Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економічна теорія >
« Попередня Наступна »
Райзберг Б. А.. Курс економіки: Підручник / За ред. Б. А. Райзберг. - ИНФРА-М. - 720 с. ISBN 5-86225-387-4, 1997 - перейти до змісту підручника

23.5.6. Схема організації робіт

загрузка...
З урахуванням відомостей, викладених у попередніх розділах бізнес-плану, розробляється черговий розділ, в якому представляється схема організації робіт. Зі схеми організації повинна бути ясна програма дій при реалізації, виконанні бізнес-плану. Ця програма покликана дати відповіді на питання «що, коли і як треба робити» для досягнення цілей, сформульованих в плані. Вона використовується підприємцем насамперед для визначення конкретних шляхів реалізації підприємницького задуму, щоб доповнити, чіткіше усвідомити порядок власних дій.

Звичайно, схема організації проведення робіт потрібна і для обгрунтування доцільності проекту в цілому. Звідси і підвищені вимоги до опрацювання і формулювання даного розділу.

Що стосується конкретного наповнення, змісту цього розділу, то воно визначається багато в чому видом підприємницької діяльності. Способи, форми і послідовність дій специфічні для виробничого, комерційного або, наприклад, фінансового бізнесу. В рамках кожного з видів підприємництва вони прямо залежать від того, що представляє з себе підприємницький продукт.

Найважливіші операції, здійснювані в ході кожного з видів підприємницьких угод, викладені раніше в цій главі. Тут лише зазначимо, що схема організації робіт, програма підприємницьких дій включає, як правило, опис наступних основних складових:

- маркетингова діяльність з викладенням, зокрема, порядку організації рекламної компанії, дослідження ринку збуту, встановлення контактів з потенційними споживачами, результатів вивчення нових потреб ринку, його «викривлення» у найближчій перспективі на час дії бізнес-проекту;

- порядок закупівлі, доставки, зберігання, підготовки, реалізації продукту (стосовно до комерційного підприємництву дане питання опрацьовується особливо докладно);

- порядок, послідовність дій, безпосередньо виконуваних в ході створення продукту підприємництва;

- прийоми обслуговування споживача в процесі передачі йому товару, а також ідеологія післяпродажного (гарантійного) обслуговування.

Висвітлюється і ряд інших важливих питань. Зокрема, в програмі дій слід приділити увагу розгляду організаційних заходів, що встановлюють прийоми управління виконанням бізнес-плану. Можна розробити та привести у цьому розділі організаційні структури, системи управління проектом, способи координації дій виконавців, служб підприємства, компанії. У перелік організаційних заходів можна включити також правила встановлення форм оплати та стимулювання праці стосовно до конкретного бізнес-проекту, установки для підготовки або набору кадрів виконавців, опис системи контролю за ходом виконання проекту та інші спеціальні прийоми і методи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =