загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економічна теорія >
« Попередня Наступна »
Райзберг Б. А.. Курс економіки: Підручник / За ред. Б. А. Райзберг. - ИНФРА-М. - 720 с. ISBN 5-86225-387-4, 1997 - перейти до змісту підручника

23.5.7. Ресурсне забезпечення

загрузка...
Організації ресурсного забезпечення бізнес-плану присвячений окремий розділ, який містить відомості про ресурси всіх видів (насамперед фінансових), необхідних для виконання бізнес-проекту. При цьому слід навести інформацію і про джерела, способи отримання ресурсів.

Ресурсне забезпечення включає:

- матеріальні ресурси: матеріали, напівфабрикати, сировина, енергія, приміщення, обладнання, прилади, засоби транспорту і зв'язку тощо

п.;

- трудові ресурси, тобто відомості про працівників усіх профілів і спеціальностей;

- фінансові ресурси: розмір початкового капіталу (для випадку відкриття нової справи або при капіталомісткому проекті), розташовувані грошові кошти з виділенням активів на валютних рахунках і в цінних паперах (якщо такі є), потреба в інвестиціях, капіталовкладеннях, кредитах, схема пога

148

шення кредитів та інших запозичень, а також прогнозований потік виручки від продажів в цілому і по окремих періодах реалізації бізнес-проекту; - інформаційні ресурси: статистична, науково-технічна, патентна, оглядово-аналітична та інша інформація .

Таке з'єднання, зведення даних про ресурсне забезпечення бізнес-проекту в одному розділі дозволяє підприємцю і його майбутнім партнерам по угоді повніше уявити, у що обійдеться реалізація всього проекту як у грошовому, так і натуральному вираженні.

Слід пам'ятати, що потреби в ресурсах і пов'язані з ними витрати повинні включати сумарні витрати: як прямі витрати на створення підприємницького продукту, так і непрямі, завжди супутні прямим витратам.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон