Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних навчань / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Міжнародне право
ЗМІСТ:
Бекяшев К.А, Л. П. Ануфрієва, Устинов . Міжнародне публічне право: навч. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект. - 784 с., 2005
загрузка...

У підручнику, підготовленому відповідно до програми МГЮА, висвітлені поняття, предмет, система, принципи і джерела міжнародного публічного права; викладені основні галузі, такі як міжнародне морське, повітряне, космічне, екологічне праіо. Грунтовно дано правові основи діяльності ООН та інших міжнародних організацій. Велика увага приділена аналізу міжнародних процесуальних норм.

Підручник підготовлений на основі вивчення міжнародних конвенцій, статутів міжнародних організацій, законодавства Російської Федерації. У ньому представлені теоретичні погляди щодо основних проблем міжнародного права.

Для студентів, аспірантів / в і викладачів юридичних вузів, а також практичних працівників, пов'язаних із зовнішньою політикою та міжнародними відносинами.

ПЕРЕДМОВА
ГЛАВА I. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
§ 1. Поняття міжнародного публічного права
§ 2. Джерела міжнародного права
Загальні положення.
1. Основні джерела міжнародного права
2. Похідні джерела міжнародного права
3. Допоміжні джерела міжнародного права
§ 3. Правотворчість в міжнародному праві
Поняття міжнародно-правової норми.
Договірна норма.
Міжнародно-правовий звичай.
Інші способи створення норм міжнародного права.
§ 4. Кодифікація і прогресивний розвиток міжнародного публічного права
Поняття кодифікації
Короткі підсумки офіційної кодифікації
Кодифікація міжнародного права на неофіційному рівні.
§ 5. Зовнішня політика Російської Федерації та міжнародне право
ГЛАВА II. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
§ 1. Виникнення міжнародного права і періодизація його історії
§ 2. Міжнародне право періоду Стародавнього світу
§ 3. Міжнародне право Середніх століть
§ 4. Класичне міжнародне право
§ 5. Міжнародне право XX-XXI ст.
§ 6. Міжнародно-правова наука в Росії до 1917 р.
§ 7. Міжнародно-правова наука російського зарубіжжя (1918-1939 рр..)
ГЛАВА III. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
§ 1. Поняття та класифікація основних принципів сучасного міжнародного права
§ 2. Правовий зміст основних принципів сучасного міжнародного права
Принцип суверенної рівності держав
Принцип невтручання у внутрішні справи держав
Принцип суверенітету
Принцип територіальної цілісності держав
Принцип непорушності державних кордонів
Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань
Принцип заборони застосування сили або загрози силою
Становлення принципу поваги прав і яосновних свобод людини
Принцип мирного вирішення міжнародних суперечок
Принцип співробітництва держав, так само як і принцип мирного
Принцип рівноправності і самовизначення народів і націй
ГЛАВА IV. ВЗАЄМОДІЯ міжнародного і внутрішньодержавного права
§ 1. Теоретичні основи співвідношення та взаємодії міжнародного та національного права
§ 2. Вплив внутрішньодержавного права на формування та здійснення норм міжнародного права
§ 3. Вплив міжнародного права на формування, функціонування і розвиток внутрішньодержавного права
§ 4. Акти міжнародних організацій
§ 5. Юридичні форми узгодження систем міжнародного і національного права
ГЛАВА V. СУБ'ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА. ПРАВОНАСТУПНИЦТВО
§ 1. Поняття суб'єкта міжнародного права
§ 2. Держави - основні суб'єкти міжнародного права
§ 3. Міжнародна правосуб'єктність народів і націй
§ 4. Правосуб'єктність міжнародних організацій
§ 5. Міжнародна правосуб'єктність державно-подібних утворень
§ 6. До питання про міжнародну правосуб'єктність індивіда
§ 7. Міжнародно-правове визнання
Визнання держав.
Визнання уряду.
Визнання національно-визвольного руху.
§ 8. Міжнародне правонаступництво держав
Правонаступництво держав щодо міжнародних договорів.
Правонаступництво стосовно державної власності.
Правонаступництво щодо державних архівів.
Правонаступництво щодо державних боргів.
Правонаступництво держав щодо громадянства фізичних осіб.
ГЛАВА VI. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ
§ 1. Поняття міжнародного спору
§ 2. Міжнародно-правові засоби вирішення спорів (конфліктів)
Міжнародні слідчі комісії.
Комісії з примирення.
Добрі послуги і посередництво.
Международньш третейський суд.
Міжнародні судові органи.
Міжнародний трибунал з морського права.
§ 3. Процедура вирішення спорів в ООН
Міжнародний суд
§ 4. Вирішення спорів в рамках ОБСЄ
Суд ОБСЄ з примирення і арбітражу
§ 5. Вирішення спорів в рамках СНД
ГЛАВА VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
§ 1. Поняття міжнародно-правової відповідальності
§ 2. Міжнародно-правова відповідальність суб'єктів за дії своїх органів і посадових осіб
§ 3. Відповідальність держави у зв'язку з діянням іншої держави
§ 4. Види і форми міжнародно-правової відповідальності держав
§ 5. Обставини, що виключають відповідальність держав
§ 6. Відповідальність міжнародних організацій
§ 7. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб
ГЛАВАУШ. ПРАВО міжнароднихдоговорів
§ 1. Право договорів, його джерела та кодифікація
§ 2. Правоздатність укладати договори.
§ 3. Укладання договорів
§ 4. Форма і структура договорів
§ 5. Дії договору
§ 6. Тлумачення договору
Основні принципи тлумачення.
Умови і наслідки недійсності договорів.
§ 8. Припинення і призупинення дії договору
§ 9. Вплив війни на договори
§ 10. Росія і міжнародні договори
ГЛАВА IX. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ
§ 1. Загальні положення
§ 2. Населення і громадянство в міжнародному праві
§ 3. Придбання і втрата громадянства. Подвійне громадянство
§ 4. Іноземці, біженці, вимушені переселенці. Право притулку
§ 5. Основні міжнародні документи в галузі прав і свобод людини
§ 6. Міжнародно-правовий захист трудових прав
§ 7. ООН та охорона прав людини
§ 8. Захист прав і свобод людини в рамках Ради Європи
§ 9. Російська Федерація і охорона прав людини
ГЛАВА X. права зовнішніх зносин
§ 1. Міжнародні відносини, зовнішня політика і дипломатія
§ 2. Право зовнішніх зносин: поняття, джерела, принципи
§ 3. Право внутрішньодержавних органів зовнішніх зносин
§ 4. Дипломатичне право
§ 5. Дипломатичне представництво
§ 6. Дипломатичні імунітети і привілеї
§ 7. Постійні представництва держав при міжнародних організаціях
§ 8. Спеціальні місії і делегації
§ 9. Дипломатичний протокол і дипломатичний церемоніал
§ 10. Консульське право
§ 11. Право зовнішніх зносин і Російська Федерація
ГЛАВА XI. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
§ 1. Коротка історія створення міжнародних організацій
§ 2. Поняття і класифікація міжнародних організацій
1. Створення відповідно до міжнародним правом.
2. Установа на основі міжнародного договору.
3. Здійснення співробітництва у конкретних галузях діяльності.
4. Наявність відповідної організаційної структури.
5. Наявність прав і обов'язків організації.
6. Самостійні міжнародні права і обов'язки організації.
§ 3. Правосуб'єктність міжнародних організацій
1. Визнання якості міжнародної особистості з боку суб'єктів міжнародного права.
2. Наявність відокремлених прав та обов'язків.
3. Право на вільне виконання своїх функцій.
4. Право на укладення договорів.
5. Участь у створенні норм міжнародного права.
6. Право мати привілеями та імунітетами.
7. Право на забезпечення виконання норм міжнародного права.
8. Міжнародно-правова відповідальність.
§ 4. Членство в міжнародних організаціях
§ 5. Міжнародні економічні, військові та політичні організації1
§ 6. Міжнародні кредитні, валютно-фінансові і торгові організації
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)
Міжнародний валютний фонд (МВФ)
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР)
Всесвітня торгова організація (ВТО)
§ 7. Міжнародні морські і авіаційні організації1
Міжнародна організація морського супутникового зв'язку (ІНМАРСАТ).
Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).
Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА).
Міждержавний авіаційний комітет (МАК)
§ 8. Міжнародні організації в галузі науки, культури та охорони здоров'я '
§ 9. Міжнародні неурядові організації
§ 10. Міжнародні конференції
ГЛАВА XII. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЇ І ЇЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ УСТАНОВИ
§ 1. Коротка історія створення ООН
§ 2. Правовий статус ООН
§ 3. Генеральна Асамблея ООН
§ 4. Рада Безпеки ООН
§ 5. Економічна і Соціальна рада ООН
§ 6. Рада по опіці.
§ 7. Допоміжні органи ООН
Комісія ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ).
Комісія міжнародного права (КМП).
Університет ООН (УООН).
§ 8. Правовий статус спеціалізованих установ ООН
ГЛАВА XIII. СПІВДРУЖНІСТЬ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ
§ 1. СНД: освіта, установчі документи, цілі, принципи
§ 2. Міжнародно-правовий статус СНД
§ 3. Органи СНД
§ 4. Військово-політичне співробітництво держав
§ 5. Економічна інтеграція в рамках СНД
§ 6. Діяльність СНД у гуманітарній, правовій та антикримінальної областях
§ 7. Перспективи розвитку СНД
ГЛАВА XIV. ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ
§ 1. Право міжнародної безпеки: поняття та принципи
§ 2. Види міжнародної безпеки
§ 3. Роззброєння та міжнародна безпека
§ 4. Російсько-американські угоди з обмеження озброєнь
§ 5. Запобігання незаконному розповсюдженню технологій, науково-технічної інформації та послуг, які можуть бути використані при створенні зброї масового знищення, засобів її доставки
§ 6. Міжнародна безпека і національна безпека Російської Федерації
ГЛАВА XV. МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО
§ 1. Поняття міжнародного економічного права
§ 2. Суб'єкти міжнародного економічного права
§ 3. Джерела, цілі та принципи міжнародного економічного права
§ 4. Вирішення міжнародних економічних суперечок
§ 5. Міжнародне торгове право
§ 6. Міжнародне фінансове право
§ 7. Міжнародне інвестиційне право
 § 8. Міжнародне транспортне право
 ГЛАВА XVI. ТЕРИТОРІЯ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
 § 1. Поняття території та її види
 § 2. Правова природа державної території
 § 3. Виникнення державної території і можливість територіальних змін на сучасному етапі
 § 4. Демілітаризація і нейтралізація територій
 § 5. Державні кордони
 Зміна государственньгх кордонів.
 § 6. Багатонаціональні та міжнародні річки
 § 7. Правовий режим транскордонних водотоків та міжнародних озер
 § 8. Міжнародно-правовий статус і режим Арктики
 § 9. Міжнародно-правовий статус та режим використання просторів і ресурсів Антарктики
 § 10. Міжнародно-правовий режим архіпелагу Шпіцберген
 ГЛАВА XVII. МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО
 § 1. Поняття міжнародного морського права і його принципи
 § 2. Кодифікація і прогресивний розвиток міжнародного морського права
 Конвенція про континентальний шельф.
 Конвенція про рибальство й охорону живих ресурсів відкритого моря.
 Факультативний протокол
 Забезпечення виконання норм, які визначають режим відкритого моря.
 § 3. Поняття морських просторів
 § 4. Поняття і режим відкритого моря
 Охорона живих ресурсів відкритого моря та управління ними.
 Кримінальна і цивільна юрисдикція у відкритому морі.
 Незаконна торгівля наркотиками чи психотропними речовинами.
 Несанкціоноване мовлення з відкритого моря.
 § 5. Поняття і режим континентального шельфу
 Правовий режим використання ресурсів континентального шельфу.
 Зони безпеки навколо споруд та установок на шельфі.
 § 6. Поняття і режим територіального моря
 § 7. Поняття і режим спеціальних зон
 § 8. Поняття і режим виняткової економічної зони
 § 9. Поняття і режим внутрішніх (морських) вод
 § 10. Правовий режим портів та їх акваторій
 § 11. Міжнародно-правовий режим замкнутих або напівзамкнутих морів
 § 12. Поняття та правовий режим міжнародних проток
 § 13. Правовий режим міжнародних каналів
 § 14. Правовий статус морського дна за межами континентального шельфу
 Правовий режим освоєння ресурсів морського дна.
 § 15. Міжнародно-правовий режим наукових досліджень Світового океану
 § 16. Правова охорона Світового океану від забруднення
 § 17. Правовий режим прибережних вод Російської Федерації
 Правовий режим виключної економічної зони Російської Федерації.
 ГЛАВАХУШ. МІЖНАРОДНЕ ПОВІТРЯНЕ ПРАВО
 § 1. Поняття, принципи і джерела міжнародного повітряного права
 § 2. Правове регулювання міжнародних комерційних воздушньгх повідомлень
 § 3. Роль міжнародних організацій в регулюванні діяльності міжнародної цивільної авіації
 ГЛАВАХТХ. МІЖНАРОДНЕ КОСМІЧНЕ ПРАВО
 § 1. Становлення міжнародного космічного права
 § 2. Поняття і джерела міжнародного космічного права
 § 3. Об'єкт міжнародного космічного права
 § 4. Суб'єкти міжнародного космічного права
 § 5. Правовий режим космічного простору, природних небесних тіл, космічних об'єктів і космонавтів Імперативні норми, що визначають співробітництво в космосі.
 Принцип запобігання
 Правовий режим космічних об'єктів.
 Правовий статус космонавтів.
 § 6. Міжнародно-правова відповідальність у зв'язку з діяльністю в космічному просторі
 ГЛАВА XX. МІЖНАРОДНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
 § 1. Поняття і становлення міжнародного кримінального права
 § 2. Співробітництво держав у боротьбі зі злочинністю. Підстави притягнення фізичної особи до кримінальної відповідальності
 § 3. Окремі види кримінальних злочинів міжнародного характеру і співробітництво держав для їх припинення
 Рабство, работоргівля й інші форми торгівлі людьми.
 Підробка грошових знаків (фальшивомонетництво)
 Незаконний обіг наркотичних і психотропних речовин.
 Піратство і незаконні акти проти морського судноплавства.
 Злочини, вчинені на борту повітряного судна.
 Незаконне захоплення і використання ядерного матеріалу
 Тероризм.
 Легалізація злочинний доходів.
 § 4. Співробітництво держав у боротьбі з кримінальними злочинами міжнародного характеру в рамках міжнародних організацій
 ГЛАВА XXI. МІЖНАРОДНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО
 § 1. Необхідність міжнародного співробітництва з питань охорони навколишнього середовища
 § 2. Принципи і джерела міжнародного екологічного права
 § 3. Охорона навколишнього середовища та сталий розвиток
 § 4. Міжнародні організації та охорона навколишнього середовища
 Європейський союз.
 § 5. Світовий океан як об'єкт міжнародно-правової охорони
 § 6. Захист навколишнього середовища від радіоактивного зараження
 § 7. Охорона тваринного світу
 § 8. Охорона рослинного світу
 § 9. Охорона атмосферного повітря
 § 10. Охорона біологічного різноманіття
 § 11. Охорона навколишнього середовища в період війни і збройних конфліктів
 § 12. Міжнародно-правові питання оцінки впливу на навколишнє середовище в транскордонному просторі
 § 13. СНД та охорона навколишнього середовища
 § 14. Російська Федерація та охорона навколишнього середовища
 ГЛАВА XXII. Міжнародного гуманітарного права
 § 1. Міжнародне гуманітарне право: поняття, джерела, принципи та предмет регулювання Поняття та особливості міжнародного гуманітарного права.
 Принципи міжнародного гуманітарного права 1.
 § 2. Військові дії: початок, територія, учасники, методи і засоби, закінчення Початок військових дій та його правові наслідки.
 § 3. Нейтралітет у війні
 § 4. Захист жертв війни. Охорона культурних цінностей
 § 5. Відповідальність у міжнародному гуманітарному праві
 § 6. Міжнародне гуманітарне право і Російська Федерація
 ГЛАВА XXIII. Міжнародно-правові основи БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ
 § 1. Тероризм: поняття і види
 § 2. Міжнародно-правові основи боротьби з тероризмом
 § 3. Діяльність універсальних міжнародних структур по боротьбі з тероризмом
 § 4. Регіональні міжнародні організації в боротьбі з тероризмом
 § 5. Співдружність Незалежних Держав у боротьбі з тероризмом
 § 6. Російська Федерація: боротьба з тероризмом, двостороннє співробітництво
 ГЛАВА XXIV. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІНШИХ ОБЛАСТЯХ
 § 1. Міжнародне співробітництво в галузі мирного використання атомної енергії
 § 2 Міжнародне співробітництво в галузі використання атомної енергії
 § 3. Міжнародне співробітництво у військово-технічній області
 § 4. Міжнародне співробітництво в галузі туризму
 § 5. Міжнародне співробітництво в галузі митної справи
 § 6. Міжнародне співробітництво в галузі морського рибальства
 § 7. Міжнародне співробітництво в галузі гідрометеорології
 § 8. Міжнародне співробітництво з питань вищої освіти
 Універсальні договори.
 Регіональні договори.
 Міжнародні організації.
 Двосторонні договори.
 ГЛАВА XXV. МІЖНАРОДНЕ процесуальне право
 § 1. Поняття міжнародного процесуального права
 § 2. Процесуальні норми у міжнародних договорах
 § 3. Діяльність міжнародних судових установ
 § 4. Дія міжнародних процесуальних норм в Російській Федерації
 Міжнародне право:
 1. page
 2. page
 3. page
 4. page
 5. page
 6. page
 7. page
 8. page
 9. page
 10. page
 11. page
 12. page
 13. page
 14. page
 15. page
 16. page
 17. page
 18. page
 19. page
 20. page