загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Цивільне право
ЗМІСТ:
Гатіно А.М.. Цивільне право, 2009
загрузка...

Пропонований навчальний посібник складено відповідно до вимог і програмою Державного освітнього стандарту, затвердженого Міністерством освіти і науки Російської Федерації. У ньому висвітлено всі основні теми: предмет, система і джерела цивільного права, цивільні правовідносини, здійснення та захист цивільних прав, право власності та інші речові права, окремі види зобов'язань, спадкове право, право на результати творчої діяльності.

Системне і доступний виклад матеріалу дозволить найбільш ефективним чином використовувати час та наявні знання при підготовці до семінарів, заліків та іспитів з цього предмету.

Цей посібник підготовлено відповідно до нової програми курсу цивільного права та з урахуванням змін, внесених до Цивільного кодексу РФ.

Навчальний посібник призначається для студентів юридичних факультетів і вузів, а також для тих, хто вивчає цивільне право самостійно.

Глава 1. ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА І НАУКА
1.1. Поняття, предмет і метод цивільного права
1.2. Відмежування цивільного права від інших галузей права
1.3. Система цивільного права
1.4. Поняття і завдання науки цивільного права
Глава 2. ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
2.1. Поняття і види джерел права
2.2. Значення судової практики
Глава 3. Цивільні правовідносини
3.1. Поняття цивільних правовідносин
3.2. Елементи цивільних правовідносин
3.3. Класифікація цивільних правовідносин
3.4. Підстави виникнення цивільних правовідносин
3.5. Поняття і класифікація юридичних фактів
Глава 4. ГРОМАДЯНИ ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
4.1. Правоздатність громадян
4.2. Дієздатність громадян
4.3. Визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення померлим
4.4. Опіка та піклування
4.5. Акти громадянського стану
Глава 5. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ
5.1. Поняття, значення і основні ознаки юридичної особи
5.2. Освіта та припинення юридичних осіб
5.3. Класифікація юридичних осіб
5.4. Господарські товариства і суспільства
5.5. Повні товариства
5.6. Товариства на вірі
5.7. Товариства з обмеженою відповідальністю. Товариства з додатковою відповідальністю
5.8. Акціонерні товариства
5.9. Виробничі кооперативи
5.10. Некомерційні організації
Глава 6. ДЕРЖАВА І МУНІЦИПАЛЬНІ ОСВІТИ ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
6.1. Держава як суб'єкт цивільного права
6.2. Муніципальні освіти як суб'єкти цивільного права
Глава 7. ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
7.1. Поняття об'єктів цивільних прав. Класифікація речей
7.2. Поняття плодів і доходів. Гроші як особливий різновид речей. Цінні папери
7.3. Дії. Результати творчої діяльності
7.4. Нематеріальні блага як об'єкти цивільних прав
Глава 8. УГОДИ
8.1. Поняття і значення угоди
8.2. Види угод
8.3. Форма угод
8.4. Недійсність угоди
Глава 9. ПРЕДСТАВНИЦТВО
9.1. Поняття представництва
9.2. Довіреність
Глава 10. ТЕРМІНИ
10.1. Поняття і види строків
10.2. Строки здійснення цивільних прав
10.3. Позовна давність
10.4. Обчислення строків
Глава 11. ПРАВО ВЛАСНОСТІ
11.1. Право власності юридичних осіб
11.2. Право державної і муніципальної власності
Глава 12. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ та інших речових прав
12.1. Витребування майна власником з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов)
12.2. Вимога про усунення порушень, не пов'язаних з позбавленням володіння (негаторний позов)
Глава 13. ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО
13.1. Поняття зобов'язання. Поняття зобов'язального права
13.2. Зміст і види зобов'язань
Глава 14. ДОГОВІР
14.1. Поняття і значення договору. Види договорів
14.2. Зміст, укладення та форма договору
Глава 15. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
15.1. Неустойка
15.2. Застава
15.3. Завдаток
15.4. Порука
15.5. Банківська гарантія
Глава 16. КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ
16.1. Загальні положення про купівлю-продаж
16.2. Договір роздрібної купівлі-продажу
16.3. Договір поставки
16.4. Поставка для державних або муніципальних потреб
16.5. Договір контрактації
16.6. Договір енергопостачання
16.7. Договір продажу нерухомості
16.8. Договір продажу підприємства
Глава 17. МЕНА. Дарування
17.1. Договір міни
17.2. Договір дарування
Глава 18. РЕНТА І довічне утримання з утриманням
18.1. Загальні положення про ренту і довічне утримання з утриманням
18.2. Постійна рента
18.3. Довічна рента
18.4. Довічне утримання з утриманням
Глава 19. ОРЕНДА. Безоплатного користування майном
19.1. Загальні положення про оренду
19.2. Договір прокату
19.3. Договір оренди транспортних засобів
19.4. Договір оренди будівель і споруд
19.5. Договір оренди підприємств
19.6. Договір фінансової оренди (лізингу)
19.7. Договір безоплатного користування
Глава 20. Наймання житлового приміщення
20.1. Договір комерційного найму житлового приміщення
20.2. Договір соціального найму житлового приміщення
Глава 21. ДОГОВОРИ, СПРЯМОВАНІ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ І НАДАННЯ ПОСЛУГ
21.1. Загальні положення про підряд
21.2. Договір побутового підряду
21.3. Договір будівельного підряду
21.4. Підряд на виконання робіт для державних або муніципальних потреб
21.5. Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
21.6. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
21.7. Договір надання послуг
Глава 22. ПЕРЕВЕЗЕННЯ. ТРАНСПОРТНА ЕКСПЕДИЦІЯ
22.1. Договір перевезення вантажу
22.2. Договір перевезення пасажира
22.3. Договір транспортної експедиції
Глава 23. ПОЗИКА І КРЕДИТ
23.1. Договір позики
23.2. Кредитний договір
23.3. Договір товарного кредиту
23.4. Договір комерційного кредиту
Глава 24. БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД. БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК. РОЗРАХУНКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
24.1. Договір банківського вкладу
24.2. Договір банківського рахунку
24.3. Розрахунки платіжними дорученнями та за акредитивом
24.4. Розрахунки по інкасо
24.5. Розрахунки чеками
Глава 25. СТРАХУВАННЯ
25.1. Основні поняття страхового права
25.2. Договір майнового страхування
25.3. Договір особистого страхування
Глава 26. ЗБЕРІГАННЯ
26.1. Поняття договору зберігання
26.2. Права та обов'язки сторін за договором зберігання
Глава 27. ДОРУЧЕННЯ. ДІЇ В чужому інтересі без доручення
27.1. Договір доручення
27.2. Дії в чужому інтересі без доручення
Глава 28. КОМІСІЯ. АГЕНТУВАННЯ
28.1. Договір комісії
28.2. Агентський договір
Глава 29. Просте товариство. Довірче управління майном. КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ
29.1. Договір простого товариства
29.2. Договір довірчого управління майном
29.3. Договір комерційної концесії
Глава 30. Публічна обіцянка нагороди. ПРОВЕДЕННЯ ІГОР І ПАРІ. ПУБЛІЧНИЙ КОНКУРС
30.1. Публічна обіцянка нагороди
30.2. Публічний конкурс
30.3. Проведення ігор і парі
Глава 31. Позадоговірні зобов'язання
31.1. Поняття зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди та умови його виникнення
31.2. Відповідальність за заподіяну шкоду
31.3. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми і недієздатними
31.4. Відповідальність за заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки
31.5. Відшкодування шкоди, заподіяної життю громадянина
31.6. Відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю громадянина
31.7. Зобов'язання внаслідок безпідставного збагачення
Глава 32. АВТОРСЬКЕ ПРАВО
32.1. Об'єкти і суб'єкти авторського права
32.2. Права авторів творів науки, літератури, мистецтва
32.3. Суміжні права: поняття, суб'єкти, зміст, захист
32.4. Авторський договір. Захист авторських і суміжних прав
Глава 33. ПАТЕНТНОЕ ПРАВО
33.1. Винахід: поняття, умови патентоспроможності, об'єкти
33.2. Корисні моделі та промислові зразки: поняття, умови патентоспроможності
33.3. Захист прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки
Глава 34. СПАДКОВЕ ПРАВО
34.1. Поняття спадкування. Основні поняття спадкового права
34.2. Спадкування за заповітом
34.3. Скасування, зміна, тлумачення і виконання заповіту
34.4. Заповідальний відмова і заповідальне покладання
34.5. Спадкування за законом
34.6. Придбання спадщини
34.7. Спадкування окремих видів майна
Цивільне право:
 1. Б.М. Гонгало. ВЧЕННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ - 2010 рік
 2. БІБЛІОТЕКА «СПІВРОЗМОВНИКА» випуск № 1 (8). ПРАВА СПОЖИВАЧІВ. як захиститися від свавілля продавців? - 2008 рік
 3. Чаусскій О.А.. ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО - 480с. - 2007 рік
 4. Рузакова О.А.. Цивільне право / Московська фінансово-промислових академія. - М. -422 с. - 2004
 5. Ємельянов В.І.. Розумність, сумлінність, незлоупотребленіе цивільними правами. - М.: "Лекс-Книга", 160 стор - 2002 рік
 6. Т. Є. Абов. СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА - 2000
 7. М.І. Брагінський. Актуальні проблеми цивільного права. Вип. 2 / Под ред. М.І. Брагінського; Дослідницький центр приватного права. Російська школа приватного права. - 2000
 8. С.С. Алексєєв. Актуальні проблеми цивільного права; Дослідницький центр приватного права. Уральський філія. Російська школа приватного права. Уральське відділення. - М: «Статут». - 318 с. - 2000
 9. Іоффе О.С.. Вибрані праці з цивільного права: З історії цивілістичної думки. Цивільне правове. Критика теорії "господарського права" - 2000
 10. Ільків С.В.. ВСЕ ПРО ПРАВОЧИНИ. М.-СПБ. - 140 СТР. - 2000
 11. М.І. Брагінський. Актуальні питання цивільного права. Дослідницький центр приватного права. Російська школа приватного права. - М.: Видавництво «Статут. 464 с. - 1998
 12. С.П. Гришаєв. Цивільне право: Підручник - М.: МАУП. - 484 с. - 1998
 13. Зенін І.А.. Цивільне та торгове право капіталістичних країн: Навчальний посібник. - М.: Изд-во МГУ. - 192 с. - 1992
 14. О. С. Іоффе .. Зобов'язальне право - 1975
 15. Антимонов Б. С.. Підстави договірної відповідальності соціалістичних організацій. -М.: Юрид. літ. - 176 с. - 1962
 16. Гамбаров Ю. С.. Цивільне право. Загальна частина - C.-Петербург. - 1911
 17. Базанов І.А.. Ідея цього дослідження зародилася у автора при ознайомленні з російським проектом вотчинного статуту 1893 Проект вотчинного статуту цілиться насадити у нас той самий вотчинно-іпотечний режим, який з неоднаковим успіхом давно завоював собі почесне місце в праві наших західних сусідів і який з'явився там результатом складної серії різноманітних факторів. Тим більше це нововведення потребувало у нас в науковому освітленні. Висвітлюючи новинку нашого правотворення, можливо було піти двояким шляхом: або дати чисто догматичне дослідження формального та матеріального іпотечного права, або ж намітити процес його історичної освіти. Перший шлях був би більш легким, так як в даний час на заході зроблено вже не мало спроб такого роду, які могли б допомогти автору у його підприємстві. Але варто було тільки ознайомитися з величезною і строкатою масою теорій, щоб переконатися, що цим шляхом мало чого досягнеш. Теорії діляться на два різко різних табори: романісти не схильні надавати сучасному вотчинно-іпотечному режиму ніякого іншого значення, як тільки чисто формальної системи, що не торкається римської сутності правових організацій новітнього часу; германісти, навпаки, за кожною новинкою новітнього правотворення готові бачити реставрацію німецького правовоззренія , реакцію римському праву. - 1900
 18. page
 19. page

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон