загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Бренд-менеджмент
БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ
Ю. В. ГУСАРОВ Менеджмент реклами: Учеб. посібник - М,: ЗАТ «Видавництво« Економіка ». - 527с. 2007
загрузка...

У сучасній, в тому числі інтерактивної, формі висвітлюється широке коло питань теорії та практики рекламної справи, розглядається історія реклами і описується її методологія (з урахуванням багатющого теоретичного і практичного досвіду російських і зарубіжних вчених і фахівців з реклами).

Представлена ??взаємозв'язок рекламної діяльності з сучасними проблемами менеджменту та маркетингу, науково-технічного прогресу, інституційними складовими розвитку суспільства і економічною динамікою. Дано практичні рекомендації щодо складання рекламних звернень, проведення консалтингу в сфері реклами; проаналізовано специфіку використання рекламних засобів у процесі формування фірмового стилю організацій, при функціонуванні виставок і ярмарків; розглянуті соціальні та правові аспекти рекламної діяльності. Велику увагу приділено проблемам підвищення результативності та ефективності реклами, розвитку організаційних структур в цій сфері діяльності. З метою перевірки та закріплення знань дано тести.

Для викладачів, аспірантів, студентів, які вивчають дисципліни: «Рекламний менеджмент», «Теорія і практика реклами», «Паблік рілейшнз», «Маркетинг», а так само для науковців і фахівців.

Кевін Лейн Келлер Стратегічний бренд-менеджмент створення, оцінка та управління марочним капіталом, 2-е видання Пер з англ - М Видавничий лом "Вільямові", 704 с . мул - Парал гіт англ. 2005

Посібник призначений для широкого кола читачів: студентів, що прагнуть отримати додаткові знання про базові прин ¬ ципах брендингу, ознайомитися з класичними та сучасними теоріями, ситуаціями їх застосування;

- менеджерів і аналітиків, які цікавляться впливом короткострокових марці ¬ маркетингового вирішенні на розвиток марки в майбутньому;

- вищого керівництва фірм, зацікавленого в постійній і послідовно ¬ тельной підтримки марки для збереження довіри споживачів і оптималь ¬ ності асортименту товарів нліуслут фірми;

- всі * маркетологів, які прагнуть удосконалити стратегію і тактику мар ¬ кетингу за допомогою нових ідей.

Матеріал книги корисний для будь-яких комерційних чи некомерційних організує ¬ ций - будь то мале підприємство, Міжнародний фонд дикої природи або круп ¬ ва корпорація, У ній наводяться прнмгри з практики брендингу в різних країнах і галузях економіки; розглянуті особливості брендингу промислових і високотсхнологічн их товарів у сфері послуг, роздрібній торгівлі та малому бізнесі.

Семенов Б. Д Рекламний менеджмент: навчальний посібник. - 2-е вид. - М.: Інформаційно-впроваджувальний центр «Маркетинг». - 272 с. 2001

У навчальному посібнику розкривається роль реклами на сучасному етапі ринкової економіки, розглядаються історія виникнення та розвитку, поняття і класифікація, засоби поширення реклами, функції рекламного менеджменту, структура взаємовідносин «рекламодавець - рекламна агенція», особливості стратегічного менеджменту в рекламному бізнесі та ін

Для викладачів і студентів економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу та управління, керівників і фахівців рекламних агентств, менеджерів-рекламістів і маркетологів підприємств, фірм, корпорацій.