загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економічна теорія
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
Райзберг Б. А. Курс економіки: Підручник / За ред. Б. А. Райзберг. - ИНФРА-М. - 720 с. ISBN 5-86225-387-4 1997
загрузка...

Цей підручник, створений колективом кваліфікованих фахівців під керівництвом відомого вченого-економіста, має на меті викласти читачам економічні уявлення на найсучаснішому рівні, якими можна скористатися на рубежі століть. Книга розрахована на людей, які вивчають економіку, зайнятих бізнесом, практичних фахівців. Вона написана зрозумілою мовою, містить всі розділи сучасної економічної науки і буде цікава як студенту, початківцю або досвідченому бізнесмену, так і маститому викладачеві.

Дж. Ітуелл, М. Мілгейта, П. Ньюмена ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, - М.: ИНФРА-М, 931 c. 2004

«Новий Полгрейв» - саме об'ємне і відоме в світі ен ¬ ціклопедіческое видання з економіки. Його статті написані наи ¬ більш авторитетними економістами з багатьох країн. «Економі ¬ чна теорія» (The World of Economics) містить сто статей про раз ¬ особистих підходах в економічній теорії, її різноманітних додатках, основних дискусійних проблемах. Доступне і просте по викладу видання представить великий інтерес для викладають і вивчають всі розділи сучасної економіч ¬ кою теорії: мікроекономіку, макроекономіку, інституційних ¬ ву економіку, а також її методологію та історію.

А.Г. Грязнова, Т В Чечелеве Економічна теорія: Підручник - М. Видавництво «Іспит». 2005. - 592 с. 2005

Підручник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів і широке коло читачів, які прагнуть отримати поглиблені знання про об'єктивний зміст фундаментальних понять і соціально-економічних явищах, реально існуючих в економічного життя суспільства і визначають життя кожного з нас.

Курс лекцій Курс лекцій - Економічна теорія, Москва 2006
Матеріал з економічної теорії буде корисний як для студента, так і для викладача