Головна
загрузка...
Головна >
Екологічні дисципліни >
Екологічний моніторинг
ЗМІСТ:
Л.Н. Бельдеева. Екологічний моніторинг: Навчальний посібник. / АлтГТУ ім. И.И.Ползунова. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ.122 с., 1999
загрузка...
Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 320700 "Охорона навколишнього природного середовища". У посібнику викладено відомості з організації систем екологічного моніторингу, розглянуто особливості моніторингу у зв'язку з просторовими масштабами, природними середовищами та екосистемами, даються уявлення про сучасні методи екологічного моніторингу.
1. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ
Характер природних і антропогенних змін в природі
1.1. Роль міжнародних організацій у створенні системи екологічного моніторингу
1.2. Основні цілі та завдання екологічного моніторингу
1.1. Класифікація систем моніторингу антропогенних змін стану природного середовища
1.1. Універсальна схема системи моніторингу
1.1.1. Спостереження в системі моніторингу
1.1.2. Визначення пріоритетів при організації систем моніторингу. Пріоритетні забруднювачі
1.5.3. Оцінка антропогенних змін стану біосфери
1.5.4. Методи оцінки стану навколишнього середовища
1.5.3. Ландшафтно-екологічний підхід в оцінці стану навколишнього середовища
1.5.3. Система індикаторів / індексів якості навколишнього середовища
Класифікація індикаторів / індексів якості навколишнього середовища
1.5.3. Оцінка екологічної обстановки території для виявлення зон надзвичайної ситуації та екологічного лиха
1.5.3. Прогноз і оцінка прогнозованого стану навколишнього середовища
1.5.3. Регулювання якості середовища
1.6. Принципи побудови моніторингових систем реального часу
2. ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ У ЗВ'ЯЗКУ З просторовими масштабах
Глобальна система моніторингу навколишнього середовища
2.1. Система фонового моніторингу забруднення природного середовища
Організація фонових спостережень
2.1.1. Біосферні заповідники
2.1. Національні та регіональні системи моніторингу
Організація спостереження і контролю за забрудненням природного середовища за кордоном / 15 /
2.1.1. Організація спостереження і контролю за забрудненням природного середовища в Росії
Федеральний рівень. ЕГСЕМ
I. Цілі, завдання та функції ЕГСЕМ
I. Структура ЕГСЕМ
I. Функціонування ЕГСЕМ
2.З.2.2. Інформаційно-аналітичні центри екологічного моніторингу
2.З.2.З. Територіальний рівень. Організація єдиної територіальної державної системи екологічного моніторингу (АТСЕМ) в Алтайському краї
II. Структура АТСЕМ -
Основні принципи організації та функціонування АТСЕМ
2.2. Імпактних моніторинг
3. СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПРИРОДНИХ СЕРЕДОВИЩ І ЕКОСИСТЕМ
3.1. Моніторинг атмосфери
Основні завдання та зміст моніторингу забруднення атмосфери
3.1.2. Автоматизовані системи контролю забруднення повітря
3.2. Моніторинг гідросфери
3.2.1. Основні завдання та зміст моніторингу забруднення поверхневих вод в Російській Федерації
3.2.1. Автоматизовані системи контролю якості поверхневих вод
3.3. Моніторинг земель
3.2. Моніторинг геологічного середовища
3.5. Моніторинг забруднення снігового покриву
4. МЕТОДИ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ
Дистанційні методи моніторингу
4.1. Біологічні методи моніторингу
4.2.1. Екологічні основи біоіндикації
4.2.1. Антропогенні фактори, що викликають у організмів стрес
4.2.1. Рівні біоіндикації відповідно до організаційного рівня біологічних систем
4.2.2. Основні принципи застосування біоіндикації
4.2.3. Биоиндикация забруднення повітря
4.2.4. Биоиндикация забруднення грунту
4.2.1. Биоиндикация забруднення берегових і водних екосистем
4.1. Санітарно-хімічний аналіз забруднюючих речовин у навколишньому середовищі
4.3.1. Відбір проб
4.3.1. Пробопідготовка
4.3.2. Методи вимірювання контрольованого параметра
4.3.3. Обробка та зберігання результатів
4.3.1. Особливості аналізу слідових кількостей забруднюючих речовин
Екологічний моніторинг: