., Доп. і перераб. - М.:. - 512 с. - 2010 рік
  2. Діордієва О.М. . Цивільне процесуальне право: Навчально-методичний комплекс. - М.: Изд. центр ЕАОІ. - 284 с. - 2008 рік
  3. Під загальною редакцією заступника Голови Верховного Суду Російської Федерації В. І. НЕЧАЄВА. Коментар до Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації - 2008 рік

  4. Гатин А. М.. Шпаргалка з цивільного процесуального права -64 c. - 2007
  5. Калинова Л.Г., Четвертакова Є.Г. . Цивільний процес. Конспект лекцій. - М.: А-Пріор. - 240 с. - 2007
  6. Власова А.А.. Цивільний процес Російської Федерації / Під ред. А.А. Власова. - М.: Юрайт-Издат. - 584 с. - 2003 рік
  7. П.В. Алексій, Н.Д. Амаглобелі. Цивільне процесуальне право Росії: Підручник для вузів. - М.: ЮНІТІДАНА. - 432 с. - Рік

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон