Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Авторське право
ЗМІСТ:
Крашенинников П.В.. Авторські та суміжні з ними права. Постатейний коментар глав 70 і 71 ЦК РФ.М.: Статут. - 480 с. , 2010
загрузка...
У цьому виданні пропонується постатейний коментар до глав 70 і 71 частини четвертої Цивільного кодексу Російської Федерації (станом на 1 лютого 2010 р.). У коментарі розглядаються як авторські, так і суміжні з ними права, у тому числі права на виконання, на фонограму, право організацій ефірного та кабельного мовлення і т.п. У роботі аналізуються акти цивільного законодавства, законодавства про ЗМІ та інші нормативні акти, а також судова практика. Видання призначене для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів, суддів, адвокатів, співробітників юридичних служб організацій, авторів, виконавців та інших творчих громадян.
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Глава 70. АВТОРСЬКЕ ПРАВО
Стаття 1255. Авторські права
Стаття 1256. Дія виключного права на твори науки, літератури і мистецтва на території Російської Федерації
Стаття 1257. Автор твору
Стаття 1258. Співавторство
Стаття 1259. Об'єкти авторських прав
Стаття 1260. Переклади, інші похідні твори. Складові твори
Стаття 1261. Програми для ЕОМ
Стаття 1262. Державна реєстрація програм для ЕОМ і баз даних
Стаття 1263. Аудіовізуальний твір
Стаття 1264. Проекти офіційних документів, символів і знаків
Стаття 1265. Право авторства і право автора на ім'я
Стаття 1266. Право на недоторканність твору й захист твору від спотворень
Стаття 1267. Охорона авторства, імені автора і недоторканності твору після смерті автора
Стаття 1268. Право на оприлюднення твору
Стаття 1269. Право на відгук
Стаття 1270. Виключне право на твір
Стаття 1271. Знак охорони авторського права
Стаття 1272. Поширення оригіналу або примірників опублікованого твору
Стаття 1273. Вільне відтворення твору в особистих цілях
Стаття 1274. Вільне використання твору в інформаційних, наукових, навчальних і культурних цілях
Стаття 1275. Вільне використання твору шляхом репродукування
Стаття 1276. Вільне використання твору, що постійно знаходиться в місці, відкритому для вільного відвідування
Стаття 1277. Вільне публічне виконання музичного твору
Стаття 1278. Вільне відтворення твору для цілей правозастосування
Стаття 1279. Вільна запис твору організацією ефірного мовлення в цілях короткострокового користування
Стаття 1280. Вільне відтворення програм для ЕОМ і баз даних. Декомпіляція програм для ЕОМ
Стаття 1281. Термін дії виключного права на твір
Стаття 1282. Перехід твори у суспільне надбання
Стаття 1283. Перехід виключного права на твір у спадок
Стаття 1284. Звернення стягнення на виключне право на твір і на право використання твору за ліцензією
Стаття 1285. Договір про відчуження виключного права на твір
Стаття 1286. Ліцензійний договір про надання права використання твору
Стаття 1287. Особливі умови видавничого ліцензійного договору
Стаття 1288. Договір авторського замовлення
Стаття 1289. Термін виконання договору авторського замовлення
Стаття 1290. Відповідальність за договорами, що укладаються автором твору
Стаття 1291. Відчуження оригіналу твору та виключне право на твір
Стаття 1292. Право доступу
Стаття 1293. Право слідування
Стаття 1294. Права автора твору архітектури, містобудування чи садово-паркового мистецтва
Стаття 1295. Службовий твір
Стаття 1296. Програми для ЕОМ і бази даних, створені за замовленням
Стаття 1297. Програми для ЕОМ і бази даних, створені при виконанні робіт за договором
Стаття 1298. Твори науки, літератури і мистецтва, створені за державним або муніципального контракту
Стаття 1299. Технічні засоби захисту авторських прав
Стаття 1300. Інформація про авторське право
Стаття 1301. Відповідальність за порушення виключного права на твір
Стаття 1302. Забезпечення позову у справах про порушення авторських прав
Глава 71. ПРАВА, СУМІЖНІ З АВТОРСЬКИМИ § 1. Загальні положення
Стаття 1303. Основні положення
Стаття 1304. Об'єкти суміжних прав
Стаття 1305. Знак правової охорони суміжних прав
Стаття 1306. Використання об'єктів суміжних прав без згоди правовласника та без виплати винагороди
Стаття 1307. Договір про відчуження виключного права на об'єкт суміжних прав
Стаття 1308. Ліцензійний договір про надання права використання об'єкта суміжних прав
Стаття 1309. Технічні засоби захисту суміжних прав
Стаття 1310. Інформація про суміжному праві
Стаття 1311. Відповідальність за порушення виключного права на об'єкт суміжних прав
Стаття 1312. Забезпечення позову у справах про порушення суміжних прав
§ 2. Права на виконання
Стаття 1313. Виконавець
Стаття 1314. Суміжні права на спільне виконання
Стаття 1315. Права виконавця
Стаття 1316. Охорона авторства, імені виконавця та недоторканності виконання після смерті виконавця
Стаття 1317. Виключне право на виконання
Стаття 1318. Термін дії виключного права на виконання, перехід цього права у спадок і перехід виконання в суспільне надбання
Стаття 1319. Звернення стягнення на виключне право на виконання та на право використання виконання за ліцензією
Стаття 1320. Виконання, створений у порядку виконання службового завдання
Стаття 1321. Дія виключного права на виконання на території Російської Федерації
§ 3. Право на фонограму
Стаття 1322. Виробник фонограми
Стаття 1323. Права виробника фонограми
Стаття 1324. Виключне право на фонограму
Стаття 1325. Поширення оригіналу або примірників опублікованої фонограми
Стаття 1326. Використання фонограми, опублікованої в комерційних цілях
Стаття 1327. Термін дії виключного права на фонограму, перехід цього права до правонаступників і перехід фонограми в суспільне надбання
Стаття 1328. Дія виключного права на фонограму на території Російської Федерації
§ 4. Право організацій ефірного та кабельного мовлення
Стаття 1329. Організація ефірного або кабельного мовлення
Стаття 1330. Виключне право на повідомлення радіо-чи телепередач
Стаття 1331. Термін дії виключного права на повідомлення радіо-чи телепередачі, перехід цього права до правонаступників і перехід повідомлення радіо-чи телепередачі в суспільне надбання
Стаття 1332. Дія виключного права на повідомлення радіо-чи телепередачі на території Російської Федерації
§ 5. Право виробника бази даних
Стаття 1333. Виробник бази даних
Стаття 1334. Виключне право виробника бази даних
Стаття 1335. Термін дії виключного права виробника бази даних
Стаття 1336. Дія виключного права виробника бази даних на території Російської Федерації
§ 6. Право публікатора на твір науки, літератури чи мистецтва
Стаття 1337. Публікатор
Стаття 1338. Права публікатора
Стаття 1339. Виключне право публікатора на твір
Стаття 1340. Термін дії виключного права публікатора на твір
Стаття 1341. Дія виключного права публікатора на твір на території Російської Федерації
Стаття 1342. Дострокове припинення виключного права публікатора на твір
Стаття 1343. Відчуження оригіналу твору та виключне право публікатора на твір
Стаття 1344. Поширення оригіналу або примірників твору, що охороняється виключним правом публікатора
Авторське право:
  1. І. В. Свєчникова. Авторське право. Видавництво: Дашков і Ко. 208 стр. - 2009 рік
  2. М.А. НЕВСЬКА, Е.Е. СУХАРЄВ, Е.Н. ТАРАСОВА. Авторське право у видавничому бізнесі та ЗМІ. - 2008 рік