Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге. Управління проектами, 2010 - перейти до змісту підручника

23.5 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

загрузка...
Критерії аналізу програмного забезпечення

Методологія оцінки та аналізу програмного забезпечення передбачає зіставлення його функціональних можливостей з функціями, виконуваними керуючим проектом і його командою. В цілому при оцінці розглядається наступне:?

Загальна інформація про ПО ',?

Системна архітектура та інтерфейс користувача, архітектура системи, простота освоєння і використання, оцінка керівництва користувача і системи допомоги;?

Функціональність ',

С1 обмеження: існуючі межі за елементами, підтримуваним системою, таким як кількістю робіт, ресурсів в одному проекті і т. д.;?

Маркетингова інформація: цінова політика, технічна підтримка, навчання, призначена для користувача база, інформація про фірму виробнику; Критерії, за якими проводиться вибір ПО, можна розділити на три

групи [7]:

СЗ операційні критерії, що відносяться до функціональних можливостей ПО, таким як розрахунок розкладу, витрат і відстеження виконання робіт;?

Критерії, за якими оцінюється можливість функціонування ПЗ в рамках будь інформаційно-керуючої системи. Вони співвідносяться з вимогами ПО до апаратних засобів і встаткування, можливістю інтеграції з іншими додатками й т. п.;?

Критерії, пов'язані з витратами на ПЗ (життєвий цикл ПЗ), а саме: купівля, інсталяція, оплата технічної підтримки, обслуговування протягом усього часу функціонування.

Далі наводяться список критеріїв, застосовуваний при виборі ПЗ для управління проектами [8, 13, 19].

Операційні критерії Розрахунок розкладу?

Кількість робіт в проекті. ?

Кількість одночасно відкритих проектів. ?

Типи підтримуваних залежностей.

Про Підтримка затримок для залежностей.

Про Можливі значення одиниць часу. ?

Кількість календарів, які можуть бути визначені. ?

Аналіз критичного шляху. ?

Розрахунок вільного і повного резервів. ?

Облік зовнішніх обмежень на терміни робіт. ?

Можливість обліку віх.

С1 Облік внещніх обмежень на віхи. ?

Підтримка робіт типу «гамак». ?

Підтримка підмереж. ?

Представлення мережевого графіка у вигляді «вершина-робота». ?

Представлення мережевого графіка у вигляді «вершина-подія». ?

Висновок мережевого графіка на принтер і плоттер. ?

Можливість масштабування мережевого графіка на екрані. ?

Графік Гантта. ?

Підтримка цільових графіків. ?

Облік ймовірнісної оцінки тривалості робіт. ,?

Облік впливу наявності та кількості ресурсів на тривалість РАВ?

Аналіз «витрати-час». ^?

Автоматичне визначення петлею в логіці мережі, робіт з відкритими кінцями-?

Аналіз «що-якщо».

Бюджетування, оцінка вартості та грошові потоки?

Мультивалютність. ?

Облік інфляційних індексів. "Рр і?

Зв'язок між витратами, роботами, ресурсами, віхами та елементами ^ ССО (глава 14). ?

Визначення прямих витрат і накладних витрат. ?

Визначення категорій вартості, таких як трудові ресурси, матеріали тощо?

Планування та інвентаризація вартості матеріалів. ?

Підтримка структури статей витрат. ?

Бюджетування і визначення грошових потоків для розрахованого зв'яз ^ ня. ?

Визначення бюджетних обмежень у часі. ?

Розрахунок розкладу для мінімізації прямих витрат і накладних витрат (PERT - витрати). ?

Аналіз «що-якщо».

Ресурси?

Кількість різних ресурсів для однієї роботи. ?

Кількість різних ресурсів для одного проекту. ?

Кількість різних ресурсів для кілька одночасно відкритих проектів. ?

Облік поновлюваних ресурсів (трудові ресурси). ?

Облік витрачених ресурсів (матеріали). ?

Вирівнювання ресурсів. ?

Планування з урахуванням альтернативних ресурсів. ?

Завдання пріоритетів робіт на використання ресурсів. ?

Завдання графіка доступності ресурсів. ?

Призначення ресурсів у разі, коли вони необхідні одночасно для декількох проектів. ?

Змінювана ставка ресурсів (наприклад, понаднормові). ?

Нерівномірний використання ресурсів протягом роботи. ?

Аналіз «що-якщо».

Структура проектів / проекту

Про Визначення організаційної структури (ССО) і максимальне число її рівнів.

Про Логічна перевірка ССО на цілісність.

Q Визначення структури розбиття робіт (СРР) і максимальне число її рівнів.

Q Логічна перевірка СРР на цілісність, і Інтеграція ССО і СРР для утворення пакетів робіт.

Q Висновок ССО і СРР на плоттер і принтер.

Q Визначення ліній комунікації та відповідальних за роботи.

Q Кодування даних за проектами, роботам, матриці ССО-СРР.

U Агрегирование і розгортання матриці ССО-СРР для аналізу витрат.

U Визначення структури проектів підприємства.

Відстеження виконання робіт [10]

Q Кількість цільових планів, які можуть підтримуватися і оновлюватися. р [Використання статей витрат.

U Визначення бюджетної вартості запланованих робіт (BCWS) для всіх Рівнів ССО і СРР.

U Облік планової вартості виконаних робіт (BCWP) для всіх рівнів ССО і СРР.

Q Облік фактичної вартості виконаних робіт (ACWP) для всіх рівнів ССО і СРР.

Q Розрахунок відхилень за витратами і розбіжностей за розкладом для всіх рівнях-ній ССО і СРР за конкретний період і наростаючим підсумком. Прогнозування вартості по завершенні на основі фактичного виконання і фактичних витрат. ?

Порівняння фактичного стану з різними цільовими показниками,

Про Аналіз тенденцій і використанні часу і бюджету. ?

Сумісність з критеріями системи контролю витрат / розкладу. ?

Контроль використання матеріалів. ?

Контроль використання ресурсів і фактичних витрат на них. ?

Актуалізація даних графіка робіт з використанням електронної пошти.

Формування звітів?

Наявність стандартних звітів. ?

Наявність генератора користувача звітів. ?

Можливість побудови табличних, матричних і графічних звітів. ?

Інтеграція з текстовими редакторами. ?

Висновок звітів на плоттер.

Критерії основних характеристик системи?

Простота використання, час на вивчення, наявність інтерактивної допомоги. ?

Документація: керівництво користувача, керівництво по інсталяції.

-I Обмеження доступу на використання різних елементів системи. ?

Робота в мережевому режимі. ?

Підтримка роботи з електронною поштою. ?

Створення '«ЕЬ-сайту проекту і публікація його в Інтернет / Інтранет. ?

Функціонування в архітектурі клієнт-сервер на СУБД Огас1е, МЕ ЕОЬ і т. п.?

Підтримка інструментів інтеграції з іншими інформаційними системами (документообіг і т. п.). ?

Вимоги до апаратного забезпечення. ?

Наявність технічної підтримки.

Критерії витрат життєвого циклу ПЗ?

Закупівельна ціна (за одиницю, з урахуванням знижок). ?

Вартість апаратного та супутнього забезпечення. ?

Оцінка витрат на підтримку системи в робочому стані і технічну допомогу.

Про Очікуваний час використання. ?

Витрати на оновлення і нові версії.

Процес вибору програмного забезпечення

Процес вибору включає наступні кроки [7]: 1.

Визначення необхідних даних. Для цього потрібно відповісти на сліду щие питання: -

Які очікувані характеристики проектів? -

Яка кількість ресурсів буде потрібно для їх виконання? -

Скільки організацій буде брати участь у проекті? «Про 2.

Аналіз типів прийнятих рішень, які має підтримувати 3.

Формування списку критеріїв для вибору найбільш відповідного

Існують різні моделі оцінки ПЗ, найбільш поширеною з ^ торих є балова модель. Суть її полягає в наступному. Кожному кр рію в групі присвоюється вага відповідно з оцінкою його еіачімості, заходів в діапазоні від 1 до 5 (1 - зовсім не важливий, 5 - дуже важливий). У пр д ^ оцінки реалізація кожного критерію в ПО оцінюється значенням від 1 Д к0. Потім воно переводиться в бали множенням на відповідний вагу. 06Ш личество балів за критеріями в групі підсумовується і ділиться на суму всіх критеріїв у цій групі (таблиця 23.5.1). Дана процедура повтор ® "та. леї для інших груп критеріїв, за винятком групи, пов'язаної з з V ми. В результаті підводиться загальний бал ПЗ. Таблиця 23.5.1. Балова модель оцінки програмного обеспеченш ПО 1 ПО 2 | Критерій Вага Значення Бал = 2 * 3 Значення Валл = 2 * 5 1 2 3 4 5 6 1. Розрахунок розкладу | Кількість робіт в проекті Кількість проектів, з якими можна одночасно працювати. Всього по групі Xf Xu / X, х »/ г, По всім групам SS2 | Оцінка за критеріями групи, пов'язаним з витратами життєвого циклу ПЗ, проводиться за допомогою таблиці 23.5.2. Таблиця 23.5.2. Оцінка але критеріями витрат життєвого циклу 110 Критерії ПО 1 ПО 2 Закупівельна ціна (за одиницю, з урахуванням знижок)

Вартість апаратного та супутнього забезпечення Оцінка витрат иа підтримку системи в робочому стані і технічну допомогу Очікуваний час використання , рік Витрати на оновлення і нові версії Разом (загальні витрати) Провівши такий порівняльний аналіз різного програмного забезпечення, можна приймати рішення про вибір того чи іншого з них як за функціональними можливостями (кількість набраних балів в цілому і по окремих групах критеріїв), так і співвідношенню «ціна / якість» (кількість набраних балів на одиницю загальних витрат). 23.5.2.

Огляд програмного забезпечення по управлінню проектами, представленого иа російському ринку

Існують різні підходи до класифікації програмного забезпечення Для управління проектами:

Q за вартістю - на дороге ПО (більше 1000 $) і недороге ПО (менше 1000 $);

Q за кількістю підтримуваних функцій на професійне та настільне

(непрофесійне * [7].

Далі розглядаються найбільш поширене на російському ринку програмне забезпечення для управління проектами.

Програмні продукти недорогий частини ринку

Microsoft Project 2000

Виробник - Microsoft Corporation.

Microsoft Project є на сьогоднішній день найпоширенішою в світі системою планування проектів. Відмінною особливістю програми є її простота і інтерфейс, запозичений від продуктів серії Microsoft "ice 2000. Розробники не прагнуть вкласти в пакет складні алгоритми календарних - мережевого і ресурсного планування. Водночас значна увага приділяється використанню сучасних технологій і стандартів, що дозволяють ефективно інтегрувати програмний продукт з іншими додатками. Наприклад, підтримка стандартів ODBC (механізм, що забезпечує можливість обміну даними з іншими додатками) і OLE 2.0 (механізм зв'язку об'єктів в Windows), мов програмування VBA спрощує завдання інтеграції з іншими додатками. Від версії до версії розширюється набір функцій по забезпеченню групової роботи на різних рівнях управління.

Підтримка Microsoft Mail і Microsoft Exchange дозволяє забезпечити обмін проектної інформацією між учасниками проекту. Ця функція посилюється Microsoft Project Central - web - додатком до Microsoft Project 2000, використовуваним через Інтернет / Інтранет.

Воно надає можливості з планування графіків робіт, відстеження їх виконання (табелі робочих, перегляд списку доручень і т. д.) та аналізу інформації по портфелю проектів і окремими проектами.

Microsoft Project є однокористувацький додатком. Водночас одночасний доступ до інформації може бути забезпечений через web - сайт проекту, генерований самим додатком.

 Налаштування повідомлень для команди проекту включає визначення складу даних проекту, що пересилаються по електронній пошті і установку обмежень иа доступ до них. Зберігання проектів у папках Exchange забезпечує додаткові засоби розмежування доступу до файлів проекту. 

 Підтримується експорт / імпорт даних із зовнішніх додатків, таких як Excel, Access і т. д. 

 Серед достоїнств пакета слід відзначити досить зручні засоби побудови звітів. Велика частина з них заздалегідь визначена. 

 Можливість одночасно мати до б планів для кожного проекту дозволяє підвищити ефективність аналізу «що-якщо». Водночас набір засобів для планування та управління ресурсами обмежений. 

 В цілому, Microsoft Project можна рекомендувати як інструменту планування і контролю невеликих проектів користувачам-непрофесіоналам в управлінні проектами і новачкам. 

 Більш детальну інформацію про Microsoft Project можна отримати на http: 'Avww.microsoft.com'' project. 

 TimeLine 6.5 

 Виробник - TimeLine Solutions Corporation. 

 Програмний продукт TimeLine 6.5 надає наступні можливості. ? реалізація концепції многопроектной планування, що дозволяє назн чать залежності між роботами проектів; * 

 ? зберігання інформації по проектах в єдиній базі даних, підтримують ODBC; 

 ? досить потужні алгоритми роботи з ресурсами, що включають їх Перерва пределеніе і вирівнювання між проектами, опис календарів рссурсі ^ У той же час відсутні можливості опису і відображення ієрархи ської структури ресурсів організації; ійй 

 Q гнучкі засоби формування звітів. Стандартні можливості 

 звітів по проекту доповнені можливостями включається до складу Ш * 

 6.5 потужної системи створення користувацьких звітів Crystal ^ 

 Q створення користувацьких колонок для розрахунку додаткової інформ по проекту; іпеййЯ 

 Q експорт / імпорт даних з інших програмних продуктів для угфавл v ^ проектами (MS Project, пізні версії TimeLine), баз даних електронних таблиць (Lotus). Підтримка стандартів обміну даними OLE 2.0, макромови Summit Basic; "/ вер- ?

 публікація інформації по проекту і звітів у вигляді html - файлів v оці 6.5.4). - Б.5 

 Система Project Management Integrator, що поставляється з TimeLin Workgroup Edition, дозволяє більш продуктивно організувати роботу в проекту. Система Project Updater, що забезпечує додаткові кошти організації контролю за ходом виконання робіт проекту для програмних продуктів Microsoft Project 98 і TimeLine 6.5. Його основні можливості полягають в наступному: ?

 підтримка розподіленої системи оновлення даних (допускається через 

 web - броузер) по роботах проекту і формування звітів про поточний стан проекту; ?

 інтеграція даних проекту з іншими корпоративними даними; ?

 документування та архівування інформації проектної інформації. 

 Project t / pdater поставляється у вигляді серверної і клієнтської частини. Інформація про проект зберігається в СУБД Oracle разом з іншими даними підприємства. Оіа може бути використана для створення комплексних звітів про діяльність підприємства в цілому. Підтримується механізм обмеження прав доступу до інформації проекту. 

 Більш детальну інформацію про TimeLine 6.5 і супутньому програмному забезпеченні можна знайти на http://www.tlsoJutions. 

 Spider Project 

 Виробник - Spider Technologies Group. 

 Spider Project є російською розробкою. При цьому він має кілька відмінних особливостей, що дозволяють йому конкурувати із західними системами. 

 По-перше, це потужні алгоритми планування використання обмежених ресурсів. У пакеті реалізована можливість використання при складанні розкладу робіт взаємозамінних ресурсів (пули ресурсів). Використання ресурсних пулів позбавляє менеджера від необхідності жорстко призначати виконавців на роботи проекту. Йому достатньо вказати загальну кількість необхідних для виробництва робіт ресурсів і з яких ресурсів це кількість вибирати. 

 Ще однією особливістю пакету є можливість використання нормативно-довідкової інформації - про продуктивність ресурсів на тих чи інших видах робіт, витраті матеріалів, вартостях робіт і ресурсів. Spider Project дозволяє створювати і використовувати в розрахунках будь-які додаткові табличні документи і бази даних, вводити формули розрахунку. Кількість врахованих у проектах показників не обмежено. 

 Перевершуючи багато західних пакети по потужності і гнучкості окремих функцій, Spider Project, в цілому, поступається в області програмної реалізації (використання стандартів обміну даними, користувальницький інтерфейс і т. д.). Він має Windows - інтерфейс, дозволяє вводити і відображати дані діаграмах Гантта і PERT, однак програми розрахунку функціонують в DOS. Для створення користувацьких табличних звітів по проекту необхідно використовувати програму електронних таблиць AUTOPLAN (DOS - версія), яка входить в постачання Spider Project. 

 Професійні програмні продукти 

 З часом проекти стають все більш складними, виконуються в різних точках земної кулі, роблять необхідним аналіз величезної кількості інформації та розподіленого прийняття рішень. Все це висуває додаткові вимоги до потужності і гнучкості ПЗ для управління проектами. Завдання управління ускладнюються, наприклад, необхідністю детального планування і контролю використання ресурсів на роботах проекту. Засоби автоматичного перепланування завдань з урахуванням обмежень на ресурси набувають особливої ??важливості для великих проектів з кількістю робіт до 100 тисяч і більше. У подібних ситуаціях проект - менеджеру потрібен професійний інструмент, який допоміг ои йому проаналізувати причини браку ресурсів і знайти оптимальне рішення. 

 Програмні продукти фірми WST Corporation 

 OpenPlan - система управління проектами в рамках підприємства, що представляє собою професійний інструмент для многопроектной планування і контролю. Передбачає повний набір параметрів для опису різних характеристик раоот по проекту. Структуризація даних проекту забезпечується 

 використанням: 

 Q структури розбиття робіт (WBS); ?

 структури кодування робіт; 

 Q ієрархічної структури ресурсів (RBS); ?

 організаційної структури підприємства (OBS). 

 Система OpenPlan включає три основних програмних продукту: OpenPlan Professional, OpenPlan Desktop і OpenPlan Enterprise, кожен з яких призначений для вирішення завдань певних учасників проекту: проект - менеджера, команди проекту, відповідальних за виконання робіт, субпідрядників і т. д. 

 OpenPlan Professional є робочим інструментом менеджерів, керуючих великими проектами, і: ?

 надає потужні засоби для ресурсного планування в многопроектной режимі, включаючи підтримку ієрархічних ресурсів та ресурсних календарів. Є можливість планування і контролю альтернативних і витрачених ресурсів. Реалізована методика освоєного обсягу; ?

 дозволяє призначення залежностей всіх типів з тимчасовими затримками як в рамках одного проекту, так і між різними проектами; ?

 надає гнучкий інструмент побудови табличних і графічних звітів. 

 OpenPlan Desktop є спрощеним варіантом OpenPlan Professional і використовується як інструмент для роботи з невеликими проектами або частиною великого проекту. Інтеграція з OpenPlan Professional дозволяє: ?

 використовувати заготовлені в OpenPlan Professional шаблони проектів з визначеними в них кодами СРР, ССО, кодами робіт, словниками ресурсів і т. п.; ?

 забезпечувати розподілену роботу з проектами. 

 Обидва програмних продукту, OpenPlan Desktop і OpenPlan Professional: ?

 дозволяють враховувати ризики; ?

 забезпечують обмеження доступу до інформації проектів; ?

 працюють в архітектурі клієнт / сервер на базі реляційних СУБД Oracle, Sybase і MSSQL Server; ?

 забезпечують зберігання даних у різних форматах, в тому числі Xbase і Access; ?

 дозволяє публікувати дані проектів на зовнішній (Інтернет) і внутрішній (Інтранет) web - сайти. 

 OpenPlan Enterprise включає в себе основні характеристики OpenPlan Professional і інтегрований з ERP (система управління ресурсами підприємства) - додатками. Це дозволяє розподіляти дані проектів між ДРУ шими інформаційними системами підприємства. р. 

 Більш детальну інформацію про серію програмних продуктів Орепи № можна знайти на http:/www.wst.com. 

 Програмні продукти фірми Primavera Systems, Inc. " 

 Всі продукти цієї фірми розробляються відповідно до ідеологіеі_ь-^ центричного Управління Проектами (Concentric Project Management-й vj ^ jj основі якої лежить структурований, інтегрований і масштабується *, підхід до координації людей, команд н проектів. Порівняно з традиційною методологією управління проектами в СРМ реалізовано декілька важливих v майн [15, 16]: ?

 візуалізація даних дозволяє відстежувати кожен проект, навіть якщо реа *; ються одночасно кілька проектів, так як його результати стають ^ зрачних для компанії. При цьому зростає роль розкладів за проектом, менеджери компанії, включаючи найголовніших, бачать реальний стан ?

 координація ініціює діалог усередині компанії. Якщо хто-небудь отк2адТСя від стратегічного курсу компанії, це негайно виявляється і приним ефективні заходи; Зіагот> ?

 посилення ролі кожного виконавця досягається за рахунок того, що люди що їх робота є частиною виконання загальної великий завдання; ?

 Конкурентні переваги реалізуються за рахунок спеціальних СРМ - засобів аналізу чутливості та підтримки прийняття рішень, які допомагають вибрати найбільш конкурентоспроможний проект, який би найбільшу прибуток на інвестований капітал. 

 Primavera Project Planner (РЗ) 2.0/3.0 - програмний продукт, призначений для календарно-мережного планування та управління з урахуванням потреб в матеріальних, трудових і фіналсових ресурсах. Виконує функцію центрального сховища проектів, що містить всі дані розкладу, де керівники і планувальники проекту створюють єдині структури проекту. У 3.0 забезпечує: ?

 управління групами проектів в багатокористувацької середовищі, характерне для територіально розподілених, високоінтенсивних і короткострокових проектів, які разом використовують обмежені ресурси. Дозволяє підтримувати одночасний санкціонований доступ до файлів проекту, що гарантує оперативність коригування даних, захищеність і достовірність інформації; ?

 ефективний контроль великих проектів та цільових комплексних програм, що містять до 100 ТОВ робіт, необмежене число ресурсів і цільових планів; ?

 інтеграцію в будь-яку корпоративну систему управління за рахунок ODBC сумісної бази даних, підтримки OLE 2.

 0, читання і запису файлів формату Microsoft Project, імпорту та експорту у формати dBase, Lotus, а також шляхом обміну даними з програмними продуктами провідних світових виробників ERP-систем - SAP AG, Oracle Corporation, The Baan Company; ?

 обмін даними по електронній пошті через MAPI / VIM сумісні поштові системи; ?

 створення проекту з фрагментів попередніх проектів, з урахуванням залежностей меяаду роботами, призначеними ресурсами і вартісними даними; 

 Q відстеження робіт за проектом за допомогою гнучкого і потужного механізму кодування робіт, що дозволяє легко організувати роботи з відповідальним, конструктивних елементів, видів роботи, фазі проекту, кодами СРР і т. д.; 

 Q використання PERT - подання (Primavera Easy Relationships Tracing), який спрощує завдання логічної послідовності робіт. Визначення та аналіз проблемних ситуацій, особливо в мережах великих проектів, за допомогою спеціальних інструментів Trace Logic і Cosmic View; 

 Q точний розрахунок розкладу при многопроектной, довгостроковому плануванні, що дозволяє розраховувати резерв кожного проекту при наявності межпроект-них залежностей між роботами; 

 Q порівняння з необмеженим числом цільових проектів, що є основою для проведення аналізу «що - якщо», дозволяє визначити необхідність змін і підвищити точність оцінок на майбутнє; 

 U використання ієрархічних ресурсів для розрахунку їх потреби на ранніх етапах планування. Облік нелінійного споживання ресурсів за рахунок описи-ня кривих споживання. Потужні засоби вирівнювання ресурсів; 

 U проведення вартісного аналіз з будь-яким ступенем деталізації за рахунок розподілу витрат за статтями витрат. Можливість оцінки до і по завершенні, відстеження та збереження витрат як факт за період і як факт на дату. Підтримка методики освоєного обсягу; 

 U швидкий перерахунок і зміна практичних будь-яких даних проекту за допомогою так званих «Глобальних Замін». Можливість зберігання додаткових даних у вигляді «Користувальницьких полів»; 

 U звіти, що дають наочне уявлення про стан проекту. Представлені більш ніж 150-ма стандартними табличними, матричними і графічними формами. Можливість побудови користувацьких звітів за рахунок вбудованих засобів та використання зовнішнього додатку InfoMaker для побудови від-четов будь-якого ступеня складності; 

 U створення web - сайту проекту і його публікація в Інтернет / Інтранет. 

 SureTrak Project Manager (ST) 3.0 - аналогічний 2.0 - 3.0 інструмент, призначений для управління невеликими проектами, або частинами 1фупних проектів. Може бути використаний проектувальниками і підрядниками як інструмент планування і контролю робіт, замовниками в якості засобу відстеження ходу проекту. SureTrak дозволяє врахувати всі складнощі, що виникають на етапі реалізації проектів, включаючи недопоставки сировини або обладнання, затримки платежів, спрогнозувати величину грошових потоків і т. д. SuieTiak володіє наступними можливостями: ?

 сумісність з 2.0 - 3.0 для організації розподіленої роботи над проектом в рамках концентричних Управління Проектами; ?

 до 10000 робіт у проекті; ?

 одночасне ведення і аналіз декількох проектів; 

 Q розроблені шаблони для різних видів діяльності, що дозволяє швидко приступити до планування проекту; ?

 угруповання робіт за кодами робіт, СРР і ескізу; ?

 PERT - представлення, що спрощує завдання логічної послідовності робіт. Визначення та аналіз проблемних ситуацій за допомогою спеціальних інструментів Trace Logic і Cosmic View; ?

 зміна масштабу шкали часу для певних періодів, що покликав-ет детальніше переглянути найбільш важливі на поточний момент роботи; ?

 дати призупинення та відновлення для виконуваних робіт; ?

 автоматична і ручна коректування графіка виконання робіт і пов'язаних з ними витрат; 

 Q порівняння ходу виконання робіт з цільовими датами; 

 Q відстеження витрат і розкладу проекту з використанням методики освоєного обсягу; ?

 зручне і наочне подання інформації у вигляді звітів і макетів; ?

 обмін даними по електронній пошті через MAPI / VIM сумісні поштові системи; ?

 читання і запис файлів формату Microsoft Project; ?

 створення web - сайту проекту і його публікація в Інтернет / Інтранет. 

 Webster for Primavera використовується спільно з РЗ 2.0/3.0 і дозволяє учасникам проекту переглядати список своїх завдань і оновлювати інформацію про їх виконання з будь-якої точки земної кулі, використовуючи для цього звичайний web-броузер. Він забезпечує доступ до даних проекту через внутрікорпоративну мережу Intranet або глобальну мережу Internet в режимі реального часу. 

 MonteCarlo for Primavera застосовується для аналізу ризиків проекту, веду 'ся в РЗ 2.0/3.0, і дозволяє визначати терміни робіт і витрати на їх виконання із заданою ймовірністю. 

 RA дає можливість доступу до бази даних проектів, що ведуться в РЗ 2-0/ЗА що дозволяє проводити інтеграцію останнього з іншими додатками, до "забезпечує програмістів процедурами розрахунку показників робіт прорізів. 

 Нова лінія програмних продуктів Primavera Project Planner fot '^ Enterprise (РЗЕ) підтримує роботу в архітектурі клієнт-сервер, Ра ® отае1его базі таких реляційних СУБД, як Oracle і Microsoft SQL Server, за рахунок спрощується інтеграція системи управління в існуючу коргсоретівную формаційну систему підприємства. У порівнянні з РЗ 2.0/3.0 расшяр ™ можливості опису даних робіт, структуризації проекту: з'явилася держка організаційної структури підприємства та структури ресурсів. 

 Представлення проектів в РЗЕ збагачене різними додатковими Д ^ лями, такими, як зауваження щодо різних етапів виконання рт призначення ресурсів, посилання на відповідні документи. Підтримай функція опису та оцінки ризиків, пов'язаних з проектом. йході- 

 За допомогою РЗЕ керівники та команда проекту отримують всю ту неоо мую інформацію, яка дозволить сформувати найбільш повну картину реалізуються на підприємстві проектів. 

 Разом з РЗЕ поставляються 2 програмних продукту: ?

 Primavera Progress Reporter в якості засобу автоматизації обліку витрат робочого часу виконавців проектів (оновлення інформації здійснюється через Інтернет або внутрішню корпоративну мережу); ?

 Primavera Portfolio Analyst як інструмент для керівництва підприємства - забезпечує багатокритеріальний аналіз всіх одночасно ведуться на підприємстві проектів. В якості вихідної інформації використовує базу даних РЗЕ. 

 Існують різні підходи до автоматизації управління проектами. Основна частина програмного забезпечення розглядає проекти з позицій виконуючих організацій, в частині планування та контролю графіків робіт і ресурсів для їх виконання. Але не варто забувати, що в будь-якому проекті існують зобов'язання між його учасниками, полягає маса договорів, які необхідно враховувати і відстежувати. Завдяки плануванню та контролю виконання договірних зобов'язань можна визначити, яка ступінь виконання прийнятих на себе зобов'язань, а також оцінити передбачувані терміни завершення робіт. Це дає можливість не тільки визначити розмір виплат за виконану роботу, але і спрогнозувати, чи будуть зобов'язання виконані вчасно і в строк. Зрив зобов'язань (невиконання робіт за відведений термін) призводить до змін у зобов'язаннях (Мал. 23.5.1). Це може виразитися, наприклад, в 

 Зміни в термінах виконання робіт за договором 

 Зрушення термінів виконання 

 / Зобов'язань 

 Терміни виконання договірних зобов'язань 

 Роботи, що підлягають виконанню 

 ^ Ис-23.5.1. Зміна зобов'язань 

 Терміни виконання договірних зобов'язань I

 Роботи, що підлягають | виконанню 

 застосування штрафних санкцій (штрафи, пені і т. д.). Або, есл вне- 

 кликані не залежними від виконавця причинами, то може П ° ТР ®. 0_ 

 ня змін до договору на виконання робіт (укладання виконан-ошення на зміну термінів, вартості виконуваних робіт, а ня незапланованого обсягу робіт). 

 Як правило, найбільша частина функцій з планування і до Р 

 нізацією лягає на замовника і генпідрядника. Це, зокрема, У гаолнен1 

 що формальною підставою виконання робіт підрядником і про мешгог0 

 іих робіт замовником є ??підписаний ними договір, а. ниполнен- 

 підрядником рахунку в більшості випадків залежить від обсягу по ПОО- 

 вих ним робіт. При цьому зазначені в договорі обсяг виконан: няемих р (нап {, і- 

 екту, терміни і вартість їх виконання є плановими виконан-заходів, до договору може додаватися кошторис робіт і календар: кьш? 

 ня). У свою чергу, сума, зазначена в виставляється поспіль можна 

 жает фактично виконаний обсяг робіт. Враховуючи все вище до замовлення- 

 говорити про необхідність інструмента, що розглядає проект з п ц чика. В якості такого інструмента може виступати система Expedition 7.0 - унікальне і не має аналогів у світі програмне рішення для автоматизації адміністрування проекту, планування і контролю виконання договірних зобов'язань. Система локалізована і гармонізована відповідно до стандартів десятків країн. Є російська версія і ведеться робота з її адаптації до вимог і положень російського законодавства. 

 До основних функцій і можливостям Expedition 7.0 можна віднести: ?

 забезпечення повноти і своєчасності виконання зобов'язань підрядниками перед замовником; ?

 планування і контроль фінансування проекту: надходження коштів від замовника, виплати підрядникам, залучення коштів з інших джерел (випуск акцій і т. д.); ?

 можливість розподілу витрат по ієрархічній структурі статей витрат, створюваної користувачем, для обліку та подальшого аналізу фінансових показників проекту; ?

 планування і контроль обсягів виконання робіт; ?

 планування і контроль кількості та номенклатури обладнання, що постачається і матеріалів; ?

 відстеження процесу розробки робочої документації, контроль її обробки відповідальними виконавцями, автоматична підготовка супровідних документів; ?

 реєстрація подій, супроводжуючих виконання проекту, підготовка щоденних звітів; ?

 обмін учасників проекту інформацією в електронному та паперовому ввде: формалізованої (документи системи Expedition) і неформалізованій (оомеі робочою інформацією); ?

 управління внесенням змін до проекту, документування процесу: від реєстрації змін в умовах до внесення змін до початкового договір; ?

 підготовка електронних добірок документів, пошук документів, планування нарад; ?

 організація посилань на файли різних типів (текстові документи, електронні таблиці, графічні файли, креслення і т. д.); ?

 можливість обміну даними з системами фінансового планування, обліку та аналізу; ?

 формування та друк оперативної та звітної документації: більше 150 стандартних звітних форм, можливість створення нових; " ?

 можливість автоматичної підготовки та розміщення звітів на web-саите проекту; ?

 робота в архітектурі клієнт - сервер на базі СУБД Sybase і Oracle. Інтеграція систем Expedition і календарно-мережного планування РГ1та ^? Ї 

 Project Planner і Primavera Project Planner for the Enterprise представляє coco комплексне рішення для автоматизації управління проектами на підприєм ™ * Передача інформації між системами здійснюється в обидві сторони. Тоді »1 * приклад, зареєструвавши за допомогою Expedition факт виконання п0СТ ^ Щ1? РН. зобов'язань з доставки певного обладнання, можна побачити оновл ві дані на календарно-мережевому графіку в РЗ / РЗЕ у вигляді зміненого пр цента виконання роботи «Поставка обладнання». 

 Expedition Analyzer, являє собою вбудований в систему Expedi ^ модуль, що дозволяє виробляти детальний аналіз фінансового стану одного, так і декількох проектів, які виконуються в організації. Обширні можливості по угрупованню, фільтрації та сортуванні інформації про затратахд можливість представляти її в зручному для аналізу вигляді. Крім того, ця формація може бути в заданому вигляді передана в електронну таблицю, заходів, Microsoft Excel, а також використана для зв'язку з програмним забезпе ем для фінансового планування, обліку та аналізу. 

 Expedition Express є додатком, призначеним для п0ЛУ4 ®? ^ В поновлення віддаленими користувачами інформації про проекти, веду11 ^ мережу системи Expedition. Зв'язок здійснюється через Інтернет або локальну підприємства. 

 Expedition API являє собою інструмент, що дозволяє інтегрувати Expedition з іншими додатками. Він забезпечує програмістів доступом до бізнес - процедурам, закладеним в Expedition. 

 Більш детальну інформацію про програмне забезпечення фірми Primavera Systems, Inc. Можна дізнатися на http://www.primavera.msk.ru. 

 Artemis Views 

 Виробник - Artemis International. 

 Сімейство Artemis Views складається з набору модулів для автоматизації різних функцій управління проектами: ProjectView, Resource View, TrackView, CostView. Всі модулі мають сумісний формат даних, працюють в архітектурі клієнт / сервер, підтримують ODBC стандарт і легко інтегруються з популярними СУБД Oracle, SQLBase, SQLServer, Sybase. Кожен модуль може працювати як незалежно, так і в комбінації з іншими. Ціна на це традиційно недешеве ПО розраховується виходячи з замовляється конфігурації. 

 ProjectView дозволяє: 

 Q реалізувати мультипроектного, багато користувачів систему планування та 

 контролю проектів в організації; 

 Про забезпечити механізм обмеження доступу при розподіленої роботі неяк- 

 ких користувачів з проектом; 

 Q формувати різноманітні звіти за рахунок вбудованих засобів або з використанням спеціалізованого ПЗ (наприклад, Quest). 

 ResourceView - спеціалізована система для планування і контролю використання ресурсів. Підтримуються засоби вирівнювання та оптимізації завантаження ресурсів. 

 TrackView - засіб для контролю та аналізу виконання робіт, включаючи відстеження тимчасових, ресурсних та витратних показників. Дозволяє надавати інформацію з різним ступенем деталізації: від докладних звітів для відповідальних до звітів, які містять укрупнені показники для проект - менеджера і керівництва організації. 

 CostView забезпечує централізоване зберігання інформації по всім затратам н доходам робіт в проектах. Дозволяє проводити розрахунок економічну ефективності проекту, грошових потоків і прогнозувати витрати до його завершення. 

 Програмне забезпечення для складання кошторисної документації. 

 На ^ російському ринку представлена ??велика кількість ПО для складання кошторисної документації, до якого належить: ABC, «Ресурсна кошторис», «Аверс» («WinABePC»), «Сметчик-будівельник», «АУтСмета», <Барс + », АТ ( «A-нуль»), «Ба-Гіра», «Експерт-Кошторис», «Оса», «РВК» (ресурсно-індексне калькулювання), «Інвестор» та ін 

 Використовуються два основні методи розрахунку будівельних кошторисів: ресурсний і базисно-індексний, (гл. 14.10). Залежно від прийнятого методу можна налаштовувати алгоритм розрахунку кошторису, список і формули розрахунку накруток, диференційованих коефіцієнтів і т. д. Багато систем мають можливість створювати власні расценочние бази і використовувати їх поряд з поставляються базами. 

 Інтерфейси програмного забезпечення часом істотно відрізняються один від одного - існують як ДОС, так і Windows - версії. 

 Багато систем, крім складання кошторисів, дозволяють виконувати роботу з процентовку, перевіряти форми М-29, вести накопичувальні відомості та договору, складати акти виконаних робіт. 

 У різних кошторисних програмах існують різні можливості формування і друку вихідних форм - від простого висновку на принтер до передачі в широко поширені програми (MS Word, Excel і т. п.). 

 Як було сказано в розділі 14.10, для прискорення процесу формування ^ графіків робіт проекту проводиться інтеграція систем для складання кошторисної документації і календарно-мережного планування. На поточний момент існує кілька варіантів цього рішення. В якості одного з них розглянемо інтеграцію системи АТ (розробник - «Ііфострой», www.infostroy.ru) та системи Для управління проектами фірми Primavera Systems, Inc. Primavera Project Planner (РЗ) і SureTrak Project Manager (ST). На концептуальному рівні їх пі- теграція забезпечується тим, що АТ - єдине ПО, в якому розробка 

 кошторисної документації здійснюється в структурі проекту. 

 Перед тим, як бути переданою в РЗ або ST, кошторис в АТ переробляється 

 відповідно до таких вимог: ?

 кошторис має відповідати плану виконання робіт. Якщо при складанні кошторису план не був врахований, виконується розбиття однієї розцінки на кілька розцінок з відповідними обсягами; ?

 для наочності і зручності управління проектом слід укрупнити деякі детальні розцінки в одну роботу з урахуванням всіх ресурсів і вартісних показників; ?

 одні й ті ж ресурси по проекту повинні мати однакове обгрунтування; ?

 ресурси по проекту повинні слідувати за роботою, до якої вони належать; ?

 при необхідності слід перерахувати кошторису відповідно з поточним рівнем цін. 

 З кошторису в проект передаються такі дані (рис. 23.5.2): ?

 позиція кошторису, в якості якої може виступати або робота, що вимагає витрат часу, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, або ресурс за проектом, що відноситься до обраної роботі; ?

 атрибути роботи: ідентифікатор (унікальний код ГО), найменування, обгрунтування розцінки, тривалість, обсяг роботи, додаткові коди, обсяги матеріальних і трудових ресурсів, вартісні показники за видами витрат н т. д.; ?

 структура зведеного кошторисного розрахунку в якості СРР майбутнього проекту. Опис роботи 

 Основні 

 структури 

 проекту 

 Вихідні дані для складання мережевих графіків, що передаються з кошторису Глава РСР i 

 Ідентифікатор 

 Ресурси 

 Витрати 

 Обгрунтування РАВ Проценка 

 Трудомісткість основних робочих 

 Основна 

 зарплата 

 Об'єктна кошторис J 

 I 1 

 - '1 

 -1 Локальний кошторис I 

 I 1 

 Матеріали - 

 Матеріали 

 Найменування 

  Фізичний 

 обсяг 

 Одиниця 

 вимірювання 

 Машини та механізми 

 Трудомісткість 

 машиністів 

 Експпуатація 

 машин 

 j Зарплата машиністів 

 -J Розділ | 

 I Конструктивний; 

 елемент | __j Вид робіт 

 Розрахункова 

 тривалість 

 Накладні 

 витрати 

 I Організація-| 

 | Виконавець 

 | Директивні ' 

 ^ Терміни проекту, 

 Планові 

 накопичення 

  При експорті даних кожна позиція кошторису перетвориться в роботу, якої присвоюється унікальний номер або ідентифікатор роботи (ID роботи). Крім ідентифікатора кожна робота повинна мати найменування, яке вводиться в поле «Опис роботи». Тривалості робіт розраховуються виходячи з трудовитрат основних робітників або машиністів (у разі, коли є і ті, й інші, розрахунок ведеться за найбільшим значенням). 

 Залежно від ролі організації у проекті, внутрішньофірмового стандарту управління проектами та номенклатури використовуваних ресурсів може бути застосований один з 3-х варіантів процедур передачі ресурсів з кошторису в графік. Якщо організація - генеральний підрядник і ие веде своїх власних робіт, а виключно координує діяльність субпідрядних організацій, для неї, швидше за все, представляють інтерес або «критичні» ресурси і витрати, або тільки витрати за проектом без визначення конкретних видів ресурсів. «Критичними» називають ресурси, значно впливають на вартість проекту, або ресурси, що поставляються генпідрядником. Субпідряднику потрібна інформація по всіх видах ресурсів. 

 Варіанти, передачі ресурсної та витратної інформації з АТ в РЗ або ST наступні: 1.

 Повний перелік ресурсів з розцінками (у поточному або базовому рівні цін) 2.

 Структура витрат (Основна заробітна плата, Матеріали, Витрати на експлуатацію машин і механізмів, Заробітна плата машиністів, Накладні витрати, Планові накопичення) та фізичні обсяги робіт 3.

 Структура витрат і обмежена кількість ресурсів (без цін), використання яких необхідно планувати і контролювати 

 Як вже зазначалося, структурування проекту допомагає виділити інформацію, необхідну для прийняття управлінських рішень. При експорті даних інформація про роботи передається в РЗ і ST відповідно до заданої структурою зведеного кошторисного розрахунку (РСР) таким чином, що кожній роботі приписуються коди, що характеризують належність її тій чи іншій частині РСР. Коди можуть бути використані для організації проекту, представлення його з різним ступенем деталізації, вибору робіт за різними структурними ознаками. 

 На поточний момент вирішена задача передача фактичної інформації про роботи із систем РЗ і ST в систему АТ, що дозволяє формувати звітні документи про закриття етапів робіт. 

 Часткове вирішення завдання інтеграції при односторонній передачі інформації з кошторисних програм у системи календарно-мережного планування отримано Для багатьох випадків [14]. Так, наприклад, з кошторисної програми WinABePC можна експортувати дані типового проекту в більшість програм, ^ маю-ших інтерфейс з Microsoft Project, у тому числі в РЗ і ST. Хоча для цієї програми додатково був розроблений спеціальний модуль експорту кошторисних Даних відразу в формат РЗ і ST. Подробиці можна дізнатися на сайті розробника http://www. primavera. msk.ru. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =