Головна
загрузка...
Event -менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика по менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Адміністративний менеджмент
ЗМІСТ:
Адміністративний менеджмент. Лекції., 2011
загрузка...
Основні поняття та визначення адміністративного менеджменту в короткому конспекті лекцій.
Глава I. Виникнення і розвиток теорії адміністрації
1.1. Соціальний підхід до вивчення історії адміністративного менеджменту
1.2. Виникнення адміністративного управління. Теорія адміністрації Файоля
1.3. Розвиток ідей Файоля в працях його послідовників
1.4. Сучасна концепція адміністративного менеджменту
Глава II. Закони управління
2.1. Поняття і види законів управління
2.2. Зміст і сутність загальних законів управління
2.3. Приватні закони управління
2.4. Спеціальні закони управління
Глава III. Принципи адміністративного управління
3.1. Соціально-економічна сутність принципів управління
3.2. Загальні принципи управління
3.3. Приватні принципи управління
3.4. Спеціальні принципи управління
Глава IV. Функції адміністративного менеджменту
4.1. Природа і склад функцій адміністративного менеджменту
4.2. Характеристика послідовних функцій адміністративного менеджменту 4.2.1. Адміністративний маркетинг
4.2.2. Планування в системі адміністративного менеджменту
4.2.3. Адміністративно-організаційна функція менеджменту
4.2.4. Мотивація як функція адміністративного менеджменту
4.2.5. Регулювання
4.2.6. Адміністративний контроль
4.2.8. Оцінка ефективності адміністрування
4.3. Безперервні функції адміністративного менеджменту 4.3.1. Прийняття та реалізація управлінських рішень
4.3.2. Управління конфліктами і стресами
Глава V. Методи адміністративного менеджменту
5.1. Поняття і види методів адміністративного менеджменту
5.2. Організаційно-розпорядчі методи управління
5.3. Адміністративно-розпорядчі методи управління
Глава VI. Проектування та створення організацій
6.1. Поняття основні етапи організаційного проектування
6.2. Визначення місії і ланцюгів організації
6.3. Вибір правової форми організації
6.4. Робочі групи як будівельні блоки організації
6.5. Формування рівнів управління організації
6.6. Вибір оптимальної структури управління організації
6.7. Делегування повноважень і розподіл відповідальності
6.8. Створення системи комунікацій та інформаційного забезпечення організації
6.9. Формування позитивного іміджу організації
Глава VII. Розвиток і вдосконалення організаційних систем
7.1. Поняття і сутність організаційного розвитку
7.2. Основні функції процесу розвитку і вдосконалення організацій
Адміністративний менеджмент: