загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економічна теорія >
« Попередня Наступна »
Райзберг Б. А.. Курс економіки: Підручник / За ред. Б. А. Райзберг. - ИНФРА-М. - 720 с. ISBN 5-86225-387-4, 1997 - перейти до змісту підручника

23.5.2. Цілі і завдання підприємницької угоди. Резюме

загрузка...
При встановленні цілей і завдань підприємницької угоди необхідно пам'ятати, що головна мета підприємництва - одержання прибутку в даній угоді і забезпечення можливості отримання її в майбутньому. Тому при плануванні передбачуваної операції слід досконально розібратися і чітко описати, на яку суму прибутку можна розраховувати. Інакше кажучи, слід переконатися, що проект взагалі здатний принести задуману, бажаний прибуток. Важливо врахувати при цьому чинник часу. Крім величини, абсолютного розміру прибутку сформульована мета повинна передбачити прив'язку точки отримання прибутку на часі. Адже мало кому цікаво отримати прибуток через кілька років після завершення бізнес-операції, та й про інфляційні процеси пам'ятати не зайве. Значить, необхідно знати поряд з абсолютною величиною прибутку і те, як вона буде отримана, чи не виявиться момент її отримання надто пізнім в умовах необхідності грошових ресурсів для чергового етапу операції чи наступних бізнес-угод.

Первинна оцінка вигідності бізнес-проекту покликана враховувати, що маса одержуваного прибутку повинна перевершувати розмір доходу, який зміг би отримати підприємець, просто помістивши гроші на аналогічний час в надійний банк, бо при еквівалентності цих величин має сенс звести справу до звичайної фінансової операції.

Крім чисто фінансового ефекту - отримання певної суми прибутку - слід виділити інтереси підприємця - розробника бізнес-плану в досягненні інших цілей підприємницької діяльності, зокрема визначити завдання підвищення статусу підприємця в результаті успішного виконання проекту. Мета підприємницької угоди треба бачити в розвитку і зміцненні як економічного, так і виробничого, науково-технічного, інтелектуального потенціалу підприємця, що послужить запорукою можливості успішного проведення подальших робіт.

Не менш вагомо в даний конкретний момент і далі, у міру посилення конкуренції і боротьби за ринки збуту, за вигідного покупця, підвищення престижу, іміджу підприємця, його компанії, пов'язане із зростанням його популярності, придбанням стійкої позитивної репутації як гаранта високої якості товарів і послуг, пропонованого від імені компанії.

Такі цілі і завдання можуть бути сформульовані як в якісній, так і в кількісній формі залежно від їх спрямованості і змісту.

146

Як особлива задача підприємництва в бізнес-плані може бути виділена благодійна діяльність, що виявляється в відрахування частини прибутку на користь благодійних фондів та організацій, для підтримки інших підприємців, місцевого чи державного бюджету.

Подібні дії спрямовані зазвичай на досягнення популярності, придбання пільг, а можуть відображати і чисто добрі рухи душі, людської натури.

Іноді в даному розділі бізнес-плану виділяють зведене узагальнене резюме, де конспективно, стисло викладені основні ідеї і зміст всього плану як би в мініатюрі. Так як багато хто з тих, кому адресований бізнес-план, на інтерес яких він розрахований, обмежаться вивченням тільки даного розділу, то резюмуючу частину слід зробити лаконічною і переконливою. Саме в умінні скласти концентровану концепцію бізнес-плану часто полягає мистецтво забезпечити привабливість всього справи для партнерів.

У резюме викладаються основні параметри плану в цілому, наводяться визначають показники. Первинна редакція резюме постійно уточнюється в міру опрацювання деталей плану, його інших розділів. Завершується її формування лише після завершення роботи над документом в цілому.

Іноді буває доцільно виділити опис основних параметрів бізнес-плану в окремий зведений розділ. У цьому розділі, який може бути використаний і як самостійний документ, формулюються: генеральна мета проекту, коротка характеристика продукту і кінцевого результату плану, способи і можливості досягнення поставлених цілей, терміни здійснення проекту, витрати на його реалізацію, очікувана результативність та ефективність, сфера використання результатів.

Цілком зрозуміло, що в резюме як в найбільш читаних та представницької частини бізнес-плану ставиться завдання показати, продемонструвати бізнес-проект у вигідному ракурсі для того, щоб переконати в його доцільності і привабливості. У процесі роботи над цим розділом підприємець остаточно формує власні погляди на проект, зайвий раз переконуючи і самого себе в необхідності його реалізації.

Саме тому в резюме наводяться як найважливіші зведені показники проекту в цілому - обсяг виробництва, реалізації продукції, прибуток, рентабельність, витрати, - так і додаткові параметри, відмінні властивості, якості створюваних, реалізованих товарів, послуг , характеризується їх цільова спрямованість на задоволення найвимогливіших запитів і вимог споживачів. Доречно навести також оцінки ризику, ймовірності досягнення конкретного оголошеного результату, терміну окупності капітальних вкладень.

Все перераховане слід викласти стисло і конкретно.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =