загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економічна історія
ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ
Герман Ван дер Bee Історія світової економії!. 1945-1990 (пер. з фр.). - М.: Наука. 413 с. 1994
загрузка...

Що являє собою світ, який нас оточує? Довгий час нам втовкмачували ілюзію про вмираючого капіталізмі. Нині, коли наше суспільство, опинившись на роздоріжжі, болісно вибирає напрямок подальшого руху, особливо необхідне знання справжнього капіталізму, його сучасного стану, проблем і тенденцій розвитку. Задоволенню цієї потреби в чому буде сприяти пропонована читачеві книга відомого бельгійського економіста, якому вдалося створити цілісну картину еволюції світової економіки в післявоєнний час. Вперше опублікована в 1983 р., книга була перекладена на багато мов і завоювала загальне визнання як зразкова робота.

Для читачів, які оволодівають основами бізнесу та роблять перші кроки у сфері підприємництва.

ЮЛІАН Борхардт Економічна історія Німеччини 2000
Кустова Т.Н., Камакін Про . В. Історія економіки: Навчальний посібник / РГАТА.-Рибінськ. - 129 с. 2001

Навчальний посібник охоплює історію світової економіки з первісного періоду до теперішнього часу. Структура посібника відрізняється від усіх виданих з історії економіки підручників і навчальних посібників. У першому разде ¬ ле розглядаються загальні тенденції світового економічного розвитку, в другому - особливості економічного розвитку окремих країн.

Даний посібник розроблено на кафедрі економіки РГАТА і призначений для студентів всіх форм навчання за спеціальностями 060800 - Економіка і управління на підприємстві і 351400 - Прикладна інформатика в економіці

Кольцов У . В. Історія економіки Росії: Навчальний посібник для студентів дистанційної форми навчання. - Хабаровськ: РІЦ ХГАЕП. - 68 с. 2002

У даному навчальному посібнику розглядається історія розвитку основних галузей російської економіки (промисловість, сільське господарство, внутрішня і зовнішня торгівля, фінанси, залізничний транспорт), пріоритетних економічних районів , окремих економічних процесів, економічних інститутів і категорій (господарський механізм, госпрозрахунок, бюджет, гроші, податки, банківський кредит, система управління, ціни) у періоди дії різних економічних моделей: доіндустріальна (феодальна) господарська система, ринкова система господарювання (модель вільного ринку і модель монополістичного ринку), радянська планова господарська система.

Посібник призначений для студентів дистанційної форми навчання.