загрузка...
Головна >
Маркетинг, реклама і торгівля >
Міжнародний маркетинг >
« Попередня Наступна »
Акуліч, І.Л.. Міжнародний маркетинг: навч. посібник / І.Л. Акуліч. - Мн. Обчислюємо. шк.,. - 544 с., 2006 - перейти до змісту підручника

2.4.2. Стан економіки

загрузка...

Стан економіки окремої країни характеризують результати її поточної діяльності. Такі результати можуть бути проаналізовані, якщо дослідити динаміку і поточні дані про рівень основних макроекономічних показників. До таких показників, зокрема, відносяться: -

темпи зміни ВНП; -

рівень життя населення; -

наявність безробіття; -

наявність і рівень інфляції; -

стан валютної системи; -

сальдо платіжного балансу.

Темпи зміни ВНП показують, на якій стадії циклу розвитку перебуває економіка даної країни. Цей фактор дозволяє визначити можливість і доцільність проникнення або подальшої присутності на ринку розглянутого держави.

Іншим важливим фактором, що характеризує стан економіки, є рівень життя населення. Цей показник враховує як рівень продуктивності купа, його матеріальне і моральне стимулювання, можливості інтелектуального розвитку, так і створення відповідних умов для культурного та фізичного розвитку і т.

п. Чим вище рівень життя населення, тим більше привабливим може бути ринок товарів і послуг для фірми. Однак у цьому випадку будуть більш високі витрати фірми, якщо вона прийме рішення відкрити в даній країні власне виробництво товарів.

Для фірми, що виходить на зовнішній ринок, важливо знати рівень мінімальної заробітної плати та існуючі ставки для різних категорій працівників в цікавлять галузях. Слід також виявити форми і системи оплати праці, середню величину зарплати по галузі. Необхідно встановити наявність безробіття, її структуру і рівень. При наявності безробітних доцільно встановити їх кваліфікаційну характеристику, виявивши можливості їх використання фірмою в її підприємницькій діяльності. Все сказане необхідно для встановлення можливих витрат, обумовлених набором необхідного персоналу, його попередньою підготовкою до виконання своїх професійних обов'язків.

Наступним важливим фактором, що характеризує стан економіки, є наявність інфляції, її характер, рівень і темпи.

При цьому важливо знати ставлення уряду до інфляційних процесів, його вплив на ці процеси і прийняті антиінфляційні заходи.

Наявність інфляції є одним з факторів нестабільності національної економіки. Вона знецінює вкладений в країні іноземний капітал і призводить до значних втрат можливого прибутку.

Інфляція тісним чином пов'язана з валютним курсом. Її значний рівень послаблює курс валют і дестабілізує політичну обстановку в країні. Тому дуже важливо враховувати стан валютної системи в країні присутності фірми. При цьому особливу увагу слід приділяти аналізу обмінного або валютного курсу і конвертованості валюти, що може бути однією з основних проблем здійснення фірмою підприємницької діяльності на відповідній закордонній ринку.

Негативний вплив на діяльність фірми на зовнішніх ринках надає і нестабільність валютного курсу. Його значні коливання призводять до появи валютних ризиків. В результаті можуть бути знецінені іноземні інвестиції, і фірма буде нести значні втрати, що здатне поставити під сумнів доцільність здійснення підприємницької діяльності в даній країні.

Поряд зі станом валютної системи певний вплив на привабливість країни робить стан платіжного балансу. Країни, що мають активне сальдо такого балансу, тобто перевищення експорту над імпортом, звичайно вважають себе цілком благополучними.

Розглядаючи окремі фактори, що визначають стан економіки даної країни, слід особливу увагу приділити аналізу бізнесу в цікавій фірму сфері. Доцільно виявити наявність ресурсів у відповідній області, рівень розвитку інфраструктури, можливості використання різних консалтингових, маркетингових та інших структур. Слід також проаналізувати регіональну економічну інтеграцію країни, участь у ній окремих підприємств, що цікавить фірму галузі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =