загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економічна теорія >
« Попередня Наступна »
Райзберг Б. А.. Курс економіки: Підручник / За ред. Б. А. Райзберг. - ИНФРА-М. - 720 с. ISBN 5-86225-387-4, 1997 - перейти до змісту підручника

23.5. Планування бізнесу. Зміст і порядок розробки бізнес-плану

загрузка...
Підприємництво характеризується, як викладено вище, правилами поведінки і способом дій людини чи організації стосовно до конкретних ринкових умов. З цього начебто випливає, що підприємницька діяльність має мало спільного з плануванням, а відповідно до розхожою прямолінійною формулою екстремістів-ринковиків «або план, або ринок» план нібито несумісний з бізнесом. Проте в реальності логіка, об'єктивний аналіз і зарубіжний досвід показують неспроможність подібної доктрини. Природно, вільне підприємництво не сприймає спускається зверху директивного плану, сковуючого будь-яку ініціативу суб'єктів господарства. Разом з тим внутрішньофірмове планування, не по указу зверху, а в силу необхідності - реальність і невід'ємна частина підприємництва, застава зниження господарського ризику, спосіб підвищення ефективності ведення справи.

Для підприємництва найбільш характерні плани і програми реалізації окремої угоди і проведення основних елементів, що складають бізнес-операцію. Кожна бізнес-операція потребує побудови плану, програми її проведення з виділенням окремих етапів і процедур, узгодженням завдань і ресурсів для їх здійснення, складанням балансу доходів і витрат. У тому випадку, якщо здійснюється кілька угод, пов'язаних один з одним, планувати їх слід у взаємодії; планування підприємницької діяльності в такому випадку розглядається як безперервний процес.

В умовах проведення великих тривалих взаємопов'язаних бізнес-операцій, а тим більше при здійсненні масштабних господарських бізнес-проектів, що припускають отримання прибутку у значних обсягах, попередня розробка плану, програми дій стає обов'язковою умовою обгрунтування задуму і підтвердження впевненості в отриманні бажаного результату.

План здійснення підприємницького проекту отримав назву бізнес-план. Користуючись колишньої термінологією можна говорити, що бізнес-план являє собою з'єднання техніко-економічного обгрунтування і програми проведення робіт. Зазвичай такі плани складаються при створенні або реструктуризації комерційних організацій, обгрунтуванні великих проектів, розрахованих на перспективу. Але цілком правомочна розробка такого плану і для окремої бізнес-операції.

З самого поняття складової частини цього слова «план» випливає, що бізнес-план покликаний заздалегідь намітити бажану і практично здійсненну систему, схему підприємницьких дій, що забезпечують досягнення поставленої мети у вигляді отримання прібьлі в даній і наступних угодах. Отже, бізнес-план - це обгрунтування програми проведення бізнес-операції, угоди, система раціонально, планомірно організованих заходів, дій, розрахованих на отримання в результаті прогнозованого результату.

Бізнес-плани можуть розроблятися стосовно окремих великим операціям або розповсюджуватися на всю господарську, підприємницьку діяльність компанії. В останньому випадку складається бізнес-план підприємства, фірми на один-два роки.

Слід також мати на увазі, що бізнес-план створюється не тільки як опис плану дій, але і як візитна картка фірми, що пред'являється зазвичай в цілях отримання кредиту, в інших відповідальних випадках.

Наявність чітко сформульованої мети дозволяє характеризувати бізнес-план як цільової, програмний. А формулювання плану в термінах спрямованих дій, з однією конкретною метою - отримання прибутку, істотно наближає його до цільової програми.

Перераховані ознаки дозволяють розглядати бізнес-план як систему розрахунків і обгрунтувань, сукупність економічних показників, опис заходів і дій, спрямованих на успішне досягнення мети: отримання максимально можливого прибутку шляхом здійснення конкретної підприємницької операції. Ніхто не змушує підприємця складати, погоджувати чи затверджувати план угоди або план дій фірми. Інша справа, що за наявності бізнес-плану він швидше знайде компаньйонів і переконає їх прийняти участь в угоді, отримає кредити, завоює певну репутацію на ринку.

Бізнес-план потрібен підприємцю не як формальний документ, а як свідчення обгрунтованості, реалізованості, надійності угоди і здійснює її фірми. І що важливо, наявність бізнес-плану свідчить про солідність планованої операції і її організаторів і створює сприятливу обстановку для виконання наміченого справи. Контрагенти, особи, з якими підприємцю доведеться взаємодіяти, будуть цікавитися рівнем, ступенем опрацьованості всієї справи. Одночасно бізнес-план є власністю підприємця, становить певну комерційну таємницю. На вивчення бізнес-плану завжди має бути отримана згода підприємця. Але головне - все-таки не наявність документа. Важливо, щоб угода була добре продумана, організована, а можливі ризики передбачені й розраховані. Завдяки такому плану вдається оцінити раціональні масштаби справи.

145

Слід розуміти, що в бізнес-плані основна увага зосереджена на фінансово-економічних аспектах досягнення успіху, прибуткового результату, а науково-технічні та соціальні складові представлені менш детально або взагалі відсутні. Бізнес-план визначає договори, контрагентів, угоди, які треба укласти для проведення всієї бізнес-операції.

Зміст і структура бізнес-плану строго не регламентовані. Немає необхідності дотримуватися однакову форму документа, намагатися розрахувати небудь набір, систему показників. Різна ступінь деталізації робіт, склад показників, докладність характерні для бізнес-плану великого проекту і малого бізнесу. У той же час такий план прийнято складати, дотримуючись певної структури, переліку розділів і їх змісту.

План підприємницької угоди найчастіше містить такі розділи:

1. Відомості про компанію та її бізнесі.

2. Цілі і завдання підприємницької угоди, основні параметри бізнес-плану; резюме.

3. Опис продукту, предмета даної операції.

4. Аналіз ринку збуту, попиту, динаміки продажів.

5. Програма маркетингу предмета, об'єкта бізнес-плану.

6. Схема організації робіт.

7. Ресурсне, в першу чергу фінансове, забезпечення бізнес-операції.

8. Оцінка ефективності угоди.

9. План, схема подальшого проведення даної операції або розвивають її операцій. Розглянемо коротко зміст окремих розділів бізнес-плану.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =