Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних навчань / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Аграрне право
ЗМІСТ:
Завражнов М.Л. . Аграрне право. Конспект лекцій. М.:. - 160 с. , 2007
загрузка...
Конспект лекцій, складений відповідно в Державним освітнім стандартом вищої освіти, допоможе систематизувати отримані раніше знання і успішно скласти іспит або залік з дисципліни «Аграрне право». Видання призначене для студентів, викладачів та аспірантів юридичних вузів і факультетів.
ЛЕКЦІЯ № 1. Поняття, предмет, метод, система і принципи аграрного права
1. Поняття і предмет аграрного права
2. Метод аграрного права
3. Система аграрного права
4. Принципи аграрного права
ЛЕКЦІЯ № 2. Джерела аграрного права
1. Класифікація джерел аграрного права
2. Конституція РФ як джерело аграрного права
3. Уніфіковані і диференційовані нормативно-правові акти аграрного законодавства
ЛЕКЦІЯ № 3. Сільськогосподарський кооператив
1. Поняття і форми сільськогосподарського кооперативу
2. Спілки (асоціації) кооперативів
3. Правомочності кооперативу
ЛЕКЦІЯ № 4. Освіта кооперативу
1. Порядок утворення кооперативу
2. Державна реєстрація кооперативу
3. Держава та кооперативи
4. Освіта кооперативів при реорганізації сільськогосподарських організацій
ЛЕКЦІЯ № 5. Майно кооперативу
1. Джерела формування майна кооперативу
2. Пайові внески членів кооперативу
3. Розподіл прибутку і збитків кооперативу
4. Майнова відповідальність кооперативу
ЛЕКЦІЯ № 6. Органи управління кооперативом
1. Структура органів управління кооперативом
2. Повноваження загальних зборів кооперативу
3. Збори уповноважених
4. Правління кооперативу і його повноваження
5. Відповідальність членів правління кооперативу
6. Повноваження наглядової ради кооперативу
ЛЕКЦІЯ № 7. Селянські (фермерські) господарства
1. Поняття селянського (фермерського) господарства
2. Склад селянського господарства
3. Нормативно-правові основи організації та діяльності селянських (фермерських) господарств
4. Правовий режим майна селянського (фермерського) господарства
5. Порядок надання земельних ділянок для створення фермерського господарства та здійснення його діяльності
6. Члени фермерського господарства. Глава фермерського господарства
7. Діяльність фермерського господарства
8. Припинення діяльності селянських господарств
ЛЕКЦІЯ № 8. Реорганізація і ліквідації кооперативу
1. Реорганізація кооперативу
2. Ліквідація кооперативу
3. Порядок ліквідації кооперативу
4. Закінчення ліквідації кооперативу
ЛЕКЦІЯ № 9. Державне регулювання агропромислового виробництва в Російській Федерації
1. Поняття і зміст державного регулювання агропромислового виробництва
2. Методи і форми державного регулювання сільського господарства та управління агропромисловим комплексом
3. Міністерство сільського господарства, як федеральний орган виконавчої влади, який здійснює повноваження в галузі управління сільським господарством
4. Россільгоспнагляд як орган, що здійснює державний контроль у сфері сільського господарства.
Аграрне право:
  1. Боголюбов С.А., Бринчук М.М., Ведишева Н.О.. Аграрне право - підручник. Видавництво: Проспект, 432 c. - 2011 рік
  2. О. О. погріб. Аграрне право України - К.: Істина - 2006