Головна
загрузка...
Головна >
Маркетинг, реклама і торгівля >
Міжнародний маркетинг >
« Попередня Наступна »
Акуліч, І.Л.. Міжнародний маркетинг: навч. посібник / І.Л. Акуліч. - Мн. Обчислюємо. шк.,. - 544 с., 2006 - перейти до змісту підручника

2.4.1. Рівень економічного розвитку

загрузка...

Основними узагальнюючими показниками розвитку окремої країни є валовий національний продукт (ВНП) і валовий внутрішній продукт (ВВП). ВВП визначається як вартість всіх товарів і послуг, вироблених в даній країні за рік. Якщо до даного показника додати дохід, обумовлений експортом та імпортом товарів підприємствами країни, а також отриманий в процесі здійснення ними інших міжнародних операцій, то отримана величина визначає валовий національний продукт.

Поряд з ВВП і ВНП зазвичай розглядають значення даних показників, що припадають на душу населення конкретної країни. Останні параметри характеризують дохід на душу населення даної держави.

Залежно від рівня доходів населення виділяють чотири типи держав: -

Промислово розвинені країни. Такі країни характеризуються високим рівнем доходів, їх підприємства здійснюють різноманітну виробничу діяльність. Вони мають розвинену сферу послуг, для них характерно залучення значних іноземних інвестицій в економіку країни. До таких країн належать: Італія, Канада, ФРН, США, Франція, Великобританія, Японія. -

Нові промислові країни. Це країни, в яких значний розвиток отримало промислове виробництво, а рівень доходів населення наближається до його середньої величини.

До таких країн, наприклад, відносяться: Бразилія, Мексика, Сян-Ган, Сінгапур, Тайвань, Південна Корея. -

Країни, що розвиваються і окремі країни СНД. Для таких країн величина доходу населення нижче середнього його значення. Характерною рисою багатьох з таких країн є поставка на зовнішні ринки сировини та енергоносіїв. Прикладами таких країн є: Росія, Білорусь, Литва, Латвія, Ірак, Єгипет. -

Слаборозвинені країни. Такі країни мають низький рівень розвитку промислового виробництва і найнижчий рівень доходу на душу населення. В якості таких країн можна назвати Афганістан, Албанію, В'єтнам, Замбію, Чад.

В принципі, зазначена класифікація країн є не зовсім вдалою. Вона не дозволяє однозначно визначити потреби і потреби споживачів окремих країн, зробити висновки про якість життя, можливих запитах і потребах. Разом з тим вона дає уявлення про загальний розвиток окремих країн, про можливі характерних потребах в окремих видах товарів і послуг. Це є базою для того, щоб висунути окремі гіпотези, підтвердження яких потребує подальших маркетингових досліджень.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =