Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економіка праці
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ
Пашуто В.П. Організація, нормування і оплата праці на підприємстві: навчально-практичний посібник / В.П. Пашуто. - М.: КНОРУС. - 320 с. 2005
загрузка...

Розглядаються методичні основи організації праці, процеси його розподілу і кооперації, питання організації, обслуговування, атестації та раціоналізації робочих місць. Аналізуються зміст трудового процесу, методи і прийоми праці. Велика увага приділяється нормуванню праці, зокрема методикою розрахунку норм праці. Описуються системи стимулювання праці. Наводяться численні практичні приклади.

Для студентів, аспірантів і викладачів вузів, а також для економістів, бухгалтерів, менеджерів.