Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління організацією >
« Попередня Наступна »
Тебекін А.В., Касаєв Б.С .. Менеджмент організації. М. - 260 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

24.2. МОДЕЛЬ ХОФСТІДА

загрузка...
Ступінь прояву п'яти змінних культури (дистанція влади, індивідуалізм, мужність, прагнення уникнути невизначеності, довгостроковість орієнтації) як національно-історичних факторів, що впливають на розвиток менеджменту, представлена ??в табл. 24.1.

Таблиця 24.1

Ступінь прояву змінних культури як національно-історичних факторів, що впливають на розвиток менеджменту

Ступінь прояву представлених в табл. 24.1 змінних культури як національно-історичних факторів, що впливають на розвиток менеджменту організації, має такі позначення: В? висока, С? середня, Н? низька.

Охарактеризуємо представлені змінні культури.

Дистанція влади характеризує ступінь нерівності між людьми, яку населення даної країни вважає допустимою або нормальною. Низький рівень дистанції влади означає відносне рівність у суспільстві, і навпаки. Характерно, що з десяти наведених в аналізі Г.

Хофстіда країн Росія має найвищий рівень розшарування в суспільстві, що, безумовно, не сприяє вирішенню проблем менеджменту в організаціях.

Індивідуалізм характеризує ступінь, з якою люди даної країни воліють діяти як індивіди, а не як члени групи. Характерно, що дуже високий рівень індивідуалізму притаманний США, у той час як у Китаї навпаки високий дух колективізму (Росія за цим показником посідає середні позиції).

Мужність увазі наполегливість, впевненість у роботі, віру успіх у конкуренції. Антиподом цієї ознаки є прихильність «ніжним» цінностям типу: життєві зручності, підтримка теплих особистих відносин, солідарність зі слабкими і т. д. За ознакою мужність дуже високі показники в Японії, в той час як Росія характеризується низьким рівнем мужності, що також не сприяє успішному досягненню цілей у менеджменті.

Прагнення уникати невизначеності демонструє, якою мірою люди даної країни воліють структуровані ситуації з ясними і чіткими правилами замість неструктурованим ситуацій з неясними правилами і незрозумілим результатом.

Характерно, що в США досить висока сміливість перед невизначеністю, в той час як в Японії (як втім, і в Росії) прагнення уникати невизначеності дуже високо.

Орієнтація на довгостроковий розвиток характеризує прихильність людей тієї чи іншої країни до постановки та реалізації довгострокових цілей, на противагу пошуку одномоментного успіху. Високим рівнем орієнтації на довгостроковий розвиток відрізняються країни Південно-Східної Азії (Китай, Гонконг і Японія), в той час як в США переважає орієнтація на короткострокові цілі розвитку. Але найнижчий показник орієнтації на довгостроковий розвиток належить Росії. У відсутності постановки і реалізації довгострокових цілей важко домогтися високих результатів у менеджменті.

Модель оцінки впливу національно-історичних чинників на розвиток менеджменту в організації Г. Лейн і Дж. Дістефано носить схожий характер і розглядає шість змінних факторів, які визначаються як проблеми, з якими суспільство стикається протягом своєї історії. Змінними моделі Г. Лейн і Дж. Дістефано є: ставлення людини до природи; орієнтація в часі; віру про природу людини; орієнтацію на діяльність; відносини між людьми; орієнтацію в просторі.

Модель передбачає, що національна варіація кожної із зазначених змінних має безпосередній зв'язок з розвитком менеджменту в організації в даній країні.

Рекомендація:

Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =